Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Koulutus
Kuukausi
Brahe Skills tarjoaa opiskelijoilleen erilaisen koulupäivän

Brahe Skills tarjoaa opis­ke­li­joil­leen eri­lai­sen kou­lu­päi­vän

27.09.2023 08:00
Renkaanvaihtosimulaattori

Ren­kaan­vaih­to­si­mu­laat­to­ri

27.09.2023 08:00
Tilaajille
"Tosi hyvä!" – Oppilaat pääsivät Paavolan uuteen kouluun

"Tosi hyvä!" – Op­pi­laat pää­si­vät Paa­vo­lan uuteen kouluun

25.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Mika Haavistolle Kerttu Saalasti -palkinto

Mika Haa­vis­tol­le Kerttu Saa­las­ti -pal­kin­to

18.09.2023 16:01
Tilaajille
Pyhäjokiset innoissaan messuista – "On ollut hirveän kiinnostavaa seurata messuprojektia"

Py­hä­jo­ki­set in­nois­saan mes­suis­ta – "On ollut hirveän kiin­nos­ta­vaa seurata mes­sup­ro­jek­tia"

16.09.2023 18:00
Tilaajille
Raahen Fiiaa esiteltiin koululaisille

Raahen Fiiaa esi­tel­tiin kou­lu­lai­sil­le

14.09.2023 19:00 2
Tilaajille
Brahen tarkastuslautakunta kiirehtii uutta koulukampusta Raahen toiminnoille

Brahen tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta kii­reh­tii uutta kou­lu­kam­pus­ta Raahen toi­min­noil­le

11.09.2023 12:49 3
Tilaajille
Brahe tuo myyntiin taloja, jotka on rakennettu ilman "tehokkuuden sanelemaa kiirettä"

Brahe tuo myyn­tiin taloja, jotka on ra­ken­net­tu ilman "te­hok­kuu­den sa­ne­le­maa kii­ret­tä"

11.09.2023 10:56
Tilaajille
Valmistuvalle Fardin Mohsenille tarjotaan jo työpaikkaa – "Tykkään matematiikasta ja suomen kielestä"

Val­mis­tu­val­le Fardin Moh­se­nil­le tar­jo­taan jo työ­paik­kaa – "Tyk­kään ma­te­ma­tii­kas­ta ja suomen kie­les­tä"

02.09.2023 10:00
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyy maanantaina 4. syyskuuta – haettavana yli 9000 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 4. syys­kuu­ta – haet­ta­va­na yli 9000 opis­ke­lu­paik­kaa

01.09.2023 12:00
Pattasissa joudutaan säätämään jatkuvasti moduulikoulun tilojen kanssa: Tarvetta olisi monenlaiselle toiminnalle, mutta seinät ovat tulleet vastaan

Pat­ta­sis­sa jou­du­taan sää­tä­mään jat­ku­vas­ti mo­duu­li­kou­lun tilojen kanssa: Tar­vet­ta olisi mo­nen­lai­sel­le toi­min­nal­le, mutta seinät ovat tulleet vastaan

31.08.2023 16:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Ope käy kilpikonnan kanssa töissä

Ope käy kil­pi­kon­nan kanssa töissä

29.08.2023 20:00
Insinööriopinnot alussa – "Kyberturvallisuus on tällä hetkellä niin kuuma topikki, että siihen oli pakko tarttua"

In­si­nöö­ri­opin­not alussa – "Ky­ber­tur­val­li­suus on tällä het­kel­lä niin kuuma to­pik­ki, että siihen oli pakko tart­tua"

24.08.2023 17:00 4
Tilaajille
Leikkaussuunnitelmat aiheuttavat huolta: Raahe-opiston kurssitarjonta saattaa heiketä säästöjen vuoksi

Leik­kaus­suun­ni­tel­mat ai­heut­ta­vat huolta: Raa­he-opis­ton kurs­si­tar­jon­ta saattaa heiketä sääs­tö­jen vuoksi

23.08.2023 15:00 1
Pyhäjoen lukiossa aloitti uusi rehtori - Tero Niemi kertoo tehneensä elämänsä parhaan päätöksen vuoden 1996 Venetsialaisjuhlassa

Py­hä­joen lu­kios­sa aloitti uusi rehtori - Tero Niemi kertoo teh­neen­sä elä­män­sä parhaan pää­tök­sen vuoden 1996 Ve­net­sia­lais­juh­las­sa

16.08.2023 16:00
Raahe-opistolla paljon uutuuskursseja – listalla muun muassa italian alkeita ja improvisaatiota

Raa­he-opis­tol­la paljon uu­tuus­kurs­se­ja – ­lis­tal­la muun muassa italian alkeita ja imp­ro­vi­saa­tio­ta

12.08.2023 14:00 1
Tilaajille
Kouluissa alkoi arkinen aherrus – Raahessa aloittaa tänä lukuvuonna 260 ekaluokkalaista

Kou­luis­sa alkoi arkinen aherrus – Raa­hes­sa aloit­taa tänä lu­ku­vuon­na 260 eka­luok­ka­lais­ta

11.08.2023 08:00
Tilaajille
Opetus- ja kasvatusjohtajan virkaa hakeneita haastatteluun

Opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jan virkaa ha­ke­nei­ta haas­tat­te­luun

11.08.2023 07:55
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun peruskorjaus

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lun pe­rus­kor­jaus

09.08.2023 15:30
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun peruskorjaus

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lun pe­rus­kor­jaus

09.08.2023 15:29
Tilaajille