Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

SSAB Raahe
SSAB:n valtava voimajohtohanke etenee – Maanomistajia toistasataa

SSAB:n valtava voi­ma­joh­to­han­ke etenee – Maan­omis­ta­jia tois­ta­sa­taa

09.02.2024 08:00
Tilaajille
Raahen terästehtaan asemakaava on valmis hyväksyttäväksi

Raahen te­räs­teh­taan ase­ma­kaa­va on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si

23.01.2024 12:15 6
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla syttyi tulipalo

SSAB:n Raahen teh­taal­la syttyi tu­li­pa­lo

14.01.2024 20:44
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen lakon –lakkoilemassa myös SSAB ja Rautaruukki

Am­mat­ti­liit­to Pro jär­jes­tää vuo­ro­kau­den mit­tai­sen la­kon –­lak­koi­le­mas­sa myös SSAB ja Rau­ta­ruuk­ki

12.12.2023 10:29 9
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvottelut Raahessa päättyneet – Irtisanomisilta vältyttiin

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa päät­ty­neet – Ir­ti­sa­no­misil­ta väl­tyt­tiin

22.11.2023 14:41 6
Tilaajille
SSAB:n uusi tehdaskonttori ehdolla Teräsrakenne-palkinnon voittajaksi

SSAB:n uusi teh­das­kont­to­ri ehdolla Te­räs­ra­ken­ne-pal­kin­non voit­ta­jak­si

16.11.2023 10:15
Tilaajille
SSAB ja Fortum: Rautasienen valmistusta Raahessa ei enää selvitetä

SSAB ja Fortum: Rau­ta­sie­nen val­mis­tus­ta Raa­hes­sa ei enää sel­vi­te­tä

15.11.2023 10:15 3
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvotteluissa ruotsalainen tyyli – Päätöksiä ei ole vielä syntynyt

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­luis­sa ruot­sa­lai­nen tyyli – Pää­tök­siä ei ole vielä syn­ty­nyt

14.11.2023 08:52 8
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvottelut pistivät huhuja liikkeelle

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­lut pis­ti­vät huhuja liik­keel­le

27.09.2023 08:50 2
Tilaajille
SSAB käynnistää muutosneuvottelut Raahessa – tehtaanjohtaja: "Emme halua missään nimessä pelotella irtisanomisilla" – pääluottamusmies ihmettelee johdon toimintaa

SSAB käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – teh­taan­joh­ta­ja: "Emme halua missään nimessä pe­lo­tel­la ir­ti­sa­no­mi­sil­la" – pää­luot­ta­mus­mies ih­met­te­lee johdon toi­min­taa

25.09.2023 16:18 13
Tilaajille
Päästöt ja kuormitus vähenevät – SSAB arvioi tehtaan toiminnan muutoksen vaikutuksia

Päästöt ja kuor­mi­tus vä­he­ne­vät – SSAB arvioi tehtaan toi­min­nan muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia

01.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Rautasientä saatetaan vetypelkistää Raahessa – Olavi Huhtala: Ei ole koskaan sanottu ehdottomasti ei

Rau­ta­sien­tä saa­te­taan ve­ty­pel­kis­tää Raa­hes­sa – Olavi Huh­ta­la: Ei ole koskaan sanottu eh­dot­to­mas­ti ei

26.07.2023 08:00
Tilaajille
SSAB ennätyksistä sopeuttamistoimiin – Raahen tehtaalla menee tasaisen hyvin

SSAB en­nä­tyk­sis­tä so­peut­ta­mis­toi­miin – Raahen teh­taal­la menee ta­sai­sen hyvin

21.07.2023 10:41 1
Tilaajille
SSAB ja Fortum alkavat selvittää rautasienen valmistusmahdollisuuksia Raahessa - samaan kuvioon liittyy maksimissaan 700 megawatin vetylaitos

SSAB ja Fortum alkavat sel­vit­tää rau­ta­sie­nen val­mis­tus­mah­dol­li­suuk­sia Raa­hes­sa - samaan kuvioon liittyy mak­si­mis­saan 700 me­ga­wa­tin ve­ty­lai­tos

05.06.2023 10:53 4
Tilaajille
Kysyntä kirittää SSAB:n muutosta – fossiilivapaan teräksen tuotantolinja tarvitsee Raahen ruutukaava-alueen kokoisen tilan

Kysyntä ki­rit­tää SSAB:n muu­tos­ta – fos­sii­li­va­paan te­räk­sen tuo­tan­to­lin­ja tar­vit­see Raahen ruu­tu­kaa­va-alueen ko­koi­sen tilan

09.05.2023 20:00
Tilaajille
Raahe ei tarvitsekaan lisää lainaa – SSAB poikii kaupungille komean yhteisöveropotin

Raahe ei tar­vit­se­kaan lisää lainaa – SSAB poikii kau­pun­gil­le komean yh­tei­sö­ve­ro­po­tin

25.04.2023 09:00 3
Tilaajille
SSAB:n Jarmo Lilja iloitsee uusista vetyuutisista

SSAB:n Jarmo Lilja iloit­see uusista ve­ty­uu­ti­sis­ta

24.03.2023 15:00 2
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

17.03.2023 15:10
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: Terästehdas on merkittävin bentso(a)pyreenin lähde – SSAB: Korkeat vuosikeskiarvopitoisuudet ovat teollisuuden ja puunpolton yhteisvaikutusta

Il­ma­tie­teen laitos: Te­räs­teh­das on mer­kit­tä­vin bent­so(a)­py­ree­nin lähde – SSAB: Korkeat vuo­si­kes­ki­ar­vo­pi­toi­suu­det ovat teol­li­suu­den ja puun­pol­ton yh­teis­vai­ku­tus­ta

08.03.2023 08:00
Tilaajille
Koksaamon luottamusmiehet erotettiin Kakssatasesta kun he pullikoivat ammattiosastoa vastaan

Kok­saa­mon luot­ta­mus­mie­het ero­tet­tiin Kaks­sa­ta­ses­ta kun he pul­li­koi­vat am­mat­ti­osas­toa vastaan

03.02.2023 10:10 10