Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä määräaikainen Raahen Seutu 2 kk 34,90 euroa

Koulutus
Kuukausi
Koulutuskeskus Braheen oli ennätyksellisen paljon hakijoita

Kou­lu­tus­kes­kus Braheen oli en­nä­tyk­sel­li­sen paljon ha­ki­joi­ta

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Suomen koulut haastetaan kalaan

Suomen koulut haas­te­taan kalaan

19.03.2023 10:00
Tilaajille
Risteyksestä uutta suuntaa työelämään

Ris­teyk­ses­tä uutta suuntaa työ­elä­mään

16.03.2023 12:57
Tilaajille
Raahen tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutukseen voi nyt hakea

Raahen tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­seen voi nyt hakea

15.03.2023 15:00
Tilaajille
Lukutaito on tärkeää – "Ruudun katselun sijaan olisi välillä hyvä lukea kirjallisuuttakin"

Lu­ku­tai­to on tärkeää – "Ruudun kat­se­lun sijaan olisi välillä hyvä lukea kir­jal­li­suut­ta­kin"

14.03.2023 18:00
Tilaajille
Raahessa valmistuvien AMK-opiskelijoiden pelikenttänä on koko maailma
Mainos KAMK

Raa­hes­sa val­mis­tu­vien AMK-opis­ke­li­joi­den pe­li­kent­tä­nä on koko maailma

11.03.2023 06:00
Kiitosta ja kiitollisuutta
Kolumni

Kii­tos­ta ja kii­tol­li­suut­ta

10.03.2023 07:00
Tilaajille
Saaren koululla laskeuduttiin juhlavasti hiihtolomalle

Saaren kou­lul­la las­keu­dut­tiin juh­la­vas­ti hiih­to­lo­mal­le

04.03.2023 09:51
Tilaajille
Paavolasta kotoisin oleva Hilma-Kaisa Heinonen, 21, suuntaa kevääksi ranskalaiseen sirkuskouluun – opinnot keskittyvät pääasiassa nuoraan, jolla työskentely on Heinoselle kuin meditaatiota

Paa­vo­las­ta ko­toi­sin oleva Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen, 21, suuntaa ke­vääk­si rans­ka­lai­seen sir­kus­kou­luun – opinnot kes­kit­ty­vät pää­asias­sa nuo­raan, jolla työs­ken­te­ly on Hei­no­sel­le kuin me­di­taa­tio­ta

01.03.2023 22:00
Tilaajille
Sirkusalaa opiskeleva Hilma-Kaisa Heinonen koulun esityksessä

Sir­kus­alaa opis­ke­le­va Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen koulun esi­tyk­ses­sä

01.03.2023 11:47
Tilaajille
Yläkouluilla näkyy merkkejä nuuskan käytöstä; lapsen nuuskaus voi yllättää vanhemmat

Ylä­kou­luil­la näkyy merk­ke­jä nuuskan käy­tös­tä; lapsen nuus­kaus voi yl­lät­tää van­hem­mat

01.03.2023 09:00
Tilaajille
Brahe pikakouluttaa sesonkityöntekijöitä – "Toivomme sen toimivan myös sisäänheittotuotteena meidän tutkintokoulutuksiimme"

Brahe pi­ka­kou­lut­taa se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä – "Toi­vom­me sen toi­mi­van myös si­sään­heit­to­tuot­tee­na meidän tut­kin­to­kou­lu­tuk­siim­me"

25.02.2023 10:00
Tilaajille
Elävää musiikkia ja yllättävää vapautumista

Elävää mu­siik­kia ja yl­lät­tä­vää va­pau­tu­mis­ta

24.02.2023 18:00
Tilaajille
Pyhäjoen lukion vanhojen tanssit

Py­hä­joen lukion van­ho­jen tanssit

24.02.2023 17:25
Tilaajille
Joskus opiskelupaikka vaatii muuttoa toiselle paikkakunnalle

Joskus opis­ke­lu­paik­ka vaatii muuttoa toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le

23.02.2023 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vanhojen herrojen opissa
Kolumni

Van­ho­jen her­ro­jen opissa

22.02.2023 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Järki ja tunne mukaan yh­teis­ha­kuun

22.02.2023 06:30
Tilaajille
Energiajuomien juonti haittaa koulunkäyntiä: kauppojen pitäisi lopettaa energiajuomien myynti lapsille, vaaditaan vetoomuksessa

Ener­gia­juo­mien juonti haittaa kou­lun­käyn­tiä: kaup­po­jen pitäisi lo­pet­taa ener­gia­juo­mien myynti lap­sil­le, vaa­di­taan ve­too­muk­ses­sa

20.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Koulutuksen alamäki
Kolumni

Kou­lu­tuk­sen alamäki

20.02.2023 07:01
Tilaajille