Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Koulutus
Kuukausi
Vastavalmistunut valvontaeläinlääkärin tarkastusraportti Ruukin hevoskeskuksesta: Hevoset ovat olleet asiallisesti hoidettuja ja levollisia

Vas­ta­val­mis­tu­nut val­von­tae­läin­lää­kä­rin tar­kas­tus­ra­port­ti Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­ta: Hevoset ovat olleet asial­li­ses­ti hoi­det­tu­ja ja le­vol­li­sia

23.06.2022 15:30
Tilaajille
Yhteishaun tulokset on julkistettu: Tässä jutussa on opiskelemaan päässeitä

Yh­teis­haun tu­lok­set on jul­kis­tet­tu: Tässä jutussa on opis­ke­le­maan pääs­sei­tä

17.06.2022 15:43 1
Tilaajille
Valvontaeläinlääkärit eivät havainneet huolestuttavia merkkejä eläintenpidosta Ruukin hevoskeskuksessa – poliisille tutkintapyyntö ontuvaa hevosta esittävästä videosta

Val­von­tae­läin­lää­kä­rit eivät ha­vain­neet huo­les­tut­ta­via merk­ke­jä eläin­ten­pi­dos­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa – po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­tö ontuvaa hevosta esit­tä­väs­tä vi­deos­ta

15.06.2022 19:02
Tilaajille
Kesäaikaan koetaan yksinäisyyttä

Ke­säai­kaan koetaan yk­si­näi­syyt­tä

10.06.2022 08:00
Tilaajille
Ravureiden valmennus päättyy Ruukin hevoskeskuksessa mutta raviopetus jatkuu

Ra­vu­rei­den val­men­nus päättyy Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa mutta ra­vio­pe­tus jatkuu

09.06.2022 17:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ver­kos­toi­tu­mi­nen tulee tar­pee­seen

08.06.2022 06:00
Tilaajille
Alueellinen maanpuolustuskurssi alkoi Raahessa – ylijohtaja Savolainen: "Elämme muuttuneessa toimintaympäristössä"

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si alkoi Raa­hes­sa – yli­joh­ta­ja Sa­vo­lai­nen: "Elämme muut­tu­nees­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä"

06.06.2022 13:16
Tilaajille
Saavutuksia saa juhlia
Pääkirjoitus

Saa­vu­tuk­sia saa juhlia

04.06.2022 07:00
Tilaajille
Töitä voi tehdä omaan tahtiin

Töitä voi tehdä omaan tahtiin

02.06.2022 15:00
Tilaajille
Tästä pääset katsomaan tänä lukuvuonna ammattiin valmistuneita

Tästä pääset kat­so­maan tänä lu­ku­vuon­na am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta

02.06.2022 12:36
Tilaajille
Raahen seudun Risteys-rekrytointitapahtumaa aikaistetaan Hanhikiven pysähtymisen myötä, kohderyhmänä myös nuoret ja ukrainalaiset

Raahen seudun Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maa ai­kais­te­taan Han­hi­ki­ven py­säh­ty­mi­sen myötä, koh­de­ryh­mä­nä myös nuoret ja uk­rai­na­lai­set

01.06.2022 13:38 1
Vanhemmat
Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen toimialapäällikkö: "On hyvä, että puolueettomat ihmiset käyvät katsomassa tilanteen"

Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kuk­sen toi­mia­la­pääl­lik­kö: "On hyvä, että puo­lueet­to­mat ihmiset käyvät kat­so­mas­sa ti­lan­teen"

30.05.2022 18:24 1
Tilaajille
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 14:00
Tilaajille
Korona nakersi uimataitoa
Pääkirjoitus

Korona nakersi ui­ma­tai­toa

28.05.2022 07:00
Pirttikosken koulu

Pirt­ti­kos­ken koulu

27.05.2022 15:26
Tilaajille
Maailmanmestari Roope Tonteri tulee avaamaan Tarpioon uuden luontopolun

Maail­man­mes­ta­ri Roope Tonteri tulee avaa­maan Tar­pioon uuden luon­to­po­lun

25.05.2022 10:00
Tilaajille
Pian on eläkepäivien aika, mutta alkuvuonna Imppu Sotka halusi tehdä vielä töitä ja joutui selvittämään tarkkaan, mitä laki siitä sanoo

Pian on elä­ke­päi­vien aika, mutta al­ku­vuon­na Imppu Sotka halusi tehdä vielä töitä ja joutui sel­vit­tä­mään tark­kaan, mitä laki siitä sanoo

21.05.2022 15:00 2
Tilaajille
Ura autoalalla on elokuussa jo ohi – "En minä tiedä, kai se eläkekriisi tulee sitten"

Ura au­toa­lal­la on elo­kuus­sa jo ohi – "En minä tiedä, kai se elä­kek­rii­si tulee sitten"

20.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen koulu saa tyydyttävää ja hyvää arvosanaa

Py­hä­joen koulu saa tyy­dyt­tä­vää ja hyvää ar­vo­sa­naa

19.05.2022 16:00
Tilaajille
Siikajoen lukiosta 16 uutta ylioppilasta

Sii­ka­joen lu­kios­ta 16 uutta yliop­pi­las­ta

17.05.2022 11:29
Tilaajille