Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Aluevaalit 2022
Sorosella oli aluevaaleissa eniten ulkopuolista vaalirahaa – Raahen seutukunnasta valittujen äänen hinta vaihtelee 34 sentistä yli 22 euroon

So­ro­sel­la oli alue­vaa­leis­sa eniten ul­ko­puo­lis­ta vaa­li­ra­haa – Raahen seu­tu­kun­nas­ta va­lit­tu­jen äänen hinta vaih­te­lee 34 sen­tis­tä yli 22 euroon

01.04.2022 10:00
Tilaajille
Puolueet sopuun Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston keskeisistä paikoista: Keskusta ottaa valtuuston, hallituksen ja lähes kaikkien lautakuntien puheenjohtajuudet

Puo­lueet sopuun Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuus­ton kes­kei­sis­tä pai­kois­ta: Kes­kus­ta ottaa val­tuus­ton, hal­li­tuk­sen ja lähes kaik­kien lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­juu­det

29.01.2022 13:35 1
Tarkastuslaskenta toi keskustalle yhden lisäpaikan – oululainen Merja Rasinkangas nousee aluevaltuustoon

Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan – ou­lu­lai­nen Merja Ra­sin­kan­gas nousee alue­val­tuus­toon

27.01.2022 09:36
Tilaajille
Valtaa saatiin jaettua maakuntaan
Pääkirjoitus

Valtaa saatiin jaettua maa­kun­taan

26.01.2022 06:30
Tilaajille
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:00
Tilaajille
Raahen äänestysalueilla kärkinimi vaihteli, Esa Lehto oli ykkösnimi kaikilla Siikajoen kylillä

Raahen ää­nes­tys­alueil­la kär­ki­ni­mi vaih­te­li, Esa Lehto oli yk­kös­ni­mi kai­kil­la Sii­ka­joen kylillä

24.01.2022 14:05
Tilaajille
Vaalit on pidetty, nyt alkaa kova työ
Pääkirjoitus

Vaalit on pi­det­ty, nyt alkaa kova työ

24.01.2022 06:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan 79:n aluevaltuutetun tiukka työ alkaa heti, vaikka virallisesti toimikausi alkaa maaliskuun alussa – "Kireä aikataulu, mutta haaste on tunnistettu"

Poh­jois-Poh­jan­maan 79:n alue­val­tuu­te­tun tiukka työ alkaa heti, vaikka vi­ral­li­ses­ti toi­mi­kau­si alkaa maa­lis­kuun alussa – "Kireä ai­ka­tau­lu, mutta haaste on tun­nis­tet­tu"

24.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

27.01.2022 16:40
Tilaajille
Seitsemän aluevaltuutettua Raahen seutukunnasta – katso kaikkien alueen ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät

Seit­se­män alue­val­tuu­tet­tua Raahen seu­tu­kun­nas­ta – katso kaik­kien alueen eh­dok­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­set ää­ni­mää­rät

24.01.2022 00:10
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Raahessa alle puolet käytti äänioikeuttaan

Raa­hes­sa alle puolet käytti ää­ni­oi­keut­taan

23.01.2022 21:47
Tilaajille
Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen ylitti 1000 äänen tavoitteensa

Py­hä­joen kun­nan­joh­ta­ja Matti Soronen ylitti 1000 äänen ta­voit­teen­sa

23.01.2022 21:32 1
Tilaajille
Matti Honkala hämmentyi äänimäärästään: "Koen tehneeni vaalityötä 40 vuotta"

Matti Honkala häm­men­tyi ää­ni­mää­räs­tään: "Koen teh­nee­ni vaa­li­työ­tä 40 vuotta"

23.01.2022 21:23 3
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila Raahen alueen ääniharavana ennakkoäänissä: "Keskustan kannalta näyttää tosi hyvältä"

Han­na-Lee­na Mattila Raahen alueen ää­ni­ha­ra­va­na en­nak­koää­nis­sä: "Kes­kus­tan kan­nal­ta näyttää tosi hy­väl­tä"

23.01.2022 20:53 1
Tilaajille
Raahen kirjastossa annettiin viimeinen ääni minuuttia ennen äänestyksen päättymistä

Raahen kir­jas­tos­sa an­net­tiin vii­mei­nen ääni mi­nuut­tia ennen ää­nes­tyk­sen päät­ty­mis­tä

23.01.2022 20:33
Tilaajille
Ensituntuma: 7 olisi menossa läpi Raahen seutukunnasta, mutta tilanne elää

En­si­tun­tu­ma: 7 olisi menossa läpi Raahen seu­tu­kun­nas­ta, mutta tilanne elää

23.01.2022 20:17
Tilaajille
Aluevaltuustot valitaan tänä iltana: Vertausluku ratkaisee, kuka pääsee valtuustoon – näin se lasketaan

Alue­val­tuus­tot va­li­taan tänä iltana: Ver­taus­lu­ku rat­kai­see, kuka pääsee val­tuus­toon – näin se las­ke­taan

23.01.2022 19:29
Tilaajille
Vihannissa mietittiin aluevaalipäivänä sitä, miten hoitajat riittävät tulevaisuudessa

Vi­han­nis­sa mie­tit­tiin alue­vaa­li­päi­vä­nä sitä, miten hoi­ta­jat riit­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa

23.01.2022 19:02
Tilaajille