Raahen Satama Oy
Raahen satama jatkaa kasvuaan – "Pyrimme säilyttämään asemamme sellaisena, että Raahen satama on täynnä."

Raahen satama jatkaa kas­vuaan – "Py­rim­me säi­lyt­tä­mään ase­mam­me sel­lai­se­na, että Raahen satama on täyn­nä."

15.08.2022 08:00
Tilaajille
Valtanen rohkaisee uskaltamaan Raahessa vähän enemmän – "Ne muistetaan, jotka uskaltavat tehdä jotakin"

Val­ta­nen roh­kai­see us­kal­ta­maan Raa­hes­sa vähän enemmän – "Ne muis­te­taan, jotka us­kal­ta­vat tehdä jo­ta­kin"

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Raahen satamassa ennakoidaan merituulivoimakuljetuksia – suunnitteilla järeä erikoislaituri

Raahen sa­ta­mas­sa en­na­koi­daan me­ri­tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­sia – suun­nit­teil­la järeä eri­kois­lai­tu­ri

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Satamatoimisto muuttaa Raahen keskustaan – "Jos tulee jotain akuuttia tarvetta, niin 5–8 minuutissa ollaan satamassa"

Sa­ta­ma­toi­mis­to muuttaa Raahen kes­kus­taan – "Jos tulee jotain akuut­tia tar­vet­ta, niin 5–8 mi­nuu­tis­sa ollaan sa­ta­mas­sa"

21.04.2022 12:52
Tilaajille
Raahen kaupunki teki sataman avulla 13,5 miljoonan euron tilin

Raahen kau­pun­ki teki sataman avulla 13,5 mil­joo­nan euron tilin

26.03.2022 08:00 1
Tilaajille
Sataman liikenteessä kasvua – lähivuosina satama-alueella tapahtuu töitä yli 70 miljoonan euron edestä

Sataman lii­ken­tees­sä kasvua – lä­hi­vuo­si­na sa­ta­ma-alueel­la ta­pah­tuu töitä yli 70 mil­joo­nan euron edestä

11.02.2022 08:00
Tilaajille
Tuulimyllyjen osien  kuljetus Raahesta Pyhäjoelle.

Tuu­li­myl­ly­jen osien kul­je­tus Raa­hes­ta Py­hä­joel­le.

01.10.2021 10:31
Tilaajille
Tuulimyllyjen kuljetus Raahen satamasta Polusjärvelle.

Tuu­li­myl­ly­jen kul­je­tus Raahen sa­ta­mas­ta Po­lus­jär­vel­le.

01.10.2021 10:30
Tilaajille
Tuulivoimakuljetukset vaativat paljon ennakkosuunnittelua – Katso videolta, kuinka saattue liikkuu

Tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­set vaa­ti­vat paljon en­nak­ko­suun­nit­te­lua – Katso vi­deol­ta, kuinka saattue liikkuu

01.10.2021 10:30
Tilaajille
Raahen satamassa valmistaudutaan projektikuljetusten määrän kasvuun: Riittävien varastokenttien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Kasitielle

Raahen sa­ta­mas­sa val­mis­tau­du­taan pro­jek­ti­kul­je­tus­ten määrän kas­vuun: Riit­tä­vien va­ras­to­kent­tien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Ka­si­tiel­le

12.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Raahen satamaan suunnitellaan kunnostusruoppausta tulevalle kesälle

Raahen sa­ta­maan suun­ni­tel­laan kun­nos­tus­ruop­paus­ta tu­le­val­le kesälle

16.03.2021 09:00
Tilaajille
Raideliikenne lisääntyy kun tavarajunat alkavat tuoda säännöllisesti akkukemikaaleja Sotkamon kaivokselta Raahen satamaan

Rai­de­lii­ken­ne li­sään­tyy kun ta­va­ra­ju­nat alkavat tuoda sään­nöl­li­ses­ti ak­ku­ke­mi­kaa­le­ja Sot­ka­mon kai­vok­sel­ta Raahen sa­ta­maan

23.01.2021 08:00
Tilaajille
Raahen satamaan valmistui uusia varastokenttiä

Raahen sa­ta­maan val­mis­tui uusia va­ras­to­kent­tiä

03.12.2020 17:00
Tilaajille
Raahe kävi yhtiöidensä kanssa osinkotavoitekeskustelut: 2,5 miljoonan potti kutistumassa reilusti alle miljoonaan

Raahe kävi yh­tiöi­den­sä kanssa osin­ko­ta­voi­te­kes­kus­te­lut: 2,5 mil­joo­nan potti ku­tis­tu­mas­sa rei­lus­ti alle mil­joo­naan

01.12.2020 11:33
Tilaajille
Biokaasuliiketoiminta kiinnostaa Raahessa - "Kaasuinfrastruktuurin luominen toisi huomattavan määrän investointeja"

Bio­kaa­su­lii­ke­toi­min­ta kiin­nos­taa Raa­hes­sa - "Kaa­suinf­rast­ruk­tuu­rin luo­mi­nen toisi huo­mat­ta­van määrän in­ves­toin­te­ja"

20.11.2020 18:00
Tilaajille
Yliopistoväki innoissaan: Raahen purkutelakkavisiolla hurja potentiaali

Yli­opis­to­vä­ki in­nois­saan: Raahen pur­ku­te­lak­ka­vi­siol­la hurja po­ten­tiaa­li

13.11.2020 06:00
Tilaajille
Raahessa vireillä mittava omaisuusjärjestely - kaupunki myymässä satamainfraa yli 33 miljoonalla eurolla

Raa­hes­sa vi­reil­lä mittava omai­suus­jär­jes­te­ly - kau­pun­ki myy­mäs­sä sa­ta­mainf­raa yli 33 mil­joo­nal­la eurolla

06.11.2020 08:00
Tilaajille
Raahen satamassa valmistaudutaan jo ensi kesään: varastokenttiin on investoitu pari miljoonaa

Raahen sa­ta­mas­sa val­mis­tau­du­taan jo ensi kesään: va­ras­to­kent­tiin on in­ves­toi­tu pari mil­joo­naa

29.09.2020 11:26
Tilaajille
Kyllä vesillä viihtyy – Purjeveneellä matkatessa akut täyttyvät ja kiireet unohtuvat

Kyllä vesillä viihtyy – Pur­je­ve­neel­lä mat­ka­tes­sa akut täyt­ty­vät ja kiireet unoh­tu­vat

17.07.2020 19:00
Tilaajille
Raahen sataman johtaja vaihtuu tänään kun Satama-Kalle jää eläkkeelle, uusi toimitusjohtaja on Pauli Sarpola

Raahen sataman johtaja vaihtuu tänään kun Sa­ta­ma-Kal­le jää eläk­keel­le, uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on Pauli Sarpola

01.07.2020 08:01
Tilaajille