Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pattijoki
Keksinnöt syntyvät arjen asioista – "Minulla on ollut Pelle Pelottoman vikaa koko ikäni"

Kek­sin­nöt syn­ty­vät arjen asiois­ta – "Mi­nul­la on ollut Pelle Pe­lot­to­man vikaa koko ikäni"

11.03.2023 14:00
Tilaajille
Koko kiinteistö kaupan käyttöön – Arina investoi Pattijoen S-marketin laajentamiseen 2,5 miljoonaa euroa

Koko kiin­teis­tö kaupan käyt­töön – Arina in­ves­toi Pat­ti­joen S-mar­ke­tin laa­jen­ta­mi­seen 2,5 mil­joo­naa euroa

17.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Pattijoki-päiviä on vietetty sateisissa tunnelmissa – Katso kuvat Ojalan kotiseutumuseolta

Pat­ti­jo­ki-päi­viä on vie­tet­ty sa­tei­sis­sa tun­nel­mis­sa – ­Kat­so kuvat Ojalan ko­ti­seu­tu­mu­seol­ta

06.08.2022 17:00
Tilaajille
Perinteiset Pattijoki-päivillä on jälleen monenlaista ohjelmaa

Pe­rin­tei­set Pat­ti­jo­ki-päi­vil­lä on jälleen mo­nen­lais­ta oh­jel­maa

29.07.2022 16:00
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

20.05.2022 13:36 8
Kevään tulvahuippu Pyhä-, Siika- ja Pattijoessa ajoittunee huhti-toukokuun vaihteeseen – tulvista voi tulla keskimääräistä suuremmat

Kevään tul­va­huip­pu Pyhä-, Siika- ja Pat­ti­joes­sa ajoit­tu­nee huh­ti-tou­ko­kuun vaih­tee­seen – tul­vis­ta voi tulla kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

06.04.2022 12:36
Tilaajille
Psyykkisesti oireileville lapsille sijaishuoltoyksikkö Raaheen – hyvinvointikuntayhtymän toive lähellä olevasta palvelusta toteutuu

Psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­vil­le lap­sil­le si­jais­huol­to­yk­sik­kö Raaheen – hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män toive lähellä ole­vas­ta pal­ve­lus­ta to­teu­tuu

12.02.2022 09:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen Sanna Frew johtaa alumiinivalimoa Norjassa – Kesätyö Rautaruukilla koukutti prosessiteollisuuteen

Raa­he­lais­läh­töi­nen Sanna Frew johtaa alu­mii­ni­va­li­moa Nor­jas­sa – Kesätyö Rau­ta­ruu­kil­la kou­kut­ti pro­ses­si­teol­li­suu­teen

28.11.2021 20:00
Tilaajille
Pöyry, metsäojat, merimetsot ja Pattijoen ja Siikajoen kunnostukset nousevat tapetille Siikajoen kalataloussuunnitelmassa

Pöyry, met­säo­jat, me­ri­met­sot ja Pat­ti­joen ja Sii­ka­joen kun­nos­tuk­set nou­se­vat ta­pe­til­le Sii­ka­joen ka­la­ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa

08.11.2021 08:00
Tilaajille
Polttoainevarkaudet ajoivat Pattijoen Nesteen ottamaan asiakkaalta katevarauksen ennen tankkausta – "Missään tapauksessa tässä asiakkaita ei epäillä eikä loukata"

Polt­to­ai­ne­var­kau­det ajoivat Pat­ti­joen Nesteen ot­ta­maan asiak­kaal­ta ka­te­va­rauk­sen ennen tank­kaus­ta – "Mis­sään ta­pauk­ses­sa tässä asiak­kai­ta ei epäillä eikä lou­ka­ta"

28.10.2021 16:00 3
Tilaajille
Keitele haastattelee neljä naista kunnanjohtajaksi, yksi heistä on kotoisin Pattijoelta

Keitele haas­tat­te­lee neljä naista kun­nan­joh­ta­jak­si, yksi heistä on ko­toi­sin Pat­ti­joel­ta

14.10.2021 13:00 1
Tilaajille
Pattijoelle avataan eläinlääkäriasema

Pat­ti­joel­le avataan eläin­lää­kä­ri­ase­ma

08.10.2021 11:00 1
Tilaajille
Tunnelmia Pattijoki-päiviltä: historiaa, herkkuja ja suloisia eläimiä

Tun­nel­mia Pat­ti­jo­ki-päi­vil­tä: his­to­riaa, herk­ku­ja ja su­loi­sia eläimiä

01.08.2021 12:00
Tilaajille
Edes sade ei pesisturnausta Pattijoella päässyt haittaamaan

Edes sade ei pe­sis­tur­naus­ta Pat­ti­joel­la päässyt hait­taa­maan

15.06.2021 16:00
Tilaajille
Tulvahuippu uhkaa Siikajoella ja Pattijoella – Lähipäivien sateet ratkaisevia

Tul­va­huip­pu uhkaa Sii­ka­joel­la ja Pat­ti­joel­la – Lä­hi­päi­vien sateet rat­kai­se­via

23.04.2021 09:57
Tilaajille
Pattijoen rantoja raivataan puskista – Puutarhuri hehkuttaa: "Tästä saa yhtä hienon kuin Ainolan puisto"

Pat­ti­joen rantoja rai­va­taan pus­kis­ta – Puu­tar­hu­ri heh­kut­taa: "Tästä saa yhtä hienon kuin Ainolan puisto"

22.03.2021 18:00 2
Tilaajille
Hyyde patoaa vesistöjä, ja kun mennään taas plussalle, jokivedet nousevat ja virtaamat kasvavat

Hyyde patoaa ve­sis­tö­jä, ja kun mennään taas plus­sal­le, jo­ki­ve­det nou­se­vat ja vir­taa­mat kas­va­vat

17.12.2020 18:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksen harjoituksessa polttama talo syttyi uudelleen Pattijoella

Pe­las­tus­lai­tok­sen har­joi­tuk­ses­sa polt­ta­ma talo syttyi uu­del­leen Pat­ti­joel­la

02.12.2020 06:49 2
Pattijoen tulvareseptin ainesosat ovat rankkasade, navakka etelätuuli ja metsäojitukset - asiantuntija suosittelee viivästysaltaiden tekoa

Pat­ti­joen tul­va­re­sep­tin ai­nes­osat ovat rank­ka­sa­de, navakka ete­lä­tuu­li ja met­sä­oji­tuk­set - asian­tun­ti­ja suo­sit­te­lee vii­väs­tys­al­tai­den tekoa

18.11.2020 10:00 1
Tilaajille
Ihmeet ovat lähellä meitä
Kolumni

Ihmeet ovat lähellä meitä

18.11.2020 07:00
Tilaajille