Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Raahen pääkirjasto
Sakari Vierola kuvaa mielellään ihmisiä ja eläimiä – "Otettu kuva jää historiaan"

Sakari Vierola kuvaa mie­lel­lään ihmisiä ja eläimiä – "O­tet­tu kuva jää his­to­riaan"

14.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Luonnon muovaamaa taidetta – Paula Moilasen kaarnataidenäyttely on nähtävissä Raahen pääkirjastolla

Luonnon muo­vaa­maa tai­det­ta – Paula Moi­la­sen kaar­na­tai­de­näyt­te­ly on näh­tä­vis­sä Raahen pää­kir­jas­tol­la

10.02.2024 15:00
Tilaajille
Seminaarin taiteilijat esillä Raahen pääkirjastossa – Kolmen hengen tiivis yhteisö

Se­mi­naa­rin tai­tei­li­jat esillä Raahen pää­kir­jas­tos­sa – Kolmen hengen tiivis yhteisö

08.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Laulua, musiikkia ja leikkiä: lapsen oikeuksia juhlittiin lasten ehdoilla

Laulua, mu­siik­kia ja leik­kiä: lapsen oi­keuk­sia juh­lit­tiin lasten eh­doil­la

30.09.2023 14:25
Pääkirjasto sulkee ovensa viikonlopuksi nuorison epäasiallisen käytöksen vuoksi

Pää­kir­jas­to sulkee ovensa vii­kon­lo­puk­si nuo­ri­son epä­asial­li­sen käy­tök­sen vuoksi

03.08.2023 15:00 9
Tilaajille
Kirjastolle tulee asiakastulostukseen uusi ulottuvuus: Digiverstas avautuu muutaman viikon sisällä

Kir­jas­tol­le tulee asia­kas­tu­los­tuk­seen uusi ulot­tu­vuus: Di­gi­vers­tas avautuu muu­ta­man viikon sisällä

03.05.2023 10:00
Tilaajille
Raahen kaupunki perustaa uuden portaalin keskustelijoille ja sinäkin voit vaikuttaa siellä siihen, mihin verorahoja käytetään

Raahen kau­pun­ki pe­rus­taa uuden por­taa­lin kes­kus­te­li­joil­le ja sinäkin voit vai­kut­taa siellä siihen, mihin ve­ro­ra­ho­ja käy­te­tään

20.01.2023 08:00
Tilaajille
Laura Juntunen pystytti Subutex-valokuvanäyttelyn: "Yhteiskunnallista keskustelua päihdehoidoista on lisättävä"

Laura Jun­tu­nen pys­tyt­ti Su­bu­tex-va­lo­ku­va­näyt­te­lyn: "Yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua päih­de­hoi­dois­ta on li­sät­tä­vä"

06.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Omatoimiajoille on käyttäjiä Raahessa - "Yhtään sellaista omatoimipäivää ei ole vielä ollut, että ketään ei olisi käynyt"

Oma­toi­mi­ajoil­le on käyt­tä­jiä Raa­hes­sa - "Yhtään sel­lais­ta oma­toi­mi­päi­vää ei ole vielä ollut, että ketään ei olisi käynyt"

19.08.2022 09:00
"Se oli kyllä tosi hauska se taikuri!" – Kirjasto tarjoaa paljon muitakin elämyksiä kuin lainattavia kirjoja

"Se oli kyllä tosi hauska se tai­ku­ri!" – Kir­jas­to tarjoaa paljon mui­ta­kin elä­myk­siä kuin lai­nat­ta­via kirjoja

17.03.2022 20:00
Tilaajille
Muutoksia edessä: Kaupunginkirjaston parkkipaikka jäsentyy ja kohenee

Muu­tok­sia edessä: Kau­pun­gin­kir­jas­ton park­ki­paik­ka jä­sen­tyy ja kohenee

11.03.2022 12:00 2
Tilaajille
Luontoa tunteella ja romanttisesti – Raahen kirjaston näyttelyssä saa luontovärikylvyn

Luontoa tun­teel­la ja ro­mant­ti­ses­ti – Raahen kir­jas­ton näyt­te­lys­sä saa luon­to­vä­ri­kyl­vyn

11.02.2022 20:00
Tilaajille
Kirjastoon sisään kortilla ja koodilla – Uusien aukioloaikojen käyttöönotto riippuu koronatilanteesta

Kir­jas­toon sisään kor­til­la ja koo­dil­la – Uusien au­ki­olo­ai­ko­jen käyt­töön­ot­to riippuu ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

16.01.2022 14:00
Tilaajille
Sadunhohtoa ja groteskia huumoria: Raahen pääkirjastossa ohittamaton näyttely

Sa­dun­hoh­toa ja gro­tes­kia huu­mo­ria: Raahen pää­kir­jas­tos­sa ohit­ta­ma­ton näyt­te­ly

14.01.2022 17:30 1
Tilaajille
Raahen kirjaston jouluviikon kirjailijavieraaksi saapuu pariisilaistunut Pihla Hintikka

Raahen kir­jas­ton jou­lu­vii­kon kir­jai­li­ja­vie­raak­si saapuu pa­rii­si­lais­tu­nut Pihla Hin­tik­ka

17.12.2021 10:00
Raahen imagon kohotusta

Raahen imagon ko­ho­tus­ta

02.11.2021 19:00
Tilaajille
Monipuolista taidetta tarjolla pääkirjaston näyttelytilassa

Mo­ni­puo­lis­ta tai­det­ta tar­jol­la pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa

03.08.2021 15:41
Tilaajille
Tailaamon taiteilijoilla on parhaillaan Raahessa kaksi näyttelyä

Tai­laa­mon tai­tei­li­joil­la on par­hail­laan Raa­hes­sa kaksi näyt­te­lyä

10.11.2020 19:00
Tilaajille
Raahen kirjamessut järjestetään tänäkin vuonna

Raahen kir­ja­mes­sut jär­jes­te­tään tänäkin vuonna

16.07.2020 16:00
Tilaajille
Pääkirjaston heinäkuun näyttelyssä selkeitä rajauksia ja arkkitehtuurisia yksityiskohtia

Pää­kir­jas­ton hei­nä­kuun näyt­te­lys­sä sel­kei­tä ra­jauk­sia ja ark­ki­teh­tuu­ri­sia yk­si­tyis­koh­tia

02.07.2020 15:00
Tilaajille