Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Peliala
Pelin taikapiiri koukuttaa liikkumaan – Liikuntapeleistä väitellyt Tim Luoto hiihti itsekin Pellossa asuessaan lumimyrskyssä kolme kilometriä suuntaansa päästäkseen häiritsemään vastajoukkueen operaatioita

Pelin tai­ka­pii­ri kou­kut­taa liik­ku­maan – ­Lii­kun­ta­pe­leis­tä väi­tel­lyt Tim Luoto hiihti itsekin Pel­los­sa asues­saan lu­mi­myrs­kys­sä kolme ki­lo­met­riä suun­taan­sa pääs­täk­seen häi­rit­se­mään vas­ta­jouk­kueen ope­raa­tioi­ta

25.12.2023 19:05
Tilaajille
Leo Kihlman kehittää pelifirman kansainvälistä yhteistyötä Raahesta

Leo Kihlman ke­hit­tää pe­li­fir­man kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä Raa­hes­ta

06.10.2023 08:00
Tilaajille
Mobiilipelillä jo kymmenen miljoonan dollarin liikevaihto – Miikka Ahonen pitää hyvää peliä ja hauskaa pelikokemusta menestyksen mittarina

Mo­bii­li­pe­lil­lä jo kym­me­nen mil­joo­nan dol­la­rin lii­ke­vaih­to – Miikka Ahonen pitää hyvää peliä ja hauskaa pe­li­ko­ke­mus­ta me­nes­tyk­sen mit­ta­ri­na

30.05.2021 20:00
Tilaajille
Raahen sitoutumassa maksamaan 200 000 euroa monen vuoden ajan raahelaisesta ammattikorkeakoulutuksesta

Raahen si­tou­tu­mas­sa mak­sa­maan 200 000 euroa monen vuoden ajan raa­he­lai­ses­ta am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tuk­ses­ta

19.01.2021 12:00 1
Tilaajille
Pelialan opettaja Antti Junttila: Jos osaa ohjelmoida pelejä, osaa ohjelmoida paljon muutakin

Pe­li­alan opet­ta­ja Antti Junt­ti­la: Jos osaa oh­jel­moi­da pelejä, osaa oh­jel­moi­da paljon muu­ta­kin

30.10.2020 06:00
Tilaajille
Santeri Saarinen muutti Turusta Raaheen opiskelemaan, koska haluaa oppia tekemään pelejä

Santeri Saa­ri­nen muutti Turusta Raaheen opis­ke­le­maan, koska haluaa oppia te­ke­mään pelejä

05.09.2020 18:00
Tilaajille
Raahen ammattikorkeakoulutasoiseen pelialan koulutukseen tuli hakijaryntäys

Raahen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­ta­soi­seen pe­li­alan kou­lu­tuk­seen tuli ha­ki­ja­ryn­täys

08.06.2020 06:00
Tilaajille
Katsaus tietokonepelien värikkääseen historiaan

Katsaus tie­to­ko­ne­pe­lien vä­rik­kää­seen his­to­riaan

12.11.2019 15:00