Lybeckerin opisto
Hologrammilasit

Ho­lo­gram­mi­la­sit

25.09.2020 18:00
Tilaajille

Santeri Saa­ri­nen muutti Turusta Raaheen opis­ke­le­maan, koska haluaa oppia te­ke­mään pelejä

05.09.2020 18:00
Tilaajille

Ly­bec­ke­rin si­sus­tus­alan opis­ke­li­jat suun­nit­te­li­vat mo­der­ne­ja is­tui­mia sisä- tai ul­ko­käyt­töön

25.02.2020 18:00
Tilaajille

Puo­li­tois­ta vuotta opis­kel­tuaan Iida Torn­berg vaihtoi koulua: Nyt hänellä on pian tas­kus­saan kol­mois­tut­kin­to

19.02.2020 09:00
Tilaajille

Kimi Laurila tal­len­si vi­deol­le ja va­lo­ku­viin, kuinka te­le­vi­sio­sar­ja syntyy

18.02.2020 21:00
Tilaajille

Anni ja Elli Flink ko­ko­si­vat töitään yh­tei­seen näyt­te­lyyn

04.01.2020 16:00

En­nal­ta­eh­käi­se­vää päih­de­työ­tä tehdään raa­he­lai­sil­la op­pi-lai­tok­sil­la jat­ku­vas­ti – Tämän vuoden aikana huu­mei­ta vai­kut­taa liik­ku­neen ta­val­lis­ta enemmän

18.12.2019 12:00
Tilaajille

Ly­bec­ke­rin opis­ke­li­joi­den syksyn aikana tehtyjä töitä esi­tel­lään Raahen kir­jas­tos­sa

17.11.2019 14:00