Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Satama Oy
Raahen satamalle liki 40 hehtaaria lisää alueita toiminnan kehittämiseen

Raahen sa­ta­mal­le liki 40 heh­taa­ria lisää alueita toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

14.09.2023 15:00
Tilaajille
Sarpola siirtyy satamasta raahelaisen kuljetusliikkeen johtoon

Sarpola siirtyy sa­ta­mas­ta raa­he­lai­sen kul­je­tus­liik­keen johtoon

07.09.2023 10:16 1
Tilaajille
Raahen Satama hakee nyt toimitusjohtajaa

Raahen Satama hakee nyt toi­mi­tus­joh­ta­jaa

01.08.2023 15:09
Tilaajille
Anne Träff sijaistaa Raahen Satama Oy:n johdossa

Anne Träff si­jais­taa Raahen Satama Oy:n joh­dos­sa

12.07.2023 14:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Joh­ta­ja­ku­vio pitää hoitaa ri­peäs­ti

12.07.2023 06:30
Tilaajille
Toimitusjohtaja jättää Raahen Sataman

Toi­mi­tus­joh­ta­ja jättää Raahen Sataman

11.07.2023 12:18 2
Tilaajille
OX2 ja Raahen Satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan valmistelusta

OX2 ja Raahen Satama ovat so­pi­neet yh­teis­työs­tä me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to Hallan val­mis­te­lus­ta

06.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Satama ja merituulivoimapuistoa suunnitteleva OX2 sopivat yhteistyöstä – satamassa saattaa iskeä tilapula

Satama ja me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­toa suun­nit­te­le­va OX2 sopivat yh­teis­työs­tä – sa­ta­mas­sa saattaa iskeä ti­la­pu­la

16.05.2023 20:00 1
Tilaajille
Syväsatamaan on suunnitteilla uusi laituri – Raahen Satama Oy hakee vesiluvan muutosta

Sy­vä­sa­ta­maan on suun­nit­teil­la uusi laituri – Raahen Satama Oy hakee ve­si­lu­van muu­tos­ta

08.05.2023 15:40 1
Tilaajille
Raahe jälleen ehdolla vanadiinitehtaan sijoituspaikaksi – Otanmäki Mine suunnittelee myös rautatietä kaivokselta Tuomiojalle

Raahe jälleen ehdolla va­na­dii­ni­teh­taan si­joi­tus­pai­kak­si – Otan­mä­ki Mine suun­nit­te­lee myös rau­ta­tie­tä kai­vok­sel­ta Tuo­mi­ojal­le

22.02.2023 13:15 7
Tilaajille
Raahe kiilasi Suomen kolmen suurimman sataman joukkoon – tavaraliikenne kasvoi 10 ja liikevaihto 15 prosenttia

Raahe kiilasi Suomen kolmen suu­rim­man sataman jouk­koon – ta­va­ra­lii­ken­ne kasvoi 10 ja lii­ke­vaih­to 15 pro­sent­tia

15.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Valtiolta vahva tuki Raahen sataman kehittämiselle – nyt Euroopan komissiolta odotetaan liki 15 miljoonan euron rahoituspäätöstä

Val­tiol­ta vahva tuki Raahen sataman ke­hit­tä­mi­sel­le – nyt Eu­roo­pan ko­mis­siol­ta odo­te­taan liki 15 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­pää­tös­tä

19.12.2022 08:00
Tilaajille
Tytti Tuppurainen ihailee  Raahen rohkeutta ja huikeita suunnitelmia

Tytti Tup­pu­rai­nen ihailee Raahen roh­keut­ta ja hui­kei­ta suun­ni­tel­mia

26.11.2022 19:50 7
Tilaajille
Raahen mahdollisuudet kasautuvat nyt satamaan – "Meidän täytyy olla valmiita satsaamaan"

Raahen mah­dol­li­suu­det ka­sau­tu­vat nyt sa­ta­maan – "Meidän täytyy olla val­mii­ta sat­saa­maan"

10.10.2022 08:00
Tilaajille
Raahen satama jatkaa kasvuaan – "Pyrimme säilyttämään asemamme sellaisena, että Raahen satama on täynnä."

Raahen satama jatkaa kas­vuaan – "Py­rim­me säi­lyt­tä­mään ase­mam­me sel­lai­se­na, että Raahen satama on täyn­nä."

15.08.2022 08:00
Tilaajille
Valtanen rohkaisee uskaltamaan Raahessa vähän enemmän – "Ne muistetaan, jotka uskaltavat tehdä jotakin"

Val­ta­nen roh­kai­see us­kal­ta­maan Raa­hes­sa vähän enemmän – "Ne muis­te­taan, jotka us­kal­ta­vat tehdä jo­ta­kin"

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Raahen satamassa ennakoidaan merituulivoimakuljetuksia – suunnitteilla järeä erikoislaituri

Raahen sa­ta­mas­sa en­na­koi­daan me­ri­tuu­li­voi­ma­kul­je­tuk­sia – suun­nit­teil­la järeä eri­kois­lai­tu­ri

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Satamatoimisto muuttaa Raahen keskustaan – "Jos tulee jotain akuuttia tarvetta, niin 5–8 minuutissa ollaan satamassa"

Sa­ta­ma­toi­mis­to muuttaa Raahen kes­kus­taan – "Jos tulee jotain akuut­tia tar­vet­ta, niin 5–8 mi­nuu­tis­sa ollaan sa­ta­mas­sa"

21.04.2022 12:52
Tilaajille
Raahen kaupunki teki sataman avulla 13,5 miljoonan euron tilin

Raahen kau­pun­ki teki sataman avulla 13,5 mil­joo­nan euron tilin

26.03.2022 08:00 1
Tilaajille
Sataman liikenteessä kasvua – lähivuosina satama-alueella tapahtuu töitä yli 70 miljoonan euron edestä

Sataman lii­ken­tees­sä kasvua – lä­hi­vuo­si­na sa­ta­ma-alueel­la ta­pah­tuu töitä yli 70 mil­joo­nan euron edestä

11.02.2022 08:00
Tilaajille