Hanna-Leena Mattila
Ei anarkialle
Kolumni

Ei anar­kial­le

12.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Katja Hänninen: Edustajien yhteistyöstä
Lukijalta Mielipide

Katja Hän­ni­nen: Edus­ta­jien yh­teis­työs­tä

25.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Harri Leppänen SSAB:lta: Energiaveroale tasaa puntteja Suomen ja Ruotsin välillä

Harri Lep­pä­nen SSAB:l­ta: Ener­gia­ve­ro­ale tasaa punt­te­ja Suomen ja Ruotsin välillä

19.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Keskustan kansanedustajia vieraili omiensa joukossa Raahessa
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jia vie­rai­li omiensa jou­kos­sa Raa­hes­sa

13.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Vastaus Teemu Somerolle
Mielipide Katja Hänninen, Hanna-Leena Mattila

Vastaus Teemu So­me­rol­le

07.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Raahelaiset kansanedustajat iloitsevat Ouluun tulevasta psykologian linjasta

Raa­he­lai­set kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat Ouluun tu­le­vas­ta psy­ko­lo­gian lin­jas­ta

24.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila ei lähde keskustan varapuheenjohtajaehdokkaaksi

Han­na-Lee­na Mattila ei lähde kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaak­si

23.06.2020 16:34 0
Tilaajille
Pelko perunapulasta
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Pelko pe­runapu­las­ta

08.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila kiittelee neljättä lisätalousarviota

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila kiit­te­lee nel­jät­tä li­sä­ta­lous­ar­vio­ta

03.06.2020 15:45 0
Tilaajille
Riskit lisääntyvät jos varallaolo loppuu
Lukijalta Mielipide

Riskit li­sään­ty­vät jos va­ral­la­olo loppuu

29.05.2020 05:55 0
Tilaajille
Kohti uutta normaalia
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kohti uutta nor­maa­lia

11.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Kansanedustajat Mattila ja Hänninen: Tästä selvitään kyllä

Kan­san­edus­ta­jat Mattila ja Hän­ni­nen: Tästä sel­vi­tään kyllä

20.03.2020 12:25 0
Tilaajille
Maatalouden investoinnit ovat ilmastotekoja, sanoo maatalousyrittäjä Sauli Joensuu

Maa­ta­lou­den in­ves­toin­nit ovat il­mas­to­te­ko­ja, sanoo maa­ta­lous­yrit­tä­jä Sauli Joensuu

12.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Isät vahvasti mukaan perhevapaisiin
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Isät vah­vas­ti mukaan per­he­va­pai­siin

07.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila on tyytyväinen ilmastokokouksen antiin

Han­na-Lee­na Mattila on tyy­ty­väi­nen il­mas­to­ko­kouk­sen antiin

04.02.2020 13:31 0
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuusto saa uuden puheenjohtajan – Hanna-Leena Mattila luopuu tehtävästä

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to saa uuden pu­heen­joh­ta­jan – Han­na-Lee­na Mattila luopuu teh­tä­väs­tä

22.01.2020 08:08 0
Tilaajille
Kallonkutistajan apu ei ole noloa
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kal­lon­ku­tis­ta­jan apu ei ole noloa

09.12.2019 07:00 0
Tilaajille