Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Ilkivalta
Pikkulahden ulkokuntosalilla ilkivaltaa – "Aiheuttaa meille turhia kustannuksia ja ne ovat pitkässä juoksussa pois jostain muusta liikuntapalvelusta"

Pik­ku­lah­den ul­ko­kun­to­sa­lil­la il­ki­val­taa – "Ai­heut­taa meille turhia kus­tan­nuk­sia ja ne ovat pit­käs­sä juok­sus­sa pois jostain muusta lii­kun­ta­pal­ve­lus­ta"

09.08.2023 12:18 15
Tilaajille
Pattijokisen miehen BMW koki kovia Oulaisten rautatieasemalla - Takalasi lyötiin rikki ja sisälle tunkeuduttiin

Pat­ti­jo­ki­sen miehen BMW koki kovia Ou­lais­ten rau­ta­tie­ase­mal­la - Ta­ka­la­si lyötiin rikki ja sisälle tun­keu­dut­tiin

07.08.2023 13:08
Tilaajille
Löytöeläinkodin kissanloukku joutui ilkivallan kohteeksi

Löy­tö­eläin­ko­din kis­san­louk­ku joutui il­ki­val­lan koh­teek­si

04.08.2023 11:27 3
Tilaajille
Pääkirjasto sulkee ovensa viikonlopuksi nuorison epäasiallisen käytöksen vuoksi

Pää­kir­jas­to sulkee ovensa vii­kon­lo­puk­si nuo­ri­son epä­asial­li­sen käy­tök­sen vuoksi

03.08.2023 15:00 9
Tilaajille
Antinkankaan kentältä jouduttiin imuroimaan lasinsiruja – "Pihan valvontakameramateriaali tutkitaan tarkasti"

An­tin­kan­kaan ken­täl­tä jou­dut­tiin imu­roi­maan la­sin­si­ru­ja – "Pihan val­von­ta­ka­me­ra­ma­te­riaa­li tut­ki­taan tar­kas­ti"

20.07.2023 15:00
Tilaajille
Raatihuoneen leikkipuisto töhrittiin maalilla

Raa­ti­huo­neen leik­ki­puis­to töh­rit­tiin maa­lil­la

03.07.2023 11:36 1
Tilaajille
Nuorten hölmöhommia yritetään karsia Raahessa - kaupunki  sai rahaa jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen

Nuorten höl­mö­hom­mia yri­te­tään karsia Raa­hes­sa - kau­pun­ki sai rahaa jen­giy­ty­mi­sen ja ri­kol­li­suu­den eh­käi­se­mi­seen

18.05.2023 08:00 1
Kummatin tyhjillään olevan koulun ovi revittiin irti – Raahen kaupunki asentaa rakennukseen kamerat

Kum­ma­tin tyh­jil­lään olevan koulun ovi re­vit­tiin irti – Raahen kau­pun­ki asentaa ra­ken­nuk­seen kamerat

20.04.2023 10:15 7
Tilaajille
Ruukissa rikottu jo kahden kiinteistön lämpölasit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii tapauksia

Ruu­kis­sa rikottu jo kahden kiin­teis­tön läm­pö­la­sit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii ta­pauk­sia

15.02.2023 09:24 2
Tilaajille
Ruukin kahvila TeeKoo on joutunut ilkivallan kohteeksi – oven lämpölasit särjettiin, mutta poliisia ei ole saatu käymään paikalla

Ruukin kahvila TeeKoo on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si – oven läm­pö­la­sit sär­jet­tiin, mutta po­lii­sia ei ole saatu käymään pai­kal­la

25.01.2023 15:08 2
Tilaajille
Harakkamäen pukukopissa ilkivaltaa – kaupungin liikuntapuolta harmittaa: "Nämä ovat aina aivan turhia kulueriä jo kaupungin muutenkin kurjaan taloustilanteeseen"

Ha­rak­ka­mäen pu­ku­ko­pis­sa il­ki­val­taa – kau­pun­gin lii­kun­ta­puol­ta har­mit­taa: "Nämä ovat aina aivan turhia ku­lu­eriä jo kau­pun­gin muu­ten­kin kurjaan ta­lous­ti­lan­tee­seen"

16.01.2023 15:16 9
Tilaajille
Lasten ja nuorten käyttäytyminen huolestuttaa Raahessa – "Ennen tuntui olevan hallussa se, että mitä rajaa ei kannata ylittää. Nyt sitä rajaa ei tahdo löytyä"

Lasten ja nuorten käyt­täy­ty­mi­nen huo­les­tut­taa Raa­hes­sa – "Ennen tuntui olevan hal­lus­sa se, että mitä rajaa ei kannata ylit­tää. Nyt sitä rajaa ei tahdo löytyä"

05.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – Tapahtumatalo Raahessa tehostetaan nyt kameravalvontaa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa te­hos­te­taan nyt ka­me­ra­val­von­taa

23.09.2022 19:00 4
Tilaajille
Ilkivalta uuvuttaa talkoovoimat, jotka vanhenevat: nuoria talkoissa ei juuri näy

Il­ki­val­ta uu­vut­taa tal­koo­voi­mat, jotka van­he­ne­vat: nuoria tal­kois­sa ei juuri näy

21.09.2022 09:00
Tilaajille
Ilkivaltaan pitää puuttua yhdessä
Pääkirjoitus

Il­ki­val­taan pitää puuttua yhdessä

16.09.2022 06:30
Tilaajille
Nuori poikaporukka teki ilkivaltaa Pattijoella - "Kaikin puolin brutaali näky, ihan suoranaista sikailua"

Nuori poi­ka­po­ruk­ka teki il­ki­val­taa Pat­ti­joel­la - "Kaikin puolin bru­taa­li näky, ihan suo­ra­nais­ta si­kai­lua"

14.07.2022 11:15 5
Tilaajille
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

20.05.2022 13:36 8
Kalliit kustannukset kaupungille ilkivallasta

Kalliit kus­tan­nuk­set kau­pun­gil­le il­ki­val­las­ta

20.06.2021 20:00
Tilaajille
Pesiskentän nurmi korjattiin: "Tekijä on tiedossa ja tekijä maksaa"

Pe­sis­ken­tän nurmi kor­jat­tiin: "Tekijä on tie­dos­sa ja tekijä maksaa"

04.05.2021 12:44
Tilaajille
Pesiskentällä tehtiin ilkivaltaa – mattoa menee vaihtoon isolta alueelta

Pe­sis­ken­täl­lä tehtiin il­ki­val­taa – mattoa menee vaih­toon isolta alueel­ta

27.04.2021 10:16 3
Tilaajille