Kirjat
Kirjailija Jenni Multisilta saa trillerin teon kuulostamaan vähän trilleriltä

Kir­jai­li­ja Jenni Mul­ti­sil­ta saa tril­le­rin teon kuu­los­ta­maan vähän tril­le­ril­tä

02.10.2022 12:00
Tilaajille
Kaivoi itse hautansa: Piehingin erämaan profeetta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

Kaivoi itse hau­tan­sa: Pie­hin­gin erämaan pro­feet­ta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

18.05.2022 09:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Tenhoavasti yhdestä käänteentekevästä vuosikymmenestä

Kir­ja-ar­vio: Ten­hoa­vas­ti yhdestä kään­teen­te­ke­väs­tä vuo­si­kym­me­nes­tä

15.05.2022 11:00
Tilaajille
Klassikkosuomennos yli kahden vuosituhannen takaa esittelee kirjeenkirjoittajan, joka oli kovasti kiinnostunut maineestaan

Klas­sik­ko­suo­men­nos yli kahden vuo­si­tu­han­nen takaa esit­te­lee kir­jeen­kir­joit­ta­jan, joka oli kovasti kiin­nos­tu­nut mai­nees­taan

13.04.2022 11:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastolla vietetään ensi viikolla lukuviikkoa

Py­hä­joen kir­jas­tol­la vie­te­tään ensi vii­kol­la lu­ku­viik­koa

02.04.2022 14:30
Tilaajille
Kaverit ja perhe olivat mukana lastenkirjojen teossa

Kaverit ja perhe olivat mukana las­ten­kir­jo­jen teossa

09.12.2021 19:00
Tilaajille
Vastalause kuormittumiselle: uudessa runokirjassa haetaan turvaa mereltä

Vas­ta­lau­se kuor­mit­tu­mi­sel­le: uudessa ru­no­kir­jas­sa haetaan turvaa mereltä

07.08.2021 18:00
Tilaajille
Sinikka Somero kokosi isoisänsä kertomukset kirjaksi: "Näin pandemia-aikana voi todeta, että on sitä ennenkin selvitty"

Sinikka Somero kokosi isoi­sän­sä ker­to­muk­set kir­jak­si: "Näin pan­de­mia-ai­ka­na voi todeta, että on sitä en­nen­kin sel­vit­ty"

20.04.2021 18:00
Tilaajille
Pauliina Vanhatalo avaa vielä kerran oven maailmaansa – Seuraava kirja sijoittuu Raaheen

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo avaa vielä kerran oven maail­maan­sa – Seu­raa­va kirja si­joit­tuu Raaheen

29.01.2021 09:23 1
Tilaajille
Heikki Lahnaoja kirjoitti pienoisromaanin epäonnisesta laivanvarustuksesta

Heikki Lah­na­oja kir­joit­ti pie­nois­ro­maa­nin epä­on­ni­ses­ta lai­van­va­rus­tuk­ses­ta

01.01.2021 18:00
Tilaajille
Kari Tapion elämänkertaan sukelletaan maanantaina yhdessä kirjailija Antti Heikkisen ja Joona Jalkasen kanssa

Kari Tapion elä­män­ker­taan su­kel­le­taan maa­nan­tai­na yhdessä kir­jai­li­ja Antti Heik­ki­sen ja Joona Jal­ka­sen kanssa

20.11.2020 15:59
Tilaajille
Ajatus Pahajoen voimalasta syntyi kauppamatkalla: Sensuroimaton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pahajoesta kertovasta uudesta kirjastaan Ylösnousemus

Ajatus Pa­ha­joen voi­ma­las­ta syntyi kaup­pa­mat­kal­la: Sen­su­roi­ma­ton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pa­ha­joes­ta ker­to­vas­ta uudesta kir­jas­taan Ylös­nou­se­mus

24.10.2020 14:00
Tilaajille
Vuoropuhelut kirjailijoiden kanssa olivat parasta antia kirjamessuilla

Vuo­ro­pu­he­lut kir­jai­li­joi­den kanssa olivat parasta antia kir­ja­mes­suil­la

19.09.2020 20:00
Tilaajille
Impin pakinat ovat taas saatavana

Impin pakinat ovat taas saa­ta­va­na

18.07.2020 12:00
Tilaajille
Maaliskuussa suomalaiset yllättäneestä koronasulusta tuli työelämän tutkimuslaboratorio, kun töitä siirryttiin tekemään etänä

Maa­lis­kuus­sa suo­ma­lai­set yl­lät­tä­nees­tä ko­ro­na­su­lus­ta tuli työ­elä­män tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rio, kun töitä siir­ryt­tiin te­ke­mään etänä

07.06.2020 20:00
Tilaajille
Kirsti Vähäkangas kertoo uusimmassa kirjassaan erityisesti merikarhuista ja meren merkityksestä

Kirsti Vä­hä­kan­gas kertoo uu­sim­mas­sa kir­jas­saan eri­tyi­ses­ti me­ri­kar­huis­ta ja meren mer­ki­tyk­ses­tä

21.04.2020 18:00
Tilaajille
Siitä tulikin sitten tavallista antoisampi reissu kun Paulaharju piipahti

Siitä tulikin sitten ta­val­lis­ta an­toi­sam­pi reissu kun Pau­la­har­ju pii­pah­ti

30.03.2020 09:00
Tilaajille
Nyt on humalatarhan perustaminen helppoa: Veli-Matti Mathlin kirjoitti Humalaoppaan

Nyt on hu­ma­la­tar­han pe­rus­ta­mi­nen help­poa: Ve­li-Mat­ti Mathlin kir­joit­ti Hu­ma­la­op­paan

05.01.2020 09:00
Tilaajille
Kolumni: Todennäköisesti olen väärässä

Ko­lum­ni: To­den­nä­köi­ses­ti olen vää­räs­sä

10.01.2018 07:00
Niko Peltokankaan toinen runokokoelma käsittelee muun muassa uskonyhteisöstä luopumista

Niko Pel­to­kan­kaan toinen ru­no­ko­koel­ma kä­sit­te­lee muun muassa us­ko­nyh­tei­sös­tä luo­pu­mis­ta

03.12.2017 12:41