Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hanna-Leena Mattila
Mattila toivoo hallitukselta toimintakykyä –  "Rasismista tulee irtisanoutua selkeästi"

Mattila toivoo hal­li­tuk­sel­ta toi­min­ta­ky­kyä –  "­Ra­sis­mis­ta tulee ir­ti­sa­nou­tua sel­keäs­ti"

21.07.2023 08:00 5
Tilaajille
Nuivaa sote-kohtelua tiedossa
Kolumni

Nuivaa sote-koh­te­lua tie­dos­sa

07.07.2023 08:00 4
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila: "Koko Suomen tukeminen on maanpuolustusta"

Han­na-Lee­na Mat­ti­la: "Koko Suomen tu­ke­mi­nen on maan­puo­lus­tus­ta"

07.03.2023 18:00 3
Tilaajille
HIstoriallinen äänestys eduskunnassa: Liki kaikki Naton puolesta

HIs­to­rial­li­nen ää­nes­tys edus­kun­nas­sa: Liki kaikki Naton puo­les­ta

01.03.2023 15:31 3
Tilaajille
Kansanedustajat Hänninen ja Mattila: "Oman kaupungin kansanedustajiin olisi tärkeää pitää yhteyttä"

Kan­san­edus­ta­jat Hän­ni­nen ja Mat­ti­la: "Oman kau­pun­gin kan­san­edus­ta­jiin olisi tärkeää pitää yh­teyt­tä"

02.01.2023 08:00 9
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajat: Valtion budjetista tärkeitä panostuksia maakuntaan

Raa­he­lais­kan­sa­ne­dus­ta­jat: Valtion bud­je­tis­ta tär­kei­tä pa­nos­tuk­sia maa­kun­taan

13.12.2022 12:15 11
Tilaajille
Linnan juhlissa on aina erityinen tunnelma

Linnan juh­lis­sa on aina eri­tyi­nen tun­nel­ma

07.12.2022 16:00 6
Tilaajille
Kiinteistökaupat tarkempaan syyniin
Kolumni

Kiin­teis­tö­kau­pat tar­kem­paan syyniin

14.11.2022 07:00 1
Tilaajille
Mattila ja kollegansa: Venäjä-kompensaatioita myös Fennovoiman hankkeen vaikutusalueelle

Mattila ja kol­le­gan­sa: Ve­nä­jä-kom­pen­saa­tioi­ta myös Fen­no­voi­man hank­keen vai­ku­tus­alueel­le

24.08.2022 16:00
Tilaajille
Hoitajamitoitus, tulovero ja Nato jakavat mielipiteet

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus, tu­lo­ve­ro ja Nato jakavat mie­li­pi­teet

19.08.2022 08:00
Tilaajille
Raahe-viestiä vietiin Kalajoelle: "Pekkatori on ihan oikea piazza"

Raa­he-vies­tiä vietiin Ka­la­joel­le: "Pek­ka­to­ri on ihan oikea piazza"

05.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Kolumni: Oikeus sulkea rajat tarvittaessa
Kolumni

Ko­lum­ni: Oikeus sulkea rajat tar­vit­taes­sa

11.07.2022 07:00
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajien mielipiteet Hanhikiven jatkosta eroavata: Hänninen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toimijaa

Raa­he­lais­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet Han­hi­ki­ven jat­kos­ta eroa­va­ta: Hän­ni­nen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toi­mi­jaa

04.05.2022 15:10 4
Tilaajille
Edustajamme Arkadianmäellä ovat kahta mieltä Natoon menosta

Edus­ta­jam­me Ar­ka­dian­mäel­lä ovat kahta mieltä Natoon menosta

21.04.2022 08:00 4
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila ja Markus Kuotesaho eduskuntavaaliehdokkaiksi – Keskustan Revonlahden paikallisyhdistys huolissaan energiasta

Han­na-Lee­na Mattila ja Markus Kuo­te­sa­ho edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaik­si – Kes­kus­tan Re­von­lah­den pai­kal­lis­yh­dis­tys huo­lis­saan ener­gias­ta

02.03.2022 15:34 4
Tilaajille
Seitsemän sote-samuraita aloittaa työnsä

Seit­se­män sote-sa­mu­rai­ta aloit­taa työnsä

26.01.2022 08:00 3
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila Raahen alueen ääniharavana ennakkoäänissä: "Keskustan kannalta näyttää tosi hyvältä"

Han­na-Lee­na Mattila Raahen alueen ää­ni­ha­ra­va­na en­nak­koää­nis­sä: "Kes­kus­tan kan­nal­ta näyttää tosi hy­väl­tä"

23.01.2022 20:53 1
Tilaajille
Sote-asema joka kuntaan
Kolumni

Sote-ase­ma joka kuntaan

13.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila: Opintotuen tulorajojen korotus tuo helpotusta sote-alan työvoimapulaan

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Opin­to­tuen tu­lo­ra­jo­jen korotus tuo hel­po­tus­ta sote-alan työ­voi­ma­pu­laan

16.11.2021 15:30
Tilaajille
Julkisuuden hakua ja höpöhöpöväitteitä: Björn Wahlroosin veikkaus Raahen terästehtaan tulevaisuudesta sai tyrmäyksen

Jul­ki­suu­den hakua ja hö­pö­hö­pö­väit­tei­tä: Björn Wahl­roo­sin veik­kaus Raahen te­räs­teh­taan tu­le­vai­suu­des­ta sai tyr­mäyk­sen

01.10.2021 15:44 15
Tilaajille