Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pattijoki
Kasitien routavauriot Pattijoella

Ka­si­tien rou­ta­vau­riot Pat­ti­joel­la

20.02.2024 12:26
Tilaajille
Millaisia Raahen eri asuinalueet ovat? Asukkaat kertovat: "Minusta tämä on mainettaan huomattavasti parempi paikka"

Mil­lai­sia Raahen eri asuin­alueet ovat? Asuk­kaat ker­to­vat: "Mi­nus­ta tämä on mai­net­taan huo­mat­ta­vas­ti parempi paikka"

09.02.2024 10:00 2
Tilaajille
"Nyt nähtiin mihin luontoäiti pystyy" – teknisen johtajan mielestä tarvitaan toimenpidesuunnitelma, että Pattijoen tulva ei enää toistuisi

"Nyt nähtiin mihin luon­to­äi­ti pystyy" – ­tek­ni­sen joh­ta­jan mie­les­tä tar­vi­taan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma, että Pat­ti­joen tulva ei enää tois­tui­si

17.10.2023 18:00 5
Tilaajille
Pattijoella pidetään siltoja yhä suljettuna – siltojen turvallisuus varmistetaan ennen avaamista

Pat­ti­joel­la pi­de­tään siltoja yhä sul­jet­tu­na – ­sil­to­jen tur­val­li­suus var­mis­te­taan ennen avaa­mis­ta

16.10.2023 10:12 2
Tilaajille
Suurtehopumppaus Haapajärven tekoaltaalla Raahessa jatkuu yhä – pelastuslaitoksella ei tulvatehtäviä sunnuntaina Jokilaaksoissa

Suur­te­ho­pump­paus Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taal­la Raa­hes­sa jatkuu yhä – ­pe­las­tus­lai­tok­sel­la ei tul­va­teh­tä­viä sun­nun­tai­na Jo­ki­laak­sois­sa

15.10.2023 19:03
Pelastuslaitoksella noin 40 tulvatehtävää Pattijoella viikonlopun aikana – vedenpinta on laskenut merkittävästi, mutta sunnuntain tilanne yhä epävarma

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la noin 40 tul­va­teh­tä­vää Pat­ti­joel­la vii­kon­lo­pun aikana – ­ve­den­pin­ta on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti, mutta sun­nun­tain tilanne yhä epä­var­ma

14.10.2023 21:04 2
Pelastuslaitoksella puolenkymmentä tarkastustehtävää veden saartamien talojen vuoksi Pattijoella – yö vaikuttaa poutaiselta, mutta sateiden odotetaan palaavan lauantaiaamuna

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la puo­len­kym­men­tä tar­kas­tus­teh­tä­vää veden saar­ta­mien talojen vuoksi Pat­ti­joel­la – yö vai­kut­taa pou­tai­sel­ta, mutta sa­tei­den odo­te­taan pa­laa­van lauan­tai­aa­mu­na

13.10.2023 22:09
Ely-keskus: Jokien vesitilanne jatkuu vaikeana viikonlopun yli – tulva-alueilla kehotetaan suojaamaan omaisuutta

Ely-kes­kus: Jokien ve­si­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na vii­kon­lo­pun yli – ­tul­va-alueil­la ke­ho­te­taan suo­jaa­maan omai­suut­ta

13.10.2023 15:07
Tilaajille
Pattijoen syystulva Jokiperäntiellä

Pat­ti­joen syys­tul­va Jo­ki­pe­rän­tiel­lä

13.10.2023 13:00
Tilaajille
Pattijoki tulvii Jokiperäntiellä

Pat­ti­jo­ki tulvii Jo­ki­pe­rän­tiel­lä

13.10.2023 13:00
Tilaajille
Tulviva Pattijoki teettää nyt töitä eri puolilla Raahea – katso videot Jokiperäntien alueelta, mistä lapset eivät päässeet perjantaina kouluun

Tulviva Pat­ti­jo­ki teettää nyt töitä eri puo­lil­la Raahea – katso videot Jo­ki­pe­rän­tien alueel­ta, mistä lapset eivät pääs­seet per­jan­tai­na kouluun

13.10.2023 13:00
Tilaajille
Katso lukijan video aamun tulvatilanteesta

Katso lukijan video aamun tul­va­ti­lan­tees­ta

13.10.2023 11:49 1
Pattijoen tulvatilanne on nyt todella huono ja ainekset on olemassa vielä pahempaan – "Tämä on todella poikkeuksellinen tulva, mittaushistorian aikana ei ole tällaista ollut"

Pat­ti­joen tul­va­ti­lan­ne on nyt todella huono ja ai­nek­set on ole­mas­sa vielä pa­hem­paan – "Tämä on todella poik­keuk­sel­li­nen tulva, mit­taus­his­to­rian aikana ei ole täl­lais­ta ollut"

13.10.2023 09:54 4
Tilaajille
Pattijoki virtaa Kuuselan sillan alla

Pat­ti­jo­ki virtaa Kuu­se­lan sillan alla

12.10.2023 10:50
Tilaajille
Keksinnöt syntyvät arjen asioista – "Minulla on ollut Pelle Pelottoman vikaa koko ikäni"

Kek­sin­nöt syn­ty­vät arjen asiois­ta – "Mi­nul­la on ollut Pelle Pe­lot­to­man vikaa koko ikäni"

11.03.2023 14:00
Tilaajille
Koko kiinteistö kaupan käyttöön – Arina investoi Pattijoen S-marketin laajentamiseen 2,5 miljoonaa euroa

Koko kiin­teis­tö kaupan käyt­töön – Arina in­ves­toi Pat­ti­joen S-mar­ke­tin laa­jen­ta­mi­seen 2,5 mil­joo­naa euroa

17.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Pattijoki-päiviä on vietetty sateisissa tunnelmissa – Katso kuvat Ojalan kotiseutumuseolta

Pat­ti­jo­ki-päi­viä on vie­tet­ty sa­tei­sis­sa tun­nel­mis­sa – ­Kat­so kuvat Ojalan ko­ti­seu­tu­mu­seol­ta

06.08.2022 17:00
Tilaajille
Perinteiset Pattijoki-päivillä on jälleen monenlaista ohjelmaa

Pe­rin­tei­set Pat­ti­jo­ki-päi­vil­lä on jälleen mo­nen­lais­ta oh­jel­maa

29.07.2022 16:00
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

20.05.2022 13:36 8