SSAB
SSAB tahkoo edelleen ennätystulosta – Raahen tehtaan henkilöstölle kiitosta

SSAB tahkoo edel­leen en­nä­tys­tu­los­ta – Raahen tehtaan hen­ki­lös­töl­le kii­tos­ta

22.07.2022 11:43 4
Tilaajille
SSAB:n tehtaalle tuli suuri rakennuspalohälytys Raahessa, tehdaspalokunta sai palon sammutettua

SSAB:n teh­taal­le tuli suuri ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tys Raa­hes­sa, teh­das­pa­lo­kun­ta sai palon sam­mu­tet­tua

04.07.2022 00:08
Piehinginjoella kalastetaan härskisti suoraan kalaportaasta – Johtava ympäristötarkastaja: "Ei todellakaan ole sallittua"

Pie­hin­gin­joel­la ka­las­te­taan härs­kis­ti suoraan ka­la­por­taas­ta – Johtava ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Ei to­del­la­kaan ole sal­lit­tua"

30.05.2022 08:00
Tilaajille
SSAB lahjoittaa liikuntahalliyhtiön osakkeensa Raahen kaupungille

SSAB lah­joit­taa lii­kun­ta­hal­li­yh­tiön osak­keen­sa Raahen kau­pun­gil­le

12.05.2022 18:00
Tilaajille
SSAB:lta 100 000 euroa Oulun yliopistolle

SSAB:l­ta 100 000 euroa Oulun yli­opis­tol­le

06.05.2022 12:38 2
Tilaajille
SSAB jatkaa ennätystahdissa: "Ukraina-uutiset masentavat, mutta yhtiössä tehdään hyvää työtä"

SSAB jatkaa en­nä­tys­tah­dis­sa: "Uk­rai­na-uu­ti­set ma­sen­ta­vat, mutta yh­tiös­sä tehdään hyvää työtä"

26.04.2022 10:46 2
Tilaajille
SSAB:n entinen kehitysjohtaja Erkki Pisilä podcast-vieraana: "Välillä oli lakkoaikoina hätä käsissä"

SSAB:n entinen ke­hi­tys­joh­ta­ja Erkki Pisilä pod­cast-vie­raa­na: "Vä­lil­lä oli lak­ko­ai­koi­na hätä kä­sis­sä"

19.04.2022 19:30
Tilaajille
Ely-keskus: Raahen tehtaan molemmat voimajohtoreitit on syytä arvioida

Ely-kes­kus: Raahen tehtaan mo­lem­mat voi­ma­joh­to­rei­tit on syytä ar­vioi­da

07.04.2022 16:08
Tilaajille
HYBRIT-hankkeelle on myönnetty EU:n innovaatiorahastosta yhteensä 143 miljoonaa euroa

HYB­RIT-hank­keel­le on myön­net­ty EU:n in­no­vaa­tio­ra­has­tos­ta yh­teen­sä 143 mil­joo­naa euroa

01.04.2022 17:17
Tilaajille
SSAB noudattaa pakotteita: Venäläistä malmia ei enää osteta

SSAB nou­dat­taa pa­kot­tei­ta: Ve­nä­läis­tä malmia ei enää osteta

09.03.2022 17:00 3
Tilaajille
Kansanedustajat ennakoivat Raaheen aluetaloudellisia iskuja – vaativat valtiota kompensoimaan SSAB:n osallistumisen ilmastotalkoisiin

Kan­san­edus­ta­jat en­na­koi­vat Raaheen alue­ta­lou­del­li­sia iskuja – vaa­ti­vat val­tio­ta kom­pen­soi­maan SSAB:n osal­lis­tu­mi­sen il­mas­to­tal­koi­siin

02.02.2022 18:00 4
Tilaajille
Raahen tehtaan toinen masuuni pysäytetty – korjaustyöt jatkunevat koko helmikuun ajan

Raahen tehtaan toinen masuuni py­säy­tet­ty – kor­jaus­työt jat­ku­ne­vat koko hel­mi­kuun ajan

02.02.2022 15:37
Tilaajille
RS nettigallup: SSAB aikaistaa vihreää siirtymää – mitä ajattelet päätöksestä?

RS net­ti­gal­lup: SSAB ai­kais­taa vihreää siir­ty­mää – mitä ajat­te­let pää­tök­ses­tä?

28.01.2022 13:16 7
SSAB:n Raahen tehdas uusiutuu – Vihreää siirtymää kiritään 15 vuodella

SSAB:n Raahen tehdas uu­siu­tuu – Vihreää siir­ty­mää ki­ri­tään 15 vuo­del­la

28.01.2022 11:58 1
Tilaajille
Raahessa saatiin kaivattu päätös: terästehdas jatkaa

Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

28.01.2022 10:05 7
Tilaajille
SSAB palkkaa Raaheen 600 kesätyöntekijää

SSAB palkkaa Raaheen 600 ke­sä­työn­te­ki­jää

21.01.2022 15:30
Tilaajille
Yllätyksiä ja odottamatonta draamaa – uutisvuosi 2021 ei jättänyt Raahen alueella kylmäksi

Yl­lä­tyk­siä ja odot­ta­ma­ton­ta draamaa – uu­tis­vuo­si 2021 ei jät­tä­nyt Raahen alueel­la kyl­mäk­si

01.01.2022 10:00
Tilaajille
SSAB:llä ei ole aikeita sulkea Raahen tehdasta – Uudistustyö on jo aloitettu

SSAB:l­lä ei ole aikeita sulkea Raahen teh­das­ta – Uu­dis­tus­työ on jo aloi­tet­tu

27.12.2021 08:00 2
Tilaajille
Vety johdattaa vähähiiliseen tulevaisuuteen

Vety joh­dat­taa vä­hä­hii­li­seen tu­le­vai­suu­teen

27.12.2021 07:58
Tilaajille
SSAB:n pyynnöstä kehitetystä ja Raahessa testatusta innovaatiosta odotetaan kansainvälistä kasvutarinaa

SSAB:n pyyn­nös­tä ke­hi­te­tys­tä ja Raa­hes­sa tes­ta­tus­ta in­no­vaa­tios­ta odo­te­taan kan­sain­vä­lis­tä kas­vu­ta­ri­naa

24.12.2021 09:00
Tilaajille