Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen satama
Raahen satamalle liki 40 hehtaaria lisää alueita toiminnan kehittämiseen

Raahen sa­ta­mal­le liki 40 heh­taa­ria lisää alueita toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Jatkojalostustehdas suunnitteilla Raaheen – Saint-Gobain Finland Oy vuokraamassa kaupungilta kolmen hehtaarin tontin

Jat­ko­ja­los­tus­teh­das suun­nit­teil­la Raaheen – Saint-Go­bain Finland Oy vuok­raa­mas­sa kau­pun­gil­ta kolmen heh­taa­rin tontin

31.08.2023 14:41 2
Tilaajille
Raahen haaveilemalle laivojen purkutelakalle haetaan jo kokoa ja hintaa, mutta tärkein kysymys koskee toiminnan kannattavuutta

Raahen haa­vei­le­mal­le lai­vo­jen pur­ku­te­la­kal­le haetaan jo kokoa ja hintaa, mutta tärkein kysymys koskee toi­min­nan kan­nat­ta­vuut­ta

25.08.2023 08:00 2
Tilaajille
Anne Träff sijaistaa Raahen Satama Oy:n johdossa

Anne Träff si­jais­taa Raahen Satama Oy:n joh­dos­sa

12.07.2023 14:00
Tilaajille
Tuulivoimakuljetukset näkyvät liikenteessä juhannuksen jälkeen – reitti kulkee Raahesta Hyrynsalmelle

Tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­set näkyvät lii­ken­tees­sä ju­han­nuk­sen jälkeen – reitti kulkee Raa­hes­ta Hy­ryn­sal­mel­le

24.06.2023 10:00
Tilaajille
Syväsatamaan on suunnitteilla uusi laituri – Raahen Satama Oy hakee vesiluvan muutosta

Sy­vä­sa­ta­maan on suun­nit­teil­la uusi laituri – Raahen Satama Oy hakee ve­si­lu­van muu­tos­ta

08.05.2023 15:40 1
Tilaajille
Vihreä murros mullistaa tulevaisuuden ja kasvattaa jo nyt raahelaista ahtausalan yritystä

Vihreä murros mul­lis­taa tu­le­vai­suu­den ja kas­vat­taa jo nyt raa­he­lais­ta ah­taus­alan yri­tys­tä

10.03.2023 14:00
Tilaajille
Raahe jälleen ehdolla vanadiinitehtaan sijoituspaikaksi – Otanmäki Mine suunnittelee myös rautatietä kaivokselta Tuomiojalle

Raahe jälleen ehdolla va­na­dii­ni­teh­taan si­joi­tus­pai­kak­si – Otan­mä­ki Mine suun­nit­te­lee myös rau­ta­tie­tä kai­vok­sel­ta Tuo­mi­ojal­le

22.02.2023 13:15 7
Tilaajille
Raahessa on nyt erittäin monta rautaa tulessa

Raa­hes­sa on nyt erit­täin monta rautaa tulessa

17.02.2023 09:00 2
Raahe kiilasi Suomen kolmen suurimman sataman joukkoon – tavaraliikenne kasvoi 10 ja liikevaihto 15 prosenttia

Raahe kiilasi Suomen kolmen suu­rim­man sataman jouk­koon – ta­va­ra­lii­ken­ne kasvoi 10 ja lii­ke­vaih­to 15 pro­sent­tia

15.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Väylävirasto hakemassa rahoitusta Raahen maantieliittymien parantamiseen – kohteena tuulivoimakuljetusten reitit

Väy­lä­vi­ras­to ha­ke­mas­sa ra­hoi­tus­ta Raahen maan­tie­liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­seen – koh­tee­na tuu­li­voi­ma­kul­je­tus­ten reitit

02.01.2023 13:35
Tilaajille
Valtiolta vahva tuki Raahen sataman kehittämiselle – nyt Euroopan komissiolta odotetaan liki 15 miljoonan euron rahoituspäätöstä

Val­tiol­ta vahva tuki Raahen sataman ke­hit­tä­mi­sel­le – nyt Eu­roo­pan ko­mis­siol­ta odo­te­taan liki 15 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­pää­tös­tä

19.12.2022 08:00
Tilaajille
Puuta kiertää Raahen satamasta ulkomaille nyt todella paljon

Puuta kiertää Raahen sa­ta­mas­ta ul­ko­mail­le nyt todella paljon

16.12.2022 08:00 1
Tilaajille
Raahen mahdollisuudet kasautuvat nyt satamaan – "Meidän täytyy olla valmiita satsaamaan"

Raahen mah­dol­li­suu­det ka­sau­tu­vat nyt sa­ta­maan – "Meidän täytyy olla val­mii­ta sat­saa­maan"

10.10.2022 08:00
Tilaajille
Raahen satama jatkaa kasvuaan – "Pyrimme säilyttämään asemamme sellaisena, että Raahen satama on täynnä."

Raahen satama jatkaa kas­vuaan – "Py­rim­me säi­lyt­tä­mään ase­mam­me sel­lai­se­na, että Raahen satama on täyn­nä."

15.08.2022 08:00
Tilaajille
Valtanen rohkaisee uskaltamaan Raahessa vähän enemmän – "Ne muistetaan, jotka uskaltavat tehdä jotakin"

Val­ta­nen roh­kai­see us­kal­ta­maan Raa­hes­sa vähän enemmän – "Ne muis­te­taan, jotka us­kal­ta­vat tehdä jo­ta­kin"

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Raahen satamassa ennakoidaan merituulivoimakuljetuksia – suunnitteilla järeä erikoislaituri

Raahen sa­ta­mas­sa en­na­koi­daan me­ri­tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­sia – suun­nit­teil­la järeä eri­kois­lai­tu­ri

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Raahen satamasta lähtee ensi viikosta alkaen erikoiskuljetuksia Kalajoelle

Raahen sa­ta­mas­ta lähtee ensi vii­kos­ta alkaen eri­kois­kul­je­tuk­sia Ka­la­joel­le

20.04.2022 16:30 2
Tilaajille
Raahen kaupunki teki sataman avulla 13,5 miljoonan euron tilin

Raahen kau­pun­ki teki sataman avulla 13,5 mil­joo­nan euron tilin

26.03.2022 08:00 1
Tilaajille
Raahen risteykset avartuvat avartumistaan – syynä tuulivoimakuljetukset

Raahen ris­teyk­set avar­tu­vat avar­tu­mis­taan – syynä tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­set

11.03.2022 09:00 6
Tilaajille