Kirjat

Sinikka Somero kokosi iso­isän­sä ker­to­muk­set kir­jak­si: "Näin pan­de­mia-ai­ka­na voi todeta, että on sitä en­nen­kin sel­vit­ty"

20.04.2021 18:00
Tilaajille

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo avaa vielä kerran oven maail­maan­sa – Seu­raa­va kirja si­joit­tuu Raaheen

29.01.2021 09:23 1
Tilaajille

Heikki Lah­na­oja kir­joit­ti pie­nois­ro­maa­nin epä­on­ni­ses­ta lai­van­va­rus­tuk­ses­ta

01.01.2021 18:00
Tilaajille

Kari Tapion elä­män­ker­taan su­kel­le­taan maa­nan­tai­na yhdessä kir­jai­li­ja Antti Heik­ki­sen ja Joona Jal­ka­sen kanssa

20.11.2020 15:59
Tilaajille

Ajatus Pa­ha­joen voi­ma­las­ta syntyi kaup­pa­mat­kal­la: Sen­su­roi­ma­ton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pa­ha­joes­ta ker­to­vas­ta uudesta kir­jas­taan Ylös­nou­se­mus

24.10.2020 14:00
Tilaajille

Vuo­ro­pu­he­lut kir­jai­li­joi­den kanssa olivat parasta antia kir­ja­mes­suil­la

19.09.2020 20:00
Tilaajille

Impin pakinat ovat taas saa­ta­va­na

18.07.2020 12:00
Tilaajille

Maa­lis­kuus­sa suo­ma­lai­set yl­lät­tä­nees­tä ko­ro­na­su­lus­ta tuli työ­elä­män tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rio, kun töitä siir­ryt­tiin te­ke­mään etänä

07.06.2020 20:00
Tilaajille

Kirsti Vä­hä­kan­gas kertoo uu­sim­mas­sa kir­jas­saan eri­tyi­ses­ti me­ri­kar­huis­ta ja meren mer­ki­tyk­ses­tä

21.04.2020 18:00
Tilaajille

Siitä tulikin sitten ta­val­lis­ta an­toi­sam­pi reissu kun Pau­la­har­ju pii­pah­ti

30.03.2020 09:00
Tilaajille

Nyt on hu­ma­la­tar­han pe­rus­ta­mi­nen help­poa: Ve­li-Mat­ti Mathlin kir­joit­ti Hu­ma­la­op­paan

05.01.2020 09:00
Tilaajille

Ko­lum­ni: To­den­nä­köi­ses­ti olen vää­räs­sä

10.01.2018 07:00

Niko Pel­to­kan­kaan toinen ru­no­ko­koel­ma kä­sit­te­lee muun muassa us­kon­yh­tei­sös­tä luo­pu­mis­ta

03.12.2017 12:41

Sandra ui omiin nah­koi­hin

13.10.2017 12:24

Kirjat suu­ren­nus­la­sin alla: kir­jois­ta tuli taas vähän tu­tum­pia

15.09.2017 13:22

Pää­kir­joi­tus: Kaikki keinot käyt­töön lu­ke­mi­sen edis­tä­mi­sek­si

15.09.2017 07:00

Kir­ja­har­ras­tus laajeni di­va­ril­la

25.08.2017 16:30

Aikansa aiheita lapsen silmin

25.08.2017 09:10