Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Huumeet
Huumeiden hakureissulla käyneiden kahden nuoren raahelaisnaisen tuomiot eivät muuttuneet hovissa

Huu­mei­den ha­ku­reis­sul­la käy­nei­den kahden nuoren raa­he­lais­nai­sen tuomiot eivät muut­tu­neet hovissa

01.12.2022 08:00
Tilaajille
Kaksi perätöntä ilmiantoa Raahessa  – Vanhemmat tekivät rikosilmoituksen: "Tyttäremme eivät käytä huumeita"

Kaksi pe­rä­tön­tä il­mi­an­toa Raa­hes­sa – Van­hem­mat tekivät ri­ko­sil­moi­tuk­sen: "Tyt­tä­rem­me eivät käytä huu­mei­ta"

07.11.2022 09:00
Tilaajille
Laura Juntunen antoi äänen niille, joiden ääntä ei yleensä kuulla

Laura Jun­tu­nen antoi äänen niille, joiden ääntä ei yleensä kuulla

10.08.2022 15:49
Tilaajille
Suomessa on eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia Euroopassa - "Raahessa on parempi tilanne"

Suo­mes­sa on eniten alle 25-vuo­tiai­den huu­me­kuo­le­mia Eu­roo­pas­sa - "Raa­hes­sa on parempi ti­lan­ne"

03.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Yhä useampi huumeisiin kuollut on alle 25-vuotias – Raahessa muistotilaisuus Haaralan kappelissa torstaina

Yhä useampi huu­mei­siin kuollut on alle 25-vuo­tias – Raa­hes­sa muis­to­ti­lai­suus Haa­ra­lan kap­pe­lis­sa tors­tai­na

02.11.2021 12:34
Tilaajille
Raahessa on helppo hankkia huumeita, kertovat nuoret kouluterveyskyselyssä

Raa­hes­sa on helppo hankkia huu­mei­ta, ker­to­vat nuoret kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­sä

05.10.2021 16:00
Tilaajille
Huumausaineiden käyttäjien rikosvyyhtituomiot säilyivät ja toinen sai uuden tuomion käräjiltä

Huu­maus­ai­nei­den käyt­tä­jien ri­kos­vyyh­ti­tuo­miot säi­lyi­vät ja toinen sai uuden tuomion kä­rä­jil­tä

11.07.2021 12:00
Tilaajille
Leikkipuistosta löydetty huumeruiskuja

Leik­ki­puis­tos­ta löy­det­ty huu­me­ruis­ku­ja

17.06.2021 13:59
Tilaajille
Raahen nuoriso on polarisoitunut: toisilla menee tosi hyvin ja toisilla tosi huonosti

Raahen nuoriso on po­la­ri­soi­tu­nut: toi­sil­la menee tosi hyvin ja toi­sil­la tosi huo­nos­ti

04.12.2020 10:00 1
Tilaajille
Ajatus Pahajoen voimalasta syntyi kauppamatkalla: Sensuroimaton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pahajoesta kertovasta uudesta kirjastaan Ylösnousemus

Ajatus Pa­ha­joen voi­ma­las­ta syntyi kaup­pa­mat­kal­la: Sen­su­roi­ma­ton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pa­ha­joes­ta ker­to­vas­ta uudesta kir­jas­taan Ylös­nou­se­mus

24.10.2020 14:00
Tilaajille
Yhä useampi rikoksentekijä on huumeissa - "Pahimmillaan voi henkilöllä olla veressä viittä tai kuuttakin eri ainetta"

Yhä useampi ri­kok­sen­te­ki­jä on huu­meis­sa - "Pa­him­mil­laan voi hen­ki­löl­lä olla veressä viittä tai kuut­ta­kin eri ai­net­ta"

23.10.2020 06:00
Tilaajille
Kannabispäissään ajellut kaksikko jäi kiinni

Kan­na­bis­päis­sään ajellut kak­sik­ko jäi kiinni

29.03.2020 09:50
Tilaajille
Raahen teillä pörräsi ennätysmäärä huumekuskeja

Raahen teillä pörräsi en­nä­tys­mää­rä huu­me­kus­ke­ja

18.03.2020 10:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastine Raa­he­lai­sen ylei­sön­osas­to­kir­joi­tuk­seen

07.03.2020 08:00
Tilaajille
Kannanotto: Hätähuuto huumeriippuvaisten puolesta
Mielipidekirjoitus

Kan­na­not­to: Hä­tä­huu­to huu­me­riip­pu­vais­ten puo­les­ta

28.02.2020 18:30
Tilaajille
Hän joutui katsomaan vierestä, miten kommandomiehet iskivät kotipihaan – poliisi ratsasi raahelaisen pariskunnan varastot

Hän joutui kat­so­maan vie­res­tä, miten kom­man­do­mie­het iskivät ko­ti­pi­haan – poliisi ratsasi raa­he­lai­sen pa­ris­kun­nan va­ras­tot

18.02.2020 19:00
Tilaajille
Poliisi iski viikonloppuna Raahen huumerinkeihin: saaliina lukuisia käyttörikoksia ja huumausainerikoksia

Poliisi iski vii­kon­lop­pu­na Raahen huu­me­rin­kei­hin: saa­lii­na lu­kui­sia käyt­tö­ri­kok­sia ja huu­maus­ai­ne­ri­kok­sia

17.02.2020 17:05
Tilaajille