Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen museo
Raahen museoita kehitetään aisteja hiveleväksi – "Otamme äänet, tuoksut ja tuntemukset tiedon ja elämysten rinnalle"

Raahen mu­seoi­ta ke­hi­te­tään aisteja hi­ve­le­väk­si – "Otamme äänet, tuoksut ja tun­te­muk­set tiedon ja elä­mys­ten rin­nal­le"

29.09.2023 08:00
Tilaajille
Oskari Väänäsen valokuvia ja entis-Raahen elämää Soveliuksen talossa

Oskari Vää­nä­sen va­lo­ku­via ja en­tis-Raa­hen elämää So­ve­liuk­sen talossa

25.06.2023 12:00
Tilaajille
Wanhalla Herralla on tärkeä viesti vesiemme suojelemisesta

Wan­hal­la Her­ral­la on tärkeä viesti ve­siem­me suo­je­le­mi­ses­ta

07.06.2023 17:00
Raahen museo kaipaa tietoa ja tarinoita siirtolaisista – "Siirtolaisiksi lähti paljon merimiesten perheenjäseniä", Olli Matala sanoo

Raahen museo kaipaa tietoa ja ta­ri­noi­ta siir­to­lai­sis­ta – "Siir­to­lai­sik­si lähti paljon me­ri­mies­ten per­heen­jä­se­niä", Olli Matala sanoo

24.05.2023 16:00
Väänästä ja Ruonaa kaikkien ulottuville – "Tässä saadaan säilytettyä teollista kulttuuriperintöä"

Vää­näs­tä ja Ruonaa kaik­kien ulot­tu­vil­le – "Tässä saadaan säi­ly­tet­tyä teol­lis­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä"

09.02.2023 08:00
Tilaajille
Raahe-opistolla on tarjolla neljä luentoa, joiden aikana jokainen oppii uutta Raahen paikallishistoriasta

Raa­he-opis­tol­la on tar­jol­la neljä luen­toa, joiden aikana jo­kai­nen oppii uutta Raahen pai­kal­lis­his­to­rias­ta

11.09.2022 10:00
Museotyö päättäjille tutuksi työharjoittelussa – "Olemme saaneet paljon kehuja ihmisten kokoisista museoista"

Mu­seo­työ päät­tä­jil­le tutuksi työ­har­joit­te­lus­sa – "Olemme saaneet paljon kehuja ih­mis­ten ko­koi­sis­ta mu­seois­ta"

24.08.2022 09:00
Tilaajille
Timo Räisäsellä on kiinnostava työ museossa – tullaan tutuiksi museomestarin kanssa

Timo Räi­sä­sel­lä on kiin­nos­ta­va työ mu­seos­sa – tullaan tu­tuik­si mu­seo­mes­ta­rin kanssa

28.07.2022 18:00
Raahe voisi olla vieläkin kauniimpi jos kaikki kauniit vanhat rakennukset olisivat säilyneet ja toteutuneet

Raahe voisi olla vie­lä­kin kau­niim­pi jos kaikki kauniit vanhat ra­ken­nuk­set oli­si­vat säi­ly­neet ja to­teu­tu­neet

29.06.2022 11:00
Tilaajille
Kun kone on aikansa hyrskyttänyt, valmiina on kolmiulotteinen kopio muinaisesta esineestä

Kun kone on aikansa hyrs­kyt­tä­nyt, val­mii­na on kol­mi­ulot­tei­nen kopio mui­nai­ses­ta esi­nees­tä

12.01.2022 10:02
Tilaajille
Vanha ohjelma saa väistyä, jotta Raahen museo saa uutta potkua kokoelmatyöhön

Vanha ohjelma saa väis­tyä, jotta Raahen museo saa uutta potkua ko­koel­ma­työ­hön

09.01.2022 12:00
Tilaajille
Kyläkuvaajana tunnetun Oskari Väänäsen matkakamera odotti vintillä

Ky­lä­ku­vaa­ja­na tun­ne­tun Oskari Vää­nä­sen mat­ka­ka­me­ra odotti vin­til­lä

10.11.2021 10:00
Tilaajille
Raahen museo sai ainutlaatuisen lahjoituksen: Aarre muhi kirpputorilla

Raahen museo sai ai­nut­laa­tui­sen lah­joi­tuk­sen: Aarre muhi kirp­pu­to­ril­la

27.10.2021 08:00
Tilaajille
Raahen ainutlaatuinen sukeltaja ensi viikolla televisiossa

Raahen ai­nut­laa­tui­nen su­kel­ta­ja ensi vii­kol­la te­le­vi­sios­sa

16.09.2021 15:34 1
Tilaajille
Museoiden työ tutuksi poliitikoille

Mu­seoi­den työ tutuksi po­lii­ti­koil­le

25.08.2021 07:30
Tilaajille
Raahen museo tarvitsee pelivaraa
Pääkirjoitus

Raahen museo tar­vit­see pe­li­va­raa

21.06.2021 06:30 1
Tilaajille
Museo on Miska Eilolan ominta maailmaa - "Raahella on niin pitkä ja monipuolinen historia, että sieltä riittää ammennettavaa"

Museo on Miska Eilolan ominta maail­maa - "Raa­hel­la on niin pitkä ja mo­ni­puo­li­nen his­to­ria, että sieltä riittää am­men­net­ta­vaa"

16.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Raahen museon alakerta

Raahen museon ala­ker­ta

15.06.2021 14:48
Tilaajille
Raahen museon alakerta

Raahen museon ala­ker­ta

13.06.2021 12:00
Tilaajille
Raahen aarre innosti italialaista pienoismallin tekijää niin paljon, että hän halusi muistaa museota

Raahen aarre innosti ita­lia­lais­ta pie­nois­mal­lin tekijää niin paljon, että hän halusi muistaa museota

04.05.2021 11:40
Tilaajille