Tilaajille

Su­ru­työ­tä lo­pe­tet­ta­vien kou­lu­jen takia on jo tehty

Mitä tapahtuu Parhalahden ja Pirttikosken koulurakennuksille?

Pyhäjoella on tehty jo pitkään surutyötä kahden lakkautettavan kyläkoulun takia. Syy Parhalahden ja Pirttikosken koulujen lakkauttamiseen on selvä. Oppilaita ei ole tarpeeksi. Kouluja on pidetty hengissä "tekohengityksellä" kun Parhalahdelle on kuljetettu raahelaisia oppilaita ja Pirttikoskelle Saaren koulupiirin oppilaita. Kylien omat lapsimäärät ovat hiipuneet. Sivukoulut ovat olleet tärkeitä myös Saaren vanhan koulun sisäilmaongelmien takia.

Koulujen ja kylien väkeä ei tullut tiedotus- ja kuulemistilaisuuteen, jossa kouluverkkoselvitystä, eli Parhalahden ja Pirttikosken koulujen lopettamiseen johtaneita syitä ja seurauksia esiteltiin. Paikalla oli luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon ohella vain kaksi parhalahtista valtuutettua ja kaksi entistä pirttikoskista.