Raahen Satama Oy
Raideliikenne lisääntyy kun tavarajunat alkavat tuoda säännöllisesti akkukemikaaleja Sotkamon kaivokselta Raahen satamaan

Rai­de­lii­ken­ne li­sään­tyy kun ta­va­ra­ju­nat alkavat tuoda sään­nöl­li­ses­ti ak­ku­ke­mi­kaa­le­ja Sot­ka­mon kai­vok­sel­ta Raahen sa­ta­maan

23.01.2021 08:00
Tilaajille
Raahen satamaan valmistui uusia varastokenttiä

Raahen sa­ta­maan val­mis­tui uusia va­ras­to­kent­tiä

03.12.2020 17:00
Tilaajille
Raahe kävi yhtiöidensä kanssa osinkotavoitekeskustelut: 2,5 miljoonan potti kutistumassa reilusti alle miljoonaan

Raahe kävi yh­tiöi­den­sä kanssa osin­ko­ta­voi­te­kes­kus­te­lut: 2,5 mil­joo­nan potti ku­tis­tu­mas­sa rei­lus­ti alle mil­joo­naan

01.12.2020 11:33
Tilaajille
Biokaasuliiketoiminta kiinnostaa Raahessa - "Kaasuinfrastruktuurin luominen toisi huomattavan määrän investointeja"

Bio­kaa­su­lii­ke­toi­min­ta kiin­nos­taa Raa­hes­sa - "Kaa­suinf­rast­ruk­tuu­rin luo­mi­nen toisi huo­mat­ta­van määrän in­ves­toin­te­ja"

20.11.2020 18:00
Tilaajille
Yliopistoväki innoissaan: Raahen purkutelakkavisiolla hurja potentiaali

Yli­opis­to­vä­ki in­nois­saan: Raahen pur­ku­te­lak­ka­vi­siol­la hurja po­ten­tiaa­li

13.11.2020 06:00
Tilaajille
Raahessa vireillä mittava omaisuusjärjestely - kaupunki myymässä satamainfraa yli 33 miljoonalla eurolla

Raa­hes­sa vi­reil­lä mittava omai­suus­jär­jes­te­ly - kau­pun­ki myy­mäs­sä sa­ta­mainf­raa yli 33 mil­joo­nal­la eurolla

06.11.2020 08:00
Tilaajille
Raahen satamassa valmistaudutaan jo ensi kesään: varastokenttiin on investoitu pari miljoonaa

Raahen sa­ta­mas­sa val­mis­tau­du­taan jo ensi kesään: va­ras­to­kent­tiin on in­ves­toi­tu pari mil­joo­naa

29.09.2020 11:26
Tilaajille
Kyllä vesillä viihtyy – Purjeveneellä matkatessa akut täyttyvät ja kiireet unohtuvat

Kyllä vesillä viihtyy – Pur­je­ve­neel­lä mat­ka­tes­sa akut täyt­ty­vät ja kiireet unoh­tu­vat

17.07.2020 19:00
Tilaajille
Raahen sataman johtaja vaihtuu tänään kun Satama-Kalle jää eläkkeelle, uusi toimitusjohtaja on Pauli Sarpola

Raahen sataman johtaja vaihtuu tänään kun Sa­ta­ma-Kal­le jää eläk­keel­le, uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on Pauli Sarpola

01.07.2020 08:01
Tilaajille
Kalajoen sataman toimitusjohtaja siirtyy Raahen satamaan

Ka­la­joen sataman toi­mi­tus­joh­ta­ja siirtyy Raahen sa­ta­maan

17.12.2019 13:30
Tilaajille
Heikkisen seuraajan nimi selviää ensi viikolla - Raahen sataman johtoon peräti 34 hakijaa

Heik­ki­sen seu­raa­jan nimi selviää ensi vii­kol­la - Raahen sataman johtoon peräti 34 hakijaa

04.12.2019 12:52
Tilaajille