Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

syystulva
Tulva toi kolmelle sillalle käyttökiellon

Tulva toi kol­mel­le sil­lal­le käyt­tö­kiel­lon

24.10.2023 08:18
Tilaajille
"Nyt nähtiin mihin luontoäiti pystyy" – teknisen johtajan mielestä tarvitaan toimenpidesuunnitelma, että Pattijoen tulva ei enää toistuisi

"Nyt nähtiin mihin luon­to­äi­ti pystyy" – ­tek­ni­sen joh­ta­jan mie­les­tä tar­vi­taan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma, että Pat­ti­joen tulva ei enää tois­tui­si

17.10.2023 18:00 5
Tilaajille
Pattijoella pidetään siltoja yhä suljettuna – siltojen turvallisuus varmistetaan ennen avaamista

Pat­ti­joel­la pi­de­tään siltoja yhä sul­jet­tu­na – ­sil­to­jen tur­val­li­suus var­mis­te­taan ennen avaa­mis­ta

16.10.2023 10:12 2
Tilaajille
Suurtehopumppaus Haapajärven tekoaltaalla Raahessa jatkuu yhä – pelastuslaitoksella ei tulvatehtäviä sunnuntaina Jokilaaksoissa

Suur­te­ho­pump­paus Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taal­la Raa­hes­sa jatkuu yhä – ­pe­las­tus­lai­tok­sel­la ei tul­va­teh­tä­viä sun­nun­tai­na Jo­ki­laak­sois­sa

15.10.2023 19:03
Pelastuslaitoksella noin 40 tulvatehtävää Pattijoella viikonlopun aikana – vedenpinta on laskenut merkittävästi, mutta sunnuntain tilanne yhä epävarma

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la noin 40 tul­va­teh­tä­vää Pat­ti­joel­la vii­kon­lo­pun aikana – ­ve­den­pin­ta on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti, mutta sun­nun­tain tilanne yhä epä­var­ma

14.10.2023 21:04 2
Pelastuslaitoksella puolenkymmentä tarkastustehtävää veden saartamien talojen vuoksi Pattijoella – yö vaikuttaa poutaiselta, mutta sateiden odotetaan palaavan lauantaiaamuna

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la puo­len­kym­men­tä tar­kas­tus­teh­tä­vää veden saar­ta­mien talojen vuoksi Pat­ti­joel­la – yö vai­kut­taa pou­tai­sel­ta, mutta sa­tei­den odo­te­taan pa­laa­van lauan­tai­aa­mu­na

13.10.2023 22:09
Ely-keskus: Jokien vesitilanne jatkuu vaikeana viikonlopun yli – tulva-alueilla kehotetaan suojaamaan omaisuutta

Ely-kes­kus: Jokien ve­si­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na vii­kon­lo­pun yli – ­tul­va-alueil­la ke­ho­te­taan suo­jaa­maan omai­suut­ta

13.10.2023 15:07
Tilaajille
Tulviva Pattijoki teettää nyt töitä eri puolilla Raahea – katso videot Jokiperäntien alueelta, mistä lapset eivät päässeet perjantaina kouluun

Tulviva Pat­ti­jo­ki teettää nyt töitä eri puo­lil­la Raahea – katso videot Jo­ki­pe­rän­tien alueel­ta, mistä lapset eivät pääs­seet per­jan­tai­na kouluun

13.10.2023 13:00
Tilaajille
Pattijoen tulvatilanne on nyt todella huono ja ainekset on olemassa vielä pahempaan – "Tämä on todella poikkeuksellinen tulva, mittaushistorian aikana ei ole tällaista ollut"

Pat­ti­joen tul­va­ti­lan­ne on nyt todella huono ja ai­nek­set on ole­mas­sa vielä pa­hem­paan – "Tämä on todella poik­keuk­sel­li­nen tulva, mit­taus­his­to­rian aikana ei ole täl­lais­ta ollut"

13.10.2023 09:54 4
Tilaajille
Tulvahuiput tulevat tänään

Tul­va­hui­put tulevat tänään

28.10.2020 13:28
Tilaajille
Tulva ja juoksutukset katkaisivat nahkiaisenpyynnin Pyhäjoesta

Tulva ja juok­su­tuk­set kat­kai­si­vat nah­kiai­sen­pyyn­nin Py­hä­joes­ta

24.09.2020 18:00
Tilaajille
Pattijoen veden pinta nousi selvästi

Pat­ti­joen veden pinta nousi sel­väs­ti

22.11.2019 15:42