Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Pattijoki
Kevään tulvahuippu Pyhä-, Siika- ja Pattijoessa ajoittunee huhti-toukokuun vaihteeseen – tulvista voi tulla keskimääräistä suuremmat

Kevään tul­va­huip­pu Pyhä-, Siika- ja Pat­ti­joes­sa ajoit­tu­nee huh­ti-tou­ko­kuun vaih­tee­seen – tul­vis­ta voi tulla kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

06.04.2022 12:36
Tilaajille
Psyykkisesti oireileville lapsille sijaishuoltoyksikkö Raaheen – hyvinvointikuntayhtymän toive lähellä olevasta palvelusta toteutuu

Psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­vil­le lap­sil­le si­jais­huol­to­yk­sik­kö Raaheen – hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män toive lähellä ole­vas­ta pal­ve­lus­ta to­teu­tuu

12.02.2022 09:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen Sanna Frew johtaa alumiinivalimoa Norjassa – Kesätyö Rautaruukilla koukutti prosessiteollisuuteen

Raa­he­lais­läh­töi­nen Sanna Frew johtaa alu­mii­ni­va­li­moa Nor­jas­sa – Kesätyö Rau­ta­ruu­kil­la kou­kut­ti pro­ses­si­teol­li­suu­teen

28.11.2021 20:00
Tilaajille
Pöyry, metsäojat, merimetsot ja Pattijoen ja Siikajoen kunnostukset nousevat tapetille Siikajoen kalataloussuunnitelmassa

Pöyry, met­säo­jat, me­ri­met­sot ja Pat­ti­joen ja Sii­ka­joen kun­nos­tuk­set nou­se­vat ta­pe­til­le Sii­ka­joen ka­la­ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa

08.11.2021 08:00
Tilaajille
Polttoainevarkaudet ajoivat Pattijoen Nesteen ottamaan asiakkaalta katevarauksen ennen tankkausta – "Missään tapauksessa tässä asiakkaita ei epäillä eikä loukata"

Polt­to­ai­ne­var­kau­det ajoivat Pat­ti­joen Nesteen ot­ta­maan asiak­kaal­ta ka­te­va­rauk­sen ennen tank­kaus­ta – "Mis­sään ta­pauk­ses­sa tässä asiak­kai­ta ei epäillä eikä lou­ka­ta"

28.10.2021 16:00 3
Tilaajille
Keitele haastattelee neljä naista kunnanjohtajaksi, yksi heistä on kotoisin Pattijoelta

Keitele haas­tat­te­lee neljä naista kun­nan­joh­ta­jak­si, yksi heistä on ko­toi­sin Pat­ti­joel­ta

14.10.2021 13:00 1
Tilaajille
Pattijoelle avataan eläinlääkäriasema

Pat­ti­joel­le avataan eläin­lää­kä­ri­ase­ma

08.10.2021 11:00 1
Tilaajille
Tunnelmia Pattijoki-päiviltä: historiaa, herkkuja ja suloisia eläimiä

Tun­nel­mia Pat­ti­jo­ki-päi­vil­tä: his­to­riaa, herk­ku­ja ja su­loi­sia eläimiä

01.08.2021 12:00
Tilaajille
Edes sade ei pesisturnausta Pattijoella päässyt haittaamaan

Edes sade ei pe­sis­tur­naus­ta Pat­ti­joel­la päässyt hait­taa­maan

15.06.2021 16:00
Tilaajille
Tulvahuippu uhkaa Siikajoella ja Pattijoella – Lähipäivien sateet ratkaisevia

Tul­va­huip­pu uhkaa Sii­ka­joel­la ja Pat­ti­joel­la – Lä­hi­päi­vien sateet rat­kai­se­via

23.04.2021 09:57
Tilaajille
Pattijoen rantoja raivataan puskista – Puutarhuri hehkuttaa: "Tästä saa yhtä hienon kuin Ainolan puisto"

Pat­ti­joen rantoja rai­va­taan pus­kis­ta – Puu­tar­hu­ri heh­kut­taa: "Tästä saa yhtä hienon kuin Ainolan puisto"

22.03.2021 18:00 2
Tilaajille
Hyyde patoaa vesistöjä, ja kun mennään taas plussalle, jokivedet nousevat ja virtaamat kasvavat

Hyyde patoaa ve­sis­tö­jä, ja kun mennään taas plus­sal­le, jo­ki­ve­det nou­se­vat ja vir­taa­mat kas­va­vat

17.12.2020 18:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksen harjoituksessa polttama talo syttyi uudelleen Pattijoella

Pe­las­tus­lai­tok­sen har­joi­tuk­ses­sa polt­ta­ma talo syttyi uu­del­leen Pat­ti­joel­la

02.12.2020 06:49 2
Pattijoen tulvareseptin ainesosat ovat rankkasade, navakka etelätuuli ja metsäojitukset - asiantuntija suosittelee viivästysaltaiden tekoa

Pat­ti­joen tul­va­re­sep­tin ai­nes­osat ovat rank­ka­sa­de, navakka ete­lä­tuu­li ja met­sä­oji­tuk­set - asian­tun­ti­ja suo­sit­te­lee vii­väs­tys­al­tai­den tekoa

18.11.2020 10:00 1
Tilaajille
Ihmeet ovat lähellä meitä
Kolumni

Ihmeet ovat lähellä meitä

18.11.2020 07:00
Tilaajille
Pattijoki tekee tulvahistoriaa: Pieni joki tulvii taas

Pat­ti­jo­ki tekee tul­va­his­to­riaa: Pieni joki tulvii taas

27.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Raahessa tarkkaillaan Pattijoen tulvimista – pelastuslaitos kehottaa kiinteistön omistajia varautumaan tulvasuojauksien tekemiseen

Raa­hes­sa tark­kail­laan Pat­ti­joen tul­vi­mis­ta – pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa kiin­teis­tön omis­ta­jia va­rau­tu­maan tul­va­suo­jauk­sien te­ke­mi­seen

26.10.2020 19:05
Ely-keskuksen uusin ennuste: Pattijoen tulvahuippu tulossa loppuviikosta

Ely-kes­kuk­sen uusin en­nus­te: Pat­ti­joen tul­va­huip­pu tulossa lop­pu­vii­kos­ta

26.10.2020 13:02
Tilaajille
Tulvavaroitus! Pattijokisten pitäisi varautua: Pattijoen kesäinen suurtulva uhkaa uusiutua ensi viikolla

Tul­va­va­roi­tus! Pat­ti­jo­kis­ten pitäisi va­rau­tua: Pat­ti­joen ke­säi­nen suur­tul­va uhkaa uu­siu­tua ensi vii­kol­la

23.10.2020 15:38
Tilaajille
Tässä vasta vaikea risteys olikin! Olisitko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio monitasoristeyksestä koitui monen kohtaloksi Lappasissa

Tässä vasta vaikea risteys olikin! Oli­sit­ko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio mo­ni­ta­so­ris­teyk­ses­tä koitui monen koh­ta­lok­si Lap­pa­sis­sa

16.10.2020 18:00 1
Tilaajille