Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Päihteet
Suomalaisten raittiuteen on vielä matkaa vaikka nuorilla ei ehkä olekaan aikaa juoda

Suo­ma­lais­ten rait­tiu­teen on vielä matkaa vaikka nuo­ril­la ei ehkä olekaan aikaa juoda

02.11.2022 09:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Eh­käi­se­vää työtä tar­vi­taan enemmän

03.08.2022 06:30
Tilaajille
Yhä useampi huumeisiin kuollut on alle 25-vuotias – Raahessa muistotilaisuus Haaralan kappelissa torstaina

Yhä useampi huu­mei­siin kuollut on alle 25-vuo­tias – Raa­hes­sa muis­to­ti­lai­suus Haa­ra­lan kap­pe­lis­sa tors­tai­na

02.11.2021 12:34
Tilaajille
Nuoret suhtautuvat tupakkaan ja nuuskaan yhä kielteisemmin

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

23.05.2021 12:30
Tilaajille
Nuorten villitys juoda käsidesiä huolestuttaa vanhempia Raahessa - "Saimme asiaan shokkiherätyksen, kun poika tuli humalassa kotiin"

Nuorten vil­li­tys juoda kä­si­de­siä huo­les­tut­taa van­hem­pia Raa­hes­sa - "Saimme asiaan shok­ki­he­rä­tyk­sen, kun poika tuli hu­ma­las­sa kotiin"

22.09.2020 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastine Raa­he­lai­sen ylei­sön­osas­to­kir­joi­tuk­seen

07.03.2020 08:00
Tilaajille
Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tehdään raahelaisilla oppi-laitoksilla jatkuvasti – Tämän vuoden aikana huumeita vaikuttaa liikkuneen tavallista enemmän

En­nal­ta­eh­käi­se­vää päih­de­työ­tä tehdään raa­he­lai­sil­la op­pi-lai­tok­sil­la jat­ku­vas­ti – Tämän vuoden aikana huu­mei­ta vai­kut­taa liik­ku­neen ta­val­lis­ta enemmän

18.12.2019 12:00
Tilaajille
Autoa ei saa luovuttaa humalaiselle

Autoa ei saa luo­vut­taa hu­ma­lai­sel­le

27.11.2017 19:00
Pikkujoulut toivat ennätysmäärän humalaisia liikenteeseen

Pik­ku­jou­lut toivat en­nä­tys­mää­rän hu­ma­lai­sia lii­ken­tee­seen

21.11.2017 17:51
Porukka raitistuu A-killan avulla

Porukka rai­tis­tuu A-kil­lan avulla

02.11.2017 10:21
Paperinkeräyslaatikkoon törmänneelle ehdollista

Pa­pe­rin­ke­räys­laa­tik­koon tör­män­neel­le eh­dol­lis­ta

23.10.2017 10:00
Neljä pyhäjokista pössyttelijää sai sakkoja ja osa ehdollista

Neljä py­hä­jo­kis­ta pös­syt­te­li­jää sai sakkoja ja osa eh­dol­lis­ta

22.10.2017 10:00
Mäyräkoiran kiskominen illassa ei ole normaalia

Mäy­rä­koi­ran kis­ko­mi­nen illassa ei ole nor­maa­lia

02.10.2017 09:00
Huumetapauksia kiinni aiempaa vähemmän vaikka käyttäjiä riittää

Huu­me­ta­pauk­sia kiinni aiempaa vä­hem­män vaikka käyt­tä­jiä riittää

02.10.2017 08:00

Huu­me­kus­ki tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin

12.09.2017 10:55