Valokuvanäyttely
Pääkirjaston heinäkuun näyttelyssä selkeitä rajauksia ja arkkitehtuurisia yksityiskohtia

Pää­kir­jas­ton hei­nä­kuun näyt­te­lys­sä sel­kei­tä ra­jauk­sia ja ark­ki­teh­tuu­ri­sia yk­si­tyis­koh­tia

02.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Markus Kuotesaho kertoo Popedan tarinan.

Markus Kuo­te­sa­ho kertoo Popedan ta­ri­nan.

05.03.2020 11:40 0
Tilaajille
Sini Yrjänän ja Markus Kuotesahon yhteistyöstä syntyi kalenteri ja valokuvanäyttely: Päähenkilöinä ovat vanhat autot

Sini Yrjänän ja Markus Kuo­te­sa­hon yh­teis­työs­tä syntyi ka­len­te­ri ja va­lo­ku­va­näyt­te­ly: Pää­hen­ki­löi­nä ovat vanhat autot

05.03.2020 11:40 0
Tilaajille
Markus Kuotesaho kertoo vuosimallia 1952 olevan Triumph Mayflowerin tarinan.

Markus Kuo­te­sa­ho kertoo vuo­si­mal­lia 1952 olevan Triumph Mayf­lo­we­rin ta­ri­nan.

05.03.2020 11:40 0
Tilaajille