Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

SSAB
SSAB:n tulos heikkeni ennätysvuodesta – "Olimme jonkin verran ulkopuolisia ennusteita parempia"

SSAB:n tulos heik­ke­ni en­nä­tys­vuo­des­ta – "Olimme jonkin verran ul­ko­puo­li­sia en­nus­tei­ta pa­rem­pia"

31.01.2024 14:42
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla syttyi tulipalo

SSAB:n Raahen teh­taal­la syttyi tu­li­pa­lo

14.01.2024 20:44
SSAB:lla pitää purkaa vanhoja rakennuksia ja laitteita liki 13 miljoonalla eurolla

SSAB:l­la pitää purkaa vanhoja ra­ken­nuk­sia ja lait­tei­ta liki 13 mil­joo­nal­la eurolla

16.12.2023 09:00
Tilaajille
Ammattiliitto Pro järjestää vuorokauden mittaisen lakon –lakkoilemassa myös SSAB ja Rautaruukki

Am­mat­ti­liit­to Pro jär­jes­tää vuo­ro­kau­den mit­tai­sen la­kon –­lak­koi­le­mas­sa myös SSAB ja Rau­ta­ruuk­ki

12.12.2023 10:29 9
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvottelut Raahessa päättyneet – Irtisanomisilta vältyttiin

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa päät­ty­neet – Ir­ti­sa­no­misil­ta väl­tyt­tiin

22.11.2023 14:41 6
Tilaajille
Kirkkovaltuusto hyväksyi SSAB:n ja Rautaruukin ostotarjoukset

Kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi SSAB:n ja Rau­ta­ruu­kin os­to­tar­jouk­set

19.11.2023 08:00
Tilaajille
SSAB ja Fortum: Rautasienen valmistusta Raahessa ei enää selvitetä

SSAB ja Fortum: Rau­ta­sie­nen val­mis­tus­ta Raa­hes­sa ei enää sel­vi­te­tä

15.11.2023 10:15 3
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvotteluissa ruotsalainen tyyli – Päätöksiä ei ole vielä syntynyt

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­luis­sa ruot­sa­lai­nen tyyli – Pää­tök­siä ei ole vielä syn­ty­nyt

14.11.2023 08:52 8
Tilaajille
Raahen seurakunta sai ostotarjoukset pelloista ja metsäpalstasta

Raahen seu­ra­kun­ta sai os­to­tar­jouk­set pel­lois­ta ja met­sä­pals­tas­ta

04.11.2023 09:00 3
Tilaajille
SSAB povaa Raahelle niin kirkasta tulevaisuutta, että ilman aurinkolaseja ei pärjää

SSAB povaa Raa­hel­le niin kir­kas­ta tu­le­vai­suut­ta, että ilman au­rin­ko­la­se­ja ei pärjää

03.11.2023 08:00 8
Tilaajille
SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala: "Tässä ei ole mitään dramatiikkaa"

SSAB Europen johtaja Olavi Huh­ta­la: "Tässä ei ole mitään dra­ma­tiik­kaa"

26.10.2023 20:00 4
Tilaajille
SSAB:n liiketulos heikkeni, kassavirta jatkuu vahvana

SSAB:n lii­ke­tu­los heik­ke­ni, kas­sa­vir­ta jatkuu vahvana

25.10.2023 11:23
Tilaajille
Lintuharrastajat pöntöttävät SSAB:n aluetta: Kolopesijät viihtyvät hyvin tehtaan lähellä

Lin­tu­har­ras­ta­jat pön­töt­tä­vät SSAB:n aluet­ta: Ko­lo­pe­si­jät viih­ty­vät hyvin tehtaan lähellä

04.10.2023 20:53
Tilaajille
AO200:n puheenjohtaja Teemu Myllyoja ihmeissään muutosneuvotteluista: "Olihan se märkä rätti naamalle"

AO200:n pu­heen­joh­ta­ja Teemu Myl­ly­oja ih­meis­sään muu­tos­neu­vot­te­luis­ta: "Olihan se märkä rätti naa­mal­le"

29.09.2023 16:00
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvottelut pistivät huhuja liikkeelle

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­lut pis­ti­vät huhuja liik­keel­le

27.09.2023 08:50 2
Tilaajille
SSAB käynnistää muutosneuvottelut Raahessa – tehtaanjohtaja: "Emme halua missään nimessä pelotella irtisanomisilla" – pääluottamusmies ihmettelee johdon toimintaa

SSAB käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – teh­taan­joh­ta­ja: "Emme halua missään nimessä pe­lo­tel­la ir­ti­sa­no­mi­sil­la" – pää­luot­ta­mus­mies ih­met­te­lee johdon toi­min­taa

25.09.2023 16:18 13
Tilaajille
Ponsse ja SSAB kumppaneiksi – Metsäkoneiden valmistus fossiilivapaasta teräksestä alkaa 2026

Ponsse ja SSAB kump­pa­neik­si – Met­sä­ko­nei­den val­mis­tus fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä alkaa 2026

17.09.2023 11:07 5
Tilaajille
Saloisten pappila jäänee keskiaikaiselle paikalleen

Sa­lois­ten pappila jäänee kes­ki­ai­kai­sel­le pai­kal­leen

06.09.2023 12:40 4
Tilaajille
Päästöt ja kuormitus vähenevät – SSAB arvioi tehtaan toiminnan muutoksen vaikutuksia

Päästöt ja kuor­mi­tus vä­he­ne­vät – SSAB arvioi tehtaan toi­min­nan muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia

01.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Rautasientä saatetaan vetypelkistää Raahessa – Olavi Huhtala: Ei ole koskaan sanottu ehdottomasti ei

Rau­ta­sien­tä saa­te­taan ve­ty­pel­kis­tää Raa­hes­sa – Olavi Huh­ta­la: Ei ole koskaan sanottu eh­dot­to­mas­ti ei

26.07.2023 08:00
Tilaajille