Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haapajärven tekoallas
Raahen vesistöjen säännöstelyn kehittäminen etenee – Selvityksiä esitellään yleisötilaisuudessa ensi viikolla

Raahen ve­sis­tö­jen sään­nös­te­lyn ke­hit­tä­mi­nen etenee – Sel­vi­tyk­siä esi­tel­lään ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa ensi vii­kol­la

18.01.2023 16:30
Talkooväki tekee Haapajärven tekoaltaalle hyvän tuulen ladun

Tal­koo­vä­ki tekee Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taal­le hyvän tuulen ladun

11.12.2022 10:00 11
Tilaajille
SSAB:n voimalinja herättää eriäviä mielpiteitä: Fingrid haluaa välttää voimajohtolinjojen risteämisen Möykkyperällä

SSAB:n voi­ma­lin­ja he­rät­tää eriäviä miel­pi­tei­tä: Fingrid haluaa välttää voi­ma­joh­to­lin­jo­jen ris­teä­mi­sen Möyk­ky­pe­räl­lä

25.11.2022 14:00
Tilaajille
Altaalle bongaamaan? Haapajärven lintutorni ei ole enää käyttökiellossa

Al­taal­le bon­gaa­maan? Haa­pa­jär­ven lin­tu­tor­ni ei ole enää käyt­tö­kiel­los­sa

07.10.2022 15:00 3
Tilaajille
Ilkivalta uuvuttaa talkoovoimat, jotka vanhenevat: nuoria talkoissa ei juuri näy

Il­ki­val­ta uu­vut­taa tal­koo­voi­mat, jotka van­he­ne­vat: nuoria tal­kois­sa ei juuri näy

21.09.2022 09:00
Tilaajille
Seikkailusaari houkuttelee sunnuntaina

Seik­kai­lu­saa­ri hou­kut­te­lee sun­nun­tai­na

04.03.2022 15:00 1
Tilaajille
Vaikka ladut olisivat jäiset, tekoaltaalla kelpaa hiihtää

Vaikka ladut oli­si­vat jäiset, te­ko­al­taal­la kelpaa hiihtää

23.01.2022 13:00
Tilaajille
Kalastus voi koukuttaa filosofiaan: Vesa Pirttimaa yhdisti kaksi innostavaa asiaa yhteen kirjaan

Ka­las­tus voi kou­kut­taa fi­lo­so­fiaan: Vesa Pirt­ti­maa yhdisti kaksi in­nos­ta­vaa asiaa yhteen kirjaan

14.06.2021 18:00
Tilaajille
Haapajärven tekoaltaan patorakenteiden peruskorjaus vaikuttaa järven säännöstelyyn

Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taan pa­to­ra­ken­tei­den pe­rus­kor­jaus vai­kut­taa järven sään­nös­te­lyyn

17.05.2021 19:00
Tilaajille
Pattijoen tulvareseptin ainesosat ovat rankkasade, navakka etelätuuli ja metsäojitukset - asiantuntija suosittelee viivästysaltaiden tekoa

Pat­ti­joen tul­va­re­sep­tin ai­nes­osat ovat rank­ka­sa­de, navakka ete­lä­tuu­li ja met­sä­oji­tuk­set - asian­tun­ti­ja suo­sit­te­lee vii­väs­tys­al­tai­den tekoa

18.11.2020 10:00 1
Tilaajille
Tekoaltaan säännöstelyä aletaan kehittää

Te­ko­al­taan sään­nös­te­lyä aletaan ke­hit­tää

01.10.2020 19:30
Tilaajille
Vesi nousi tielle Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

Vesi nousi tielle Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 08:59
Tilaajille
Haapajärven tekoaltaalla on avaruutta ja välimatkaa kuntoilla

Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taal­la on ava­ruut­ta ja vä­li­mat­kaa kun­toil­la

24.03.2020 15:31
Tilaajille
Pattijoen veden pinta nousi selvästi

Pat­ti­joen veden pinta nousi sel­väs­ti

22.11.2019 15:42