Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ilkivalta
Ruukin kahvila TeeKoo on joutunut ilkivallan kohteeksi – oven lämpölasit särjettiin, mutta poliisia ei ole saatu käymään paikalla

Ruukin kahvila TeeKoo on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si – oven läm­pö­la­sit sär­jet­tiin, mutta po­lii­sia ei ole saatu käymään pai­kal­la

25.01.2023 15:08 2
Tilaajille
Harakkamäen pukukopissa ilkivaltaa – kaupungin liikuntapuolta harmittaa: "Nämä ovat aina aivan turhia kulueriä jo kaupungin muutenkin kurjaan taloustilanteeseen"

Ha­rak­ka­mäen pu­ku­ko­pis­sa il­ki­val­taa – kau­pun­gin lii­kun­ta­puol­ta har­mit­taa: "Nämä ovat aina aivan turhia ku­lu­eriä jo kau­pun­gin muu­ten­kin kurjaan ta­lous­ti­lan­tee­seen"

16.01.2023 15:16 9
Tilaajille
Lasten ja nuorten käyttäytyminen huolestuttaa Raahessa – "Ennen tuntui olevan hallussa se, että mitä rajaa ei kannata ylittää. Nyt sitä rajaa ei tahdo löytyä"

Lasten ja nuorten käyt­täy­ty­mi­nen huo­les­tut­taa Raa­hes­sa – "Ennen tuntui olevan hal­lus­sa se, että mitä rajaa ei kannata ylit­tää. Nyt sitä rajaa ei tahdo löytyä"

05.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – Tapahtumatalo Raahessa tehostetaan nyt kameravalvontaa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa te­hos­te­taan nyt ka­me­ra­val­von­taa

23.09.2022 19:00 4
Tilaajille
Ilkivalta uuvuttaa talkoovoimat, jotka vanhenevat: nuoria talkoissa ei juuri näy

Il­ki­val­ta uu­vut­taa tal­koo­voi­mat, jotka van­he­ne­vat: nuoria tal­kois­sa ei juuri näy

21.09.2022 09:00
Tilaajille
Ilkivaltaan pitää puuttua yhdessä
Pääkirjoitus

Il­ki­val­taan pitää puuttua yhdessä

16.09.2022 06:30
Tilaajille
Nuori poikaporukka teki ilkivaltaa Pattijoella - "Kaikin puolin brutaali näky, ihan suoranaista sikailua"

Nuori poi­ka­po­ruk­ka teki il­ki­val­taa Pat­ti­joel­la - "Kaikin puolin bru­taa­li näky, ihan suo­ra­nais­ta si­kai­lua"

14.07.2022 11:15 5
Tilaajille
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

20.05.2022 13:36 8
Kalliit kustannukset kaupungille ilkivallasta

Kalliit kus­tan­nuk­set kau­pun­gil­le il­ki­val­las­ta

20.06.2021 20:00
Tilaajille
Pesiskentän nurmi korjattiin: "Tekijä on tiedossa ja tekijä maksaa"

Pe­sis­ken­tän nurmi kor­jat­tiin: "Tekijä on tie­dos­sa ja tekijä maksaa"

04.05.2021 12:44
Tilaajille
Pesiskentällä tehtiin ilkivaltaa – mattoa menee vaihtoon isolta alueelta

Pe­sis­ken­täl­lä tehtiin il­ki­val­taa – mattoa menee vaih­toon isolta alueel­ta

27.04.2021 10:16 3
Tilaajille
Kananmunien heittelyä ja sylkemistä Saloisissa - kuntatekniikan päällikkö huolissaan työntekijöiden turvallisuudesta

Ka­nan­mu­nien heit­te­lyä ja syl­ke­mis­tä Sa­loi­sis­sa - kun­ta­tek­nii­kan pääl­lik­kö huo­lis­saan työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­des­ta

27.01.2021 15:56 1
Tilaajille
Pissaa ja kakkaa liukumäessä - leikkipuistot ilkivallan kohteena Raahessa

Pissaa ja kakkaa liu­ku­mäes­sä - leik­ki­puis­tot il­ki­val­lan koh­tee­na Raa­hes­sa

19.08.2020 08:00
Tilaajille
Mopoilijat tuhosivat Palonkylän tanssilavan ja silppusivat lentopalloverkon

Mo­poi­li­jat tu­ho­si­vat Pa­lon­ky­län tans­si­la­van ja silp­pu­si­vat len­to­pal­lo­ver­kon

28.06.2020 08:00
Tilaajille
Rivin nuotiopaikassa poltetaan kaikki irtoava, lintutornin paalutuksetkin

Rivin nuo­tio­pai­kas­sa pol­te­taan kaikki ir­toa­va, lin­tu­tor­nin paa­lu­tuk­set­kin

19.05.2020 16:00
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkaesimieheltä kaino toive: Pyytäisin olemaan ihmisiksi

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­esi­mie­hel­tä kaino toive: Pyy­täi­sin olemaan ih­mi­sik­si

08.05.2020 11:01 1
Tilaajille
Kuka teki ilkivaltaa ja puhkoi renkaat tapaninpäivänä?

Kuka teki il­ki­val­taa ja puhkoi renkaat ta­pa­nin­päi­vä­nä?

30.12.2019 11:30
Tilaajille