Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

SSAB
Täällä tehdään SSAB:n tulevaisuutta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tunnissa

Täällä tehdään SSAB:n tu­le­vai­suut­ta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tun­nis­sa

30.11.2022 09:00 5
Tilaajille
SSAB käynnisti muutosneuvottelut kolmella tehtaalla

SSAB käyn­nis­ti muu­tos­neu­vot­te­lut kol­mel­la teh­taal­la

22.11.2022 12:17
Tilaajille
SSAB:n toimitusjohtaja Lindqvist Raahessa: "Emme aio vain potkia ihmisiä pois ja ottaa uusia tilalle"

SSAB:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lind­qvist Raa­hes­sa: "Emme aio vain potkia ihmisiä pois ja ottaa uusia ti­lal­le"

04.11.2022 08:00 1
Tilaajille
SSAB:n Olavi Huhtala: "Kun kysyntä paranee, Raahessa ollaan valmiina"

SSAB:n Olavi Huh­ta­la: "Kun kysyntä pa­ra­nee, Raa­hes­sa ollaan val­mii­na"

25.10.2022 17:00
Tilaajille
SSAB:n vahva tulos jatkui heinä–syyskuussa – Raahen toisen masuunin huoltoa aikaistetaan

SSAB:n vahva tulos jatkui hei­nä–­syys­kuus­sa – Raahen toisen ma­suu­nin huoltoa ai­kais­te­taan

25.10.2022 09:40
Tilaajille
Raahe kaavoittaa SSAB:n tehdasaluetta – Koksaamon, masuunien, terässulaton, nauhavalssaamon ja voimalaitoksen toiminnat tulevat loppumaan

Raahe kaa­voit­taa SSAB:n teh­das­aluet­ta – Kok­saa­mon, ma­suu­nien, te­räs­su­la­ton, nau­ha­vals­saa­mon ja voi­ma­lai­tok­sen toi­min­nat tulevat lop­pu­maan

16.10.2022 12:00 11
Tilaajille
SSAB haluaa tietää naapurien näkemyksiä voimajohtohankkeestaan

SSAB haluaa tietää naa­pu­rien nä­ke­myk­siä voi­ma­joh­to­hank­kees­taan

14.10.2022 16:00 1
Tilaajille
HYBRIT: Vedyllä pelkistetyn raudan ominaisuuksia on tutkittu

HYBRIT: Vedyllä pel­kis­te­tyn raudan omi­nai­suuk­sia on tut­kit­tu

14.10.2022 08:56
Tilaajille
Panostusvaunu syttyi palamaan SSAB:n tehtaalla Raahessa

Pa­nos­tus­vau­nu syttyi pa­la­maan SSAB:n teh­taal­la Raa­hes­sa

26.09.2022 23:39 6
SSAB:n tehtaalla syttyi tulipalo, sammuttamaan riensi peräti 17 pelastusyksikköä

SSAB:n teh­taal­la syttyi tu­li­pa­lo, sam­mut­ta­maan riensi peräti 17 pe­las­tus­yk­sik­köä

17.09.2022 10:10
SSAB tahkoo edelleen ennätystulosta – Raahen tehtaan henkilöstölle kiitosta

SSAB tahkoo edel­leen en­nä­tys­tu­los­ta – Raahen tehtaan hen­ki­lös­töl­le kii­tos­ta

22.07.2022 11:43 4
Tilaajille
SSAB:n tehtaalle tuli suuri rakennuspalohälytys Raahessa, tehdaspalokunta sai palon sammutettua

SSAB:n teh­taal­le tuli suuri ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tys Raa­hes­sa, teh­das­pa­lo­kun­ta sai palon sam­mu­tet­tua

04.07.2022 00:08
Piehinginjoella kalastetaan härskisti suoraan kalaportaasta – Johtava ympäristötarkastaja: "Ei todellakaan ole sallittua"

Pie­hin­gin­joel­la ka­las­te­taan härs­kis­ti suoraan ka­la­por­taas­ta – Johtava ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Ei to­del­la­kaan ole sal­lit­tua"

30.05.2022 08:00
Tilaajille
SSAB lahjoittaa liikuntahalliyhtiön osakkeensa Raahen kaupungille

SSAB lah­joit­taa lii­kun­ta­hal­li­yh­tiön osak­keen­sa Raahen kau­pun­gil­le

12.05.2022 18:00
Tilaajille
SSAB:lta 100 000 euroa Oulun yliopistolle

SSAB:l­ta 100 000 euroa Oulun yli­opis­tol­le

06.05.2022 12:38 2
Tilaajille
SSAB jatkaa ennätystahdissa: "Ukraina-uutiset masentavat, mutta yhtiössä tehdään hyvää työtä"

SSAB jatkaa en­nä­tys­tah­dis­sa: "Uk­rai­na-uu­ti­set ma­sen­ta­vat, mutta yh­tiös­sä tehdään hyvää työtä"

26.04.2022 10:46 2
Tilaajille
SSAB:n entinen kehitysjohtaja Erkki Pisilä podcast-vieraana: "Välillä oli lakkoaikoina hätä käsissä"

SSAB:n entinen ke­hi­tys­joh­ta­ja Erkki Pisilä pod­cast-vie­raa­na: "Vä­lil­lä oli lak­ko­ai­koi­na hätä kä­sis­sä"

19.04.2022 19:30
Tilaajille
Ely-keskus: Raahen tehtaan molemmat voimajohtoreitit on syytä arvioida

Ely-kes­kus: Raahen tehtaan mo­lem­mat voi­ma­joh­to­rei­tit on syytä ar­vioi­da

07.04.2022 16:08
Tilaajille
HYBRIT-hankkeelle on myönnetty EU:n innovaatiorahastosta yhteensä 143 miljoonaa euroa

HYB­RIT-hank­keel­le on myön­net­ty EU:n in­no­vaa­tio­ra­has­tos­ta yh­teen­sä 143 mil­joo­naa euroa

01.04.2022 17:17
Tilaajille
SSAB noudattaa pakotteita: Venäläistä malmia ei enää osteta

SSAB nou­dat­taa pa­kot­tei­ta: Ve­nä­läis­tä malmia ei enää osteta

09.03.2022 17:00 3
Tilaajille