Ulkoilu

Itä­mai­set tans­si­jat ul­koi­lut­ti­vat van­huk­sia, mummot olivat mie­lis­sään

18.06.2021 20:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Fris­bee­gol­fin suosio on mainio juttu

10.05.2021 06:30
Tilaajille

Pol­ku­pyö­rät ha­lu­taan kuntoon ke­vääl­lä

30.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Van­huk­sel­la­kin on oikeus päästä ulos

16.04.2021 06:30
Tilaajille

Ei tar­vit­se lähteä merta edemmäs lomalle – Ko­ni­ka­ris­sa tyy­ty­väi­siä ret­kei­li­jöi­tä

11.03.2021 18:00
Tilaajille

Jouko yhdisti säh­kö­pyö­rän ja pot­ku­kel­kan – Nyt tuli vauhtia ret­kei­lyyn

09.03.2021 20:00
Tilaajille

Raahen Seutu kysyy: Hou­kut­te­le­vat­ko ladut sinua hiih­tä­mään?

15.01.2021 12:00

Va­ro­vas­ti ul­koi­le­maan saa­ris­toon: Ka­peik­ko­ja ja vir­ta­paik­ko­ja pitää välttää

08.01.2021 18:00
Tilaajille

Maa­nan­tai­na kaikki hiih­to­ma­jan lenkit olivat jo hiih­det­tä­vis­sä – Pe­rin­tei­sen me­ni­jöil­lä oli pie­nem­pi va­lin­nan­va­ra

05.01.2021 17:00
Tilaajille

Sii­ka­joel­le lisää ret­kei­ly­paik­ko­ja – muun muassa Pöy­ryl­le tu­lis­te­lu­paik­ka

27.11.2020 12:26 1
Tilaajille

Ko­ro­na­ke­sän kivoja puolia: ikä­ih­mi­nen saa jumpata oh­ja­tus­ti ul­ko­na­kin

11.08.2020 18:00
Tilaajille

Rik­sa­pyö­rät saa­pui­vat kau­pun­kiin: vanhus pääsee rik­sa-aje­lul­la ul­koi­le­maan

06.08.2020 14:02
Tilaajille

Ha­ko­tau­riin on las­ket­tu 180 metriä pit­kos­pui­ta, jotta kul­ki­jat saavat kuivan ul­koi­lu­ko­ke­muk­sen

27.04.2020 06:00
Tilaajille

Tita Haa­pa­joen ilo kumpuaa ulkona liik­ku­mi­ses­ta mutta myös etä­ko­kous piristi – se oli kuin radiota olisi kuun­nel­lut

10.04.2020 18:00
Tilaajille

Ot­so­ni­ker­ros Suomen yllä on tällä het­kel­lä poik­keuk­sel­li­sen ohut – ul­koi­li­joi­den kan­nat­taa suo­jau­tua UV-sä­tei­lyl­tä

10.04.2020 13:15
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ulkoilu hel­pot­taa eris­täy­ty­jää

10.04.2020 06:45
Tilaajille
Kolumni

Ul­koi­lua uusilla rei­teil­lä

01.04.2020 07:00
Tilaajille

Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taal­la on ava­ruut­ta ja vä­li­mat­kaa kun­toil­la

24.03.2020 15:31
Tilaajille

Me­ri­ka­dun koulun tontti on sel­väs­ti­kin jotain suurta ja yh­teis­tä varten

25.12.2017 10:00