Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hanna-Leena Mattila
Kiinteistökaupat tarkempaan syyniin
Kolumni

Kiin­teis­tö­kau­pat tar­kem­paan syyniin

14.11.2022 07:00 1
Tilaajille
Mattila ja kollegansa: Venäjä-kompensaatioita myös Fennovoiman hankkeen vaikutusalueelle

Mattila ja kol­le­gan­sa: Ve­nä­jä-kom­pen­saa­tioi­ta myös Fen­no­voi­man hank­keen vai­ku­tus­alueel­le

24.08.2022 16:00
Tilaajille
Hoitajamitoitus, tulovero ja Nato jakavat mielipiteet

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus, tu­lo­ve­ro ja Nato jakavat mie­li­pi­teet

19.08.2022 08:00
Tilaajille
Raahe-viestiä vietiin Kalajoelle: "Pekkatori on ihan oikea piazza"

Raa­he-vies­tiä vietiin Ka­la­joel­le: "Pek­ka­to­ri on ihan oikea piazza"

05.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Kolumni: Oikeus sulkea rajat tarvittaessa
Kolumni

Ko­lum­ni: Oikeus sulkea rajat tar­vit­taes­sa

11.07.2022 07:00
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajien mielipiteet Hanhikiven jatkosta eroavata: Hänninen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toimijaa

Raa­he­lais­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet Han­hi­ki­ven jat­kos­ta eroa­va­ta: Hän­ni­nen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toi­mi­jaa

04.05.2022 15:10 4
Tilaajille
Edustajamme Arkadianmäellä ovat kahta mieltä Natoon menosta

Edus­ta­jam­me Ar­ka­dian­mäel­lä ovat kahta mieltä Natoon menosta

21.04.2022 08:00 4
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila ja Markus Kuotesaho eduskuntavaaliehdokkaiksi – Keskustan Revonlahden paikallisyhdistys huolissaan energiasta

Han­na-Lee­na Mattila ja Markus Kuo­te­sa­ho edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaik­si – Kes­kus­tan Re­von­lah­den pai­kal­lis­yh­dis­tys huo­lis­saan ener­gias­ta

02.03.2022 15:34 4
Tilaajille
Seitsemän sote-samuraita aloittaa työnsä

Seit­se­män so­te-sa­mu­rai­ta aloit­taa työnsä

26.01.2022 08:00 3
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila Raahen alueen ääniharavana ennakkoäänissä: "Keskustan kannalta näyttää tosi hyvältä"

Han­na-Lee­na Mattila Raahen alueen ää­ni­ha­ra­va­na en­nak­koää­nis­sä: "Kes­kus­tan kan­nal­ta näyttää tosi hy­väl­tä"

23.01.2022 20:53 1
Tilaajille
Sote-asema joka kuntaan
Kolumni

So­te-ase­ma joka kuntaan

13.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila: Opintotuen tulorajojen korotus tuo helpotusta sote-alan työvoimapulaan

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Opin­to­tuen tu­lo­ra­jo­jen korotus tuo hel­po­tus­ta so­te-alan työ­voi­ma­pu­laan

16.11.2021 15:30
Tilaajille
Julkisuuden hakua ja höpöhöpöväitteitä: Björn Wahlroosin veikkaus Raahen terästehtaan tulevaisuudesta sai tyrmäyksen

Jul­ki­suu­den hakua ja hö­pö­hö­pö­väit­tei­tä: Björn Wahl­roo­sin veik­kaus Raahen te­räs­teh­taan tu­le­vai­suu­des­ta sai tyr­mäyk­sen

01.10.2021 15:44 15
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajat: Raahen päivystys turvataan sote-pykälissä

Raa­he­lais­kan­sa­ne­dus­ta­jat: Raahen päi­vys­tys tur­va­taan so­te-py­kä­lis­sä

15.06.2021 13:33
Tilaajille
Mattila: Ikääntyneiden omaishoitoa kehitettävä

Mat­ti­la: Ikään­ty­nei­den omais­hoi­toa ke­hi­tet­tä­vä

06.02.2021 14:30
Tilaajille
Kansanedustajat näkevät rokotusten tuovan valoa tunneliin mutta syntyvä valtionvelka ja mielenterveysongelmien kasvu huolettavat

Kan­san­edus­ta­jat näkevät ro­ko­tus­ten tuovan valoa tun­ne­liin mutta syntyvä val­tion­vel­ka ja mie­len­ter­veys­on­gel­mien kasvu huo­let­ta­vat

30.12.2020 08:00 3
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila hallituksen työllisyyspäätöksistä:  Ihmisten turvasta pidetään kiinni

Han­na-Lee­na Mattila hal­li­tuk­sen työl­li­syys­pää­tök­sis­tä: Ih­mis­ten tur­vas­ta pi­de­tään kiinni

17.12.2020 18:50 4
Tilaajille
Ei anarkialle
Kolumni

Ei anar­kial­le

12.10.2020 07:00
Tilaajille
Katja Hänninen: Edustajien yhteistyöstä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katja Hän­ni­nen: Edus­ta­jien yh­teis­työs­tä

25.09.2020 06:30
Tilaajille
Harri Leppänen SSAB:lta: Energiaveroale tasaa puntteja Suomen ja Ruotsin välillä

Harri Lep­pä­nen SSAB:l­ta: Ener­gia­ve­ro­ale tasaa punt­te­ja Suomen ja Ruotsin välillä

19.09.2020 08:00
Tilaajille