Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kyläkoulut
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – vastaava tutkija Tomi Kiilakoski: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – vas­taa­va tutkija Tomi Kii­la­kos­ki: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 08:00 2
Tilaajille
Salonselän keskustaväki haastaa Raahen muut poliittiset ryhmät kertomaan kantansa kyläkouluista

Sa­lon­se­län kes­kus­ta­vä­ki haastaa Raahen muut po­liit­ti­set ryhmät ker­to­maan kan­tan­sa ky­lä­kou­luis­ta

30.11.2022 16:00 13
Tilaajille
Kyläkoulujen pelastuspaketti
Kolumni

Ky­lä­kou­lu­jen pe­las­tus­pa­ket­ti

30.11.2022 07:00
Tilaajille
Pitkälti yli 300 nimeä vetoaa Tikkalan koulun säilyttämisen puolesta

Pit­käl­ti yli 300 nimeä vetoaa Tik­ka­lan koulun säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta

25.10.2022 16:42 5
Tilaajille
Keskuskoululaisen isä Juho Ilkko pelkää, että Keskuskoulusta tulee uusi Bio Huvimylly – kummitustalo Raahen keskustaan

Kes­kus­kou­lu­lai­sen isä Juho Ilkko pelkää, että Kes­kus­kou­lus­ta tulee uusi Bio Hu­vi­myl­ly – kum­mi­tus­ta­lo Raahen kes­kus­taan

03.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Toimivia kyläkouluja ei pidä lakkauttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­via ky­lä­kou­lu­ja ei pidä lak­kaut­taa

02.10.2022 20:00
Tilaajille
Raahen pienet kyläkoulut nousivat taas lakkautuslistalle – myös keskuskoululaiset ja lukiolaiset saisivat uuden osoitteen

Raahen pienet ky­lä­kou­lut nou­si­vat taas lak­kau­tus­lis­tal­le – ­myös kes­kus­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set sai­si­vat uuden osoit­teen

30.09.2022 08:00 19
Tilaajille
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 14:00
Tilaajille
Surutyötä lopetettavien koulujen takia on jo tehty

Su­ru­työ­tä lo­pe­tet­ta­vien kou­lu­jen takia on jo tehty

12.02.2022 11:00
Tilaajille
Siikajoki selvittää: Voisiko kyläkouluja huoltaa talkootöinä? Voisiko se pelastaa kyläkoulut?

Sii­ka­jo­ki sel­vit­tää: Voisiko ky­lä­kou­lu­ja huoltaa tal­koo­töi­nä? Voisiko se pe­las­taa ky­lä­kou­lut?

09.02.2021 12:13 1
Tilaajille
Iso ämmä sekaantui Ylipään Kiekon loppiaispeliin

Iso ämmä se­kaan­tui Ylipään Kiekon lop­piais­pe­liin

09.01.2018 09:00