SSAB
Kuukausi

SSAB:l­le his­to­rial­li­sen korkea tulos – Raahen tehtaan hen­ki­lös­töl­le eri­tyis­kii­tos

21.07.2021 09:33
Tilaajille

Jani Kastell johtaa glo­baa­lia myyn­ti­työ­tä Raa­hes­ta käsin, alaisia niin Kii­nas­sa kuin Bra­si­lias­sa­kin

21.07.2021 08:00
Tilaajille

SSAB haluaa ko­ko­naan eroon fos­sii­li­ses­ta ener­gias­ta - uutta tut­ki­mus­han­ket­ta joh­de­taan Raa­hes­ta

15.07.2021 10:41 2
Tilaajille

Kul­je­tus­pääs­töt ma­ta­lam­mak­si rau­ta­teil­lä

07.07.2021 09:00
Tilaajille
Vanhemmat

Tytti Tup­pu­rai­nen: El­vy­tys­pa­ket­ti lisää ky­syn­tää suo­ma­lai­sel­le osaa­mi­sel­le.

11.06.2021 17:00 1
Tilaajille

SSAB:n Raahen teh­taal­la jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le - al­tis­tu­nei­ta ainakin 20

11.06.2021 13:16 2

SSAB:n Raahen teh­taal­la siir­ry­tään hal­li­tus­ti 12 tunnin työ­vuo­roi­hin – En­sim­mäi­set kolme työn­te­ki­jä­osas­toa val­mii­na siir­ty­mään

19.05.2021 07:00 5
Tilaajille

SSAB ja Oulun yli­pis­to yh­teis­työs­sä kohti teol­lis­ta val­lan­ku­mous­ta

29.04.2021 17:00 3
Tilaajille

So­li­dium myi puolet omis­ta­mis­taan SSAB:n osak­keis­ta

28.04.2021 08:55 2
Tilaajille

SSAB:n näkymät kir­kas­tu­neet vuoden ta­kai­ses­ta – Tuot­teil­le on ky­syn­tää ja hin­nat­kin ovat nou­sus­sa

26.04.2021 10:57
Tilaajille

SSAB:n Raahen teh­taal­la vah­vis­tui en­sim­mäi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta: Ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu kah­dek­san

01.03.2021 14:54

Läh­tee­kö Raahen kan­sain­vä­li­seen ve­ty­eko­sys­tee­miin – Pasi Pit­kä­nen: "Vety tulee olemaan uusi öljy"

15.02.2021 06:00
Tilaajille

SSAB palkkaa Raahen teh­taal­le tänäkin vuonna noin 600 ke­sä­lo­mit­ta­jaa

04.02.2021 10:48 1
Tilaajille

SSAB mukana mustan hiilen pääs­tö­jä tut­ki­vas­sa Black Carbon Footp­rint -hank­kees­sa Raa­hes­sa

27.01.2021 11:04
Tilaajille

SSAB:n tehtaan uusi portti val­vo­moi­neen tehdään te­räk­ses­tä

15.01.2021 11:00
Tilaajille

SSAB aikoo ra­ken­taa Raahen tehtaan pää­por­til­le uuden val­vo­mo­ra­ken­nuk­sen

10.01.2021 11:00
Tilaajille

Te­räs­mark­ki­noil­la sa­ras­taa: Lo­mau­tuk­set riit­tä­vät te­räs­teh­taal­la tällä erää

20.12.2020 15:00
Tilaajille

Työn­te­ki­jä louk­kaan­tui SSAB:n Raahen teh­taal­la – kuumaa pro­ses­si­vet­tä päälle

18.12.2020 16:01

Ener­gy4­HYB­RIT-hank­keen en­nak­ko­tut­ki­mus on valmis – Raahen te­räs­teh­das on hank­kees­sa re­fe­rens­si­teh­das

10.12.2020 13:58 1
Tilaajille

Pro luottaa raa­he­lai­seen: "Joskus otan kantaa vaikka ei ky­sy­tä­kään."

26.11.2020 18:00
Tilaajille