SSAB
Kuukausi
Raahe lunastamassa liikuntahalliyhtiön kaikki osakkeet itselleen – Brahen hallitus hyväksyi jo osakekaupan

Raahe lu­nas­ta­mas­sa lii­kun­ta­hal­li­yh­tiön kaikki osak­keet it­sel­leen – Brahen hal­li­tus hy­väk­syi jo osa­ke­kau­pan

25.11.2021 16:45
Tilaajille
HS: Pohjanlahdelle suunnitellaan kahta merituulipuistoa, joista toinen voisi tarjota puhdasta sähköä SSAB:n Raahen tehtaalle

HS: Poh­jan­lah­del­le suun­ni­tel­laan kahta me­ri­tuu­li­puis­toa, joista toinen voisi tarjota puh­das­ta sähköä SSAB:n Raahen teh­taal­le

22.11.2021 20:06
Tilaajille
SSAB ja Autoliv yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen käyttämiseksi autojen turvallisuustuotteissa

SSAB ja Autoliv yh­teis­työ­hön fos­sii­li­va­paan te­räk­sen käyt­tä­mi­sek­si autojen tur­val­li­suus­tuot­teis­sa

15.11.2021 17:30
Tilaajille
Lukijalta: Raahen talous perustuu terästehtaaseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Raahen talous pe­rus­tuu te­räs­teh­taa­seen

10.11.2021 12:31
Tilaajille
Vanhemmat
Päivä johtajana tuo yritykset tutuksi

Päivä joh­ta­ja­na tuo yri­tyk­set tutuksi

07.11.2021 15:00
Tilaajille
SSAB Raahelle uusi tutkimuskeskus ja tehtaan konttori: Katso havainnekuva tulevasta rakennuksesta

SSAB Raa­hel­le uusi tut­ki­mus­kes­kus ja tehtaan kont­to­ri: Katso ha­vain­ne­ku­va tu­le­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta

04.11.2021 10:34 7
Tilaajille
SSAB tarvitsee tehtaalle järeän voimajohdon – rakentamiskustannukset arviolta kymmenen miljoonaa euroa

SSAB tar­vit­see teh­taal­le järeän voi­ma­joh­don – ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ar­viol­ta kym­me­nen mil­joo­naa euroa

29.10.2021 08:00 2
Tilaajille
Olavi Huhtala näkee syksyn SSAB-kohut turhina: "Kaikki haluavat vauhtia, mutta me emme vedä kurveja suoriksi"

Olavi Huhtala näkee syksyn SSAB-ko­hut tur­hi­na: "Kaikki ha­lua­vat vauh­tia, mutta me emme vedä kurveja suo­rik­si"

27.10.2021 06:00
Tilaajille
SSAB teki taas ennätystuloksen: "Kaikki on osunut kohdalleen"

SSAB teki taas en­nä­tys­tu­lok­sen: "Kaikki on osunut koh­dal­leen"

25.10.2021 11:22 1
Tilaajille
Volvolla valmiina ensimmäinen SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo

Vol­vol­la val­mii­na en­sim­mäi­nen SSAB:n fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä val­mis­tet­tu ajo­neu­vo

13.10.2021 13:17
Tilaajille
Lukijalta: Wahlroos kannattaa ottaa tosissaan
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Wahl­roos kan­nat­taa ottaa to­sis­saan

08.10.2021 06:30
Tilaajille
Julkisuuden hakua ja höpöhöpöväitteitä: Björn Wahlroosin veikkaus Raahen terästehtaan tulevaisuudesta sai tyrmäyksen

Jul­ki­suu­den hakua ja hö­pö­hö­pö­väit­tei­tä: Björn Wahl­roo­sin veik­kaus Raahen te­räs­teh­taan tu­le­vai­suu­des­ta sai tyr­mäyk­sen

01.10.2021 15:44 15
Tilaajille
Liikuntahalliyhtiön purkaminen jalkeille Raahessa - SSAB ottanut jo myönteisen kannan asiaan

Lii­kun­ta­hal­li­yh­tiön pur­ka­mi­nen jal­keil­le Raa­hes­sa - SSAB ottanut jo myön­tei­sen kannan asiaan

26.09.2021 16:00
Tilaajille
Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy päätöksen siirtää terästeollisuusyhtiö SSAB:n omistus Solidiumilta suoraan valtiolle

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 14:41
Tilaajille
Valtio iski silmänsä Raahen tehtaaseen - Ministeri: "Niin merkittävä asia, että valtion omistusosuus SSAB:ssa on perusteltua säilyttää."

Valtio iski sil­män­sä Raahen teh­taa­seen - Mi­nis­te­ri: "Niin mer­kit­tä­vä asia, että valtion omis­tus­osuus SSAB:s­sa on pe­rus­tel­tua säi­lyt­tää."

17.09.2021 08:30 2
Tilaajille
Teräsyhtiö SSAB:n hallituksen puheenjohtaja eroaa, yhtiön mukaan syynä tänä vuonna tapahtuneet omistajamuutokset

Te­räs­yh­tiö SSAB:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja eroaa, yhtiön mukaan syynä tänä vuonna ta­pah­tu­neet omis­ta­ja­muu­tok­set

16.09.2021 20:50
Valtio siirtää SSAB-osakkeet Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen

Valtio siirtää SSAB-osak­keet So­li­diu­mis­ta val­tio­neu­vos­ton kans­lian suoraan omis­tuk­seen

14.09.2021 12:40 2
Tilaajille
Raahen terästehtaalle rakennetaan uusi paloasema

Raahen te­räs­teh­taal­le ra­ken­ne­taan uusi pa­lo­ase­ma

13.09.2021 10:42 1
Tilaajille
Joukkoaltistuminen SSAB:n tehtaalla

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen SSAB:n teh­taal­la

29.08.2021 15:28
Valtio-omistaja kiirehtii Raahen tehtaalle valokaariuuneja - "Mahdollisimman nopeasti", toivoo Tuppurainen

Val­tio-omis­ta­ja kii­reh­tii Raahen teh­taal­le va­lo­kaa­ri­uu­ne­ja - "Mah­dol­li­sim­man no­peas­ti", toivoo Tup­pu­rai­nen

27.08.2021 07:00 4
Tilaajille