Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tulva
Tulva toi kolmelle sillalle käyttökiellon

Tulva toi kol­mel­le sil­lal­le käyt­tö­kiel­lon

24.10.2023 08:18
Tilaajille
"Nyt nähtiin mihin luontoäiti pystyy" – teknisen johtajan mielestä tarvitaan toimenpidesuunnitelma, että Pattijoen tulva ei enää toistuisi

"Nyt nähtiin mihin luon­to­äi­ti pystyy" – ­tek­ni­sen joh­ta­jan mie­les­tä tar­vi­taan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma, että Pat­ti­joen tulva ei enää tois­tui­si

17.10.2023 18:00 5
Tilaajille
Pattijoella pidetään siltoja yhä suljettuna – siltojen turvallisuus varmistetaan ennen avaamista

Pat­ti­joel­la pi­de­tään siltoja yhä sul­jet­tu­na – ­sil­to­jen tur­val­li­suus var­mis­te­taan ennen avaa­mis­ta

16.10.2023 10:12 2
Tilaajille
Pelastuslaitoksella puolenkymmentä tarkastustehtävää veden saartamien talojen vuoksi Pattijoella – yö vaikuttaa poutaiselta, mutta sateiden odotetaan palaavan lauantaiaamuna

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la puo­len­kym­men­tä tar­kas­tus­teh­tä­vää veden saar­ta­mien talojen vuoksi Pat­ti­joel­la – yö vai­kut­taa pou­tai­sel­ta, mutta sa­tei­den odo­te­taan pa­laa­van lauan­tai­aa­mu­na

13.10.2023 22:09
Ely-keskus: Jokien vesitilanne jatkuu vaikeana viikonlopun yli – tulva-alueilla kehotetaan suojaamaan omaisuutta

Ely-kes­kus: Jokien ve­si­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na vii­kon­lo­pun yli – ­tul­va-alueil­la ke­ho­te­taan suo­jaa­maan omai­suut­ta

13.10.2023 15:07
Tilaajille
Tulviva Pattijoki teettää nyt töitä eri puolilla Raahea – katso videot Jokiperäntien alueelta, mistä lapset eivät päässeet perjantaina kouluun

Tulviva Pat­ti­jo­ki teettää nyt töitä eri puo­lil­la Raahea – katso videot Jo­ki­pe­rän­tien alueel­ta, mistä lapset eivät pääs­seet per­jan­tai­na kouluun

13.10.2023 13:00
Tilaajille
Katso lukijan video aamun tulvatilanteesta

Katso lukijan video aamun tul­va­ti­lan­tees­ta

13.10.2023 11:49 1
Pattijoen tulvatilanne on nyt todella huono ja ainekset on olemassa vielä pahempaan – "Tämä on todella poikkeuksellinen tulva, mittaushistorian aikana ei ole tällaista ollut"

Pat­ti­joen tul­va­ti­lan­ne on nyt todella huono ja ai­nek­set on ole­mas­sa vielä pa­hem­paan – "Tämä on todella poik­keuk­sel­li­nen tulva, mit­taus­his­to­rian aikana ei ole täl­lais­ta ollut"

13.10.2023 09:54 4
Tilaajille
Pattijoella tulvatilanne, Raahen keskustaajaman alikulut pois käytöstä – Kotirannan ja Jokelantien alueella liikkumista kehotetaan välttämään tulvatilanteen vuoksi

Pat­ti­joel­la tul­va­ti­lan­ne, Raahen kes­kus­taa­ja­man ali­ku­lut pois käy­tös­tä – ­Ko­ti­ran­nan ja Jo­ke­lan­tien alueel­la liik­ku­mis­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään tul­va­ti­lan­teen vuoksi

12.10.2023 17:40 6
Tilaajille
Suurtulva säikäytti kaikki: Tulvasuojelutyöt saadaan viimein päätökseen

Suur­tul­va säi­käyt­ti kaikki: Tul­va­suo­je­lu­työt saadaan viimein pää­tök­seen

14.05.2022 14:00
Tilaajille
Toinen tulvahuippu vasta tulossa: Helaakoskella vesi nousi jo navettaan

Toinen tul­va­huip­pu vasta tu­los­sa: He­laa­kos­kel­la vesi nousi jo na­vet­taan

26.04.2022 13:15
Tilaajille
Odotettua lämpimämpi pääsiäisen käänsi jokien virtaamat nousuun

Odo­tet­tua läm­pi­mäm­pi pää­siäi­sen käänsi jokien vir­taa­mat nousuun

19.04.2022 21:00
Tilaajille
Kevään tulvahuippu Pyhä-, Siika- ja Pattijoessa ajoittunee huhti-toukokuun vaihteeseen – tulvista voi tulla keskimääräistä suuremmat

Kevään tul­va­huip­pu Pyhä-, Siika- ja Pat­ti­joes­sa ajoit­tu­nee huh­ti-tou­ko­kuun vaih­tee­seen – tul­vis­ta voi tulla kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

06.04.2022 12:36
Tilaajille
Tulvahuippu uhkaa Siikajoella ja Pattijoella – Lähipäivien sateet ratkaisevia

Tul­va­huip­pu uhkaa Sii­ka­joel­la ja Pat­ti­joel­la – Lä­hi­päi­vien sateet rat­kai­se­via

23.04.2021 09:57
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuipuista odotetaan tavanomaisia

Poh­jois-Poh­jan­maan kevään tul­va­hui­puis­ta odo­te­taan ta­van­omai­sia

13.04.2021 17:30
Tilaajille
Katso videolta, kuinka jäät ovat pakkautuneet Halusensuvantoon

Katso vi­deol­ta, kuinka jäät ovat pak­kau­tu­neet Ha­lu­sen­su­van­toon

07.04.2021 16:29 1
Tilaajille
Tulvansuojelu käyntiin: Pyhäjoesta on jo ruopattu yksi saarikin pois

Tul­van­suo­je­lu käyn­tiin: Py­hä­joes­ta on jo ruo­pat­tu yksi saa­ri­kin pois

26.03.2021 09:00
Tilaajille
Pyhäjoen tulva alkoi jo nyt:  Vesi nousi Kistuntielle

Py­hä­joen tulva alkoi jo nyt: Vesi nousi Kis­tun­tiel­le

24.03.2021 16:25 1
Tilaajille
Tulvasuojelu Pyhäjoella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va­suo­je­lu Py­hä­joel­la

15.03.2021 07:30
Tilaajille
Jokivarsien asukkaita varoitetaan tulvasta: Pakkaset lisäävät hyydetulvariskiä

Jo­ki­var­sien asuk­kai­ta va­roi­te­taan tul­vas­ta: Pak­ka­set li­sää­vät hyy­de­tul­va­ris­kiä

12.01.2021 08:58 1
Tilaajille