Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Aluevaltuusto
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suu­soh­jel­mas­ta

10.02.2024 14:00
Tilaajille
Pohteen pelastustoimi joutuu karsimaan henkilöstöä 20–25 työvuoden edestä ensi vuonna – ja lähivuosina lisää

Pohteen pe­las­tus­toi­mi joutuu kar­si­maan hen­ki­lös­töä 20–25 työ­vuo­den edestä ensi vuonna – ja lä­hi­vuo­si­na lisää

22.11.2023 15:30
Tilaajille
Raahen yöpäivystys jatkuu kunnes toisin päätetään

Raahen yö­päi­vys­tys jatkuu kunnes toisin pää­te­tään

21.11.2023 08:46 3
Tilaajille
Neljäkymmentä aluevaltuutettua vaatii lisää avoimuutta Pohteen toimintaan ja päätöksentekoon

Nel­jä­kym­men­tä alue­val­tuu­tet­tua vaatii lisää avoi­muut­ta Pohteen toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon

17.10.2023 11:30
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto otti käyttöön uuden asiakasmaksun äänestämällä

Pohteen alue­val­tuus­to otti käyt­töön uuden asia­kas­mak­sun ää­nes­tä­mäl­lä

17.10.2023 10:36
Tilaajille
Hyvinvointialue sai puserrettua ensimmäisen talousarvionsa –"Vuodenvaihde ei vielä tuo isoja muutoksia asukkaiden arkeen"

Hy­vin­voin­tia­lue sai pu­ser­ret­tua en­sim­mäi­sen ta­lou­sar­vion­sa –"­Vuo­den­vaih­de ei vielä tuo isoja muu­tok­sia asuk­kai­den arkeen"

20.12.2022 15:21 1
Tilaajille
Aluevaltuuston ryhmäjohtajilta satelee sapiskaa – Sosiaali- ja terveyspalvelujen luonnos ei kelpaa sellaisenaan

Alue­val­tuus­ton ryh­mä­joh­ta­jil­ta satelee sa­pis­kaa – So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen luonnos ei kelpaa sel­lai­se­naan

26.09.2022 14:20 3
Tilaajille
Aluevaltuusto organisoitui ja ennätti jo äänestää

Alue­val­tuus­to or­ga­ni­soi­tui ja ennätti jo ää­nes­tää

02.03.2022 07:30
Tilaajille
Pyhäjoen Soroselle lupa hoitaa luottamustehtäviä kunnanjohtajan työajalla

Py­hä­joen So­ro­sel­le lupa hoitaa luot­ta­mus­teh­tä­viä kun­nan­joh­ta­jan työa­jal­la

01.03.2022 13:08 1
Tilaajille
Hyvinvointialueiden tulo on valtava uudistus ja tietoa kaivataan monelta suunnalta – viestintä on olennainen osa muutoksen valmistelua

Hy­vin­voin­tia­luei­den tulo on valtava uu­dis­tus ja tietoa kai­va­taan monelta suun­nal­ta – ­vies­tin­tä on olen­nai­nen osa muu­tok­sen val­mis­te­lua

09.02.2022 10:30 1
Tilaajille
Puolueet sopuun Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston keskeisistä paikoista: Keskusta ottaa valtuuston, hallituksen ja lähes kaikkien lautakuntien puheenjohtajuudet

Puo­lueet sopuun Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuus­ton kes­kei­sis­tä pai­kois­ta: Kes­kus­ta ottaa val­tuus­ton, hal­li­tuk­sen ja lähes kaik­kien lau­ta­kun­tien pu­heen­joh­ta­juu­det

29.01.2022 13:35 1
Seitsemän sote-samuraita aloittaa työnsä

Seit­se­män sote-sa­mu­rai­ta aloit­taa työnsä

26.01.2022 08:00 3
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

27.01.2022 16:40
Tilaajille
Miltä sinun sote-palvelusi näyttävät tulevaisuudessa? Kalevan aluevaalipaneeli kerää ehdokkaat tentattaviksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen polttavimmista kysymyksistä – Seuraa suoraa lähetystä Raahen Seudun verkosta

Miltä sinun sote-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Kalevan alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä – ­Seu­raa suoraa lä­he­tys­tä Raahen Seudun ver­kos­ta

13.01.2022 12:30
Kolmesta kunnasta saatiin aluevaaleihin 40 ehdokasta

Kol­mes­ta kun­nas­ta saatiin alue­vaa­lei­hin 40 eh­do­kas­ta

17.12.2021 09:25 3
Tilaajille
Aluevaltuuston salat avataan Pyhäjoella keskiviikkona

Alue­val­tuus­ton salat avataan Py­hä­joel­la kes­ki­viik­ko­na

06.12.2021 12:00
Tilaajille