SSAB
Viimeisin 12 tuntia
Yle: SSAB ei järjestä henkilökunnan pikkujouluja - linjaus koskee myös Raahen tehdasta

Yle: SSAB ei jär­jes­tä hen­ki­lö­kun­nan pik­ku­jou­lu­ja - linjaus koskee myös Raahen teh­das­ta

08:32 0
Tilaajille
Vanhemmat
SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala: "Masuunin käynnistäminen antaa uskoa Raaheen"

SSAB Europen johtaja Olavi Huh­ta­la: "Ma­suu­nin käyn­nis­tä­mi­nen antaa uskoa Raa­heen"

22.10.2020 11:30 0
Tilaajille
SSAB: Irtisanomisia tulossa ja lomautukset jatkuvat

SSAB: Ir­ti­sa­no­mi­sia tulossa ja lo­mau­tuk­set jat­ku­vat

13.10.2020 15:23 0
Tilaajille
EU:n vanhat laivat saatetaan purkaa Raahessa - suurta kierrätystelakkaa varten kehiteään uutta teknologiaa

EU:n vanhat laivat saa­te­taan purkaa Raa­hes­sa - suurta kier­rä­tys­te­lak­kaa varten ke­hi­teään uutta tek­no­lo­giaa

02.10.2020 18:00 2
Tilaajille
SSAB:lta lähtenyt Vuoti edustaa edelleen

SSAB:l­ta läh­te­nyt Vuoti edustaa edel­leen

24.09.2020 15:01 1
Tilaajille
Harri Leppänen SSAB:lta: Energiaveroale tasaa puntteja Suomen ja Ruotsin välillä

Harri Lep­pä­nen SSAB:l­ta: Ener­gia­ve­ro­ale tasaa punt­te­ja Suomen ja Ruotsin välillä

19.09.2020 08:00 0
Tilaajille
SSAB, LKAB ja Vattenfall käynnistivät Ruotsissa maailman ensimmäisen fossiilivapaata terästä tuottavan pilottilaitoksen

SSAB, LKAB ja Vat­ten­fall käyn­nis­ti­vät Ruot­sis­sa maail­man en­sim­mäi­sen fos­sii­li­va­paa­ta terästä tuot­ta­van pi­lot­ti­lai­tok­sen

01.09.2020 13:42 0
Tilaajille
SSAB käynnistää Suomen toiminnoissaan yt-neuvottelut – vähennystarve 40 henkilöä

SSAB käyn­nis­tää Suomen toi­min­nois­saan yt-neu­vot­te­lut – vä­hen­nys­tar­ve 40 hen­ki­löä

27.08.2020 14:19 0
Tilaajille
SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala: Jännitin eniten koronan leviämistä Raahen tehtaalla

SSAB Europen johtaja Olavi Huh­ta­la: Jän­ni­tin eniten koronan le­viä­mis­tä Raahen teh­taal­la

21.07.2020 10:31 0
Tilaajille
SSAB:n Raahen terästehdas kokeilee ensimmäisenä Suomessa biokaasua laivakuljetusten polttoaineena – tavoitteena päästöjen vähentäminen

SSAB:n Raahen te­räs­teh­das ko­kei­lee en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa bio­kaa­sua lai­va­kul­je­tus­ten polt­to­ai­nee­na – ta­voit­tee­na pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen

11.06.2020 15:23 0
Tilaajille
SSAB ottaa askelen kohti fossiilivapaata teräksen tuotantoa: Tavoitteena tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille

SSAB ottaa askelen kohti fos­sii­li­va­paa­ta te­räk­sen tuo­tan­toa: Ta­voit­tee­na tuoda fos­sii­li­va­paa teräs en­sim­mäi­se­nä mark­ki­noil­le

01.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Urakoitsijan työntekijä loukkaantui viikkohuollon yhteydessä SSAB:n Raahen terästehtaalla - työntekijän jalka leikkautui nilkasta poikki

Ura­koit­si­jan työn­te­ki­jä louk­kaan­tui viik­ko­huol­lon yh­tey­des­sä SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la - työn­te­ki­jän jalka leik­kau­tui nil­kas­ta poikki

29.05.2020 12:55 0
Raahen terästehtaalla on tunnustus, jonka saavat aniharvat rautakourat

Raahen te­räs­teh­taal­la on tun­nus­tus, jonka saavat ani­har­vat rau­ta­kou­rat

22.05.2020 09:00 0
Tilaajille
SSAB vuokraa kaupungilta hehtaarin kokoisen varastokentän koksille

SSAB vuokraa kau­pun­gil­ta heh­taa­rin ko­koi­sen va­ras­to­ken­tän kok­sil­le

20.05.2020 16:00 0
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaan kakkosmasuunin välikorjausta suunnitellaan tälle vuodelle

SSAB:n Raahen tehtaan kak­kos­ma­suu­nin vä­li­kor­jaus­ta suun­ni­tel­laan tälle vuo­del­le

27.04.2020 12:42 0
Tilaajille
Kuonasenkan puhkeaminen aiheutti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen SSAB:n Raahen tehtaalla – tilanteesta selvittiin lievin seurauksin

Kuo­na­sen­kan puh­kea­mi­nen ai­heut­ti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen SSAB:n Raahen teh­taal­la – ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin lievin seu­rauk­sin

21.04.2020 19:51 0
Tilaajille
Raahen toinen masuuni suljetaan tällä viikolla, lomautukset tehtaalla jo täydessä vauhdissa

Raahen toinen masuuni sul­je­taan tällä vii­kol­la, lo­mau­tuk­set teh­taal­la jo täy­des­sä vauh­dis­sa

20.04.2020 12:07 0
Tilaajille
SSAB: Raahen toinen masuuni suljetaan

SSAB: Raahen toinen masuuni sul­je­taan

07.04.2020 11:01 0
Tilaajille
SSAB:n yhtiökokous päätti: Osinkoa ei jaeta – johtoryhmä alentaa palkkojaan 10 prosenttia

SSAB:n yh­tiö­ko­kous päätti: Osinkoa ei jaeta – joh­to­ryh­mä alentaa palk­ko­jaan 10 pro­sent­tia

01.04.2020 19:30 0
Tilaajille
SSAB aloittaa yt-neuvottelut

SSAB aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

30.03.2020 15:09 0
Tilaajille