Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirjat
Vitruviuksen vaikutus elää yhä

Vit­ru­viuk­sen vai­ku­tus elää yhä

15.03.2023 12:48 1
Tilaajille
Vaalan terveysasemalta Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalle – Asko Lampinen rämpii pakinoissaan pitkin Pohjois-Pohjanmaata

Vaalan ter­veys­ase­mal­ta Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­työ­maal­le – Asko Lam­pi­nen rämpii pa­ki­nois­saan pitkin Poh­jois-Poh­jan­maa­ta

15.02.2023 20:00
Tilaajille
Joni Siponen kirjoitti kirjan siitä, mitä on olla kun pelihimo palaa kirkkaalla liekillä ja miten se liekki sammutetaan

Joni Siponen kir­joit­ti kirjan siitä, mitä on olla kun pe­li­hi­mo palaa kirk­kaal­la lie­kil­lä ja miten se liekki sam­mu­te­taan

03.01.2023 20:00
Tilaajille
Tuula Länkinen yrittäjävuosistaan: "Nyt sanoisin itselleni, että älä hullu rupia"

Tuula Län­ki­nen yrit­tä­jä­vuo­sis­taan: "Nyt sa­noi­sin it­sel­le­ni, että älä hullu rupia"

01.11.2022 20:00
Tilaajille
Dekkaristi Harri Tuomela siirtyi kevyempiin kartanoihin ja alkoi kirjoittaa romantiikan nälkäisille

Dek­ka­ris­ti Harri Tuomela siirtyi ke­vyem­piin kar­ta­noi­hin ja alkoi kir­joit­taa ro­man­tii­kan näl­käi­sil­le

23.10.2022 09:00
Tilaajille
Risto Riihijärvi koosti monipuolisia kirjoituksiaan kirjaksi

Risto Rii­hi­jär­vi koosti mo­ni­puo­li­sia kir­joi­tuk­siaan kir­jak­si

21.10.2022 17:00 1
Pauliina Vanhatalo kirjoitti uusimman romaaninsa kaupungista nimeltä Raahe

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo kir­joit­ti uu­sim­man ro­maa­nin­sa kau­pun­gis­ta nimeltä Raahe

07.10.2022 12:01
Tilaajille
Kirjailija Jenni Multisilta saa trillerin teon kuulostamaan vähän trilleriltä

Kir­jai­li­ja Jenni Mul­ti­sil­ta saa tril­le­rin teon kuu­los­ta­maan vähän tril­le­ril­tä

02.10.2022 12:00
Tilaajille
Kaivoi itse hautansa: Piehingin erämaan profeetta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

Kaivoi itse hau­tan­sa: Pie­hin­gin erämaan pro­feet­ta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

18.05.2022 09:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Tenhoavasti yhdestä käänteentekevästä vuosikymmenestä

Kir­ja-ar­vio: Ten­hoa­vas­ti yhdestä kään­teen­te­ke­väs­tä vuo­si­kym­me­nes­tä

15.05.2022 11:00
Tilaajille
Klassikkosuomennos yli kahden vuosituhannen takaa esittelee kirjeenkirjoittajan, joka oli kovasti kiinnostunut maineestaan

Klas­sik­ko­suo­men­nos yli kahden vuo­si­tu­han­nen takaa esit­te­lee kir­jeen­kir­joit­ta­jan, joka oli kovasti kiin­nos­tu­nut mai­nees­taan

13.04.2022 11:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirjastolla vietetään ensi viikolla lukuviikkoa

Py­hä­joen kir­jas­tol­la vie­te­tään ensi vii­kol­la lu­ku­viik­koa

02.04.2022 14:30
Tilaajille
Kaverit ja perhe olivat mukana lastenkirjojen teossa

Kaverit ja perhe olivat mukana las­ten­kir­jo­jen teossa

09.12.2021 19:00
Tilaajille
Vastalause kuormittumiselle: uudessa runokirjassa haetaan turvaa mereltä

Vas­ta­lau­se kuor­mit­tu­mi­sel­le: uudessa ru­no­kir­jas­sa haetaan turvaa mereltä

07.08.2021 18:00
Tilaajille
Sinikka Somero kokosi isoisänsä kertomukset kirjaksi: "Näin pandemia-aikana voi todeta, että on sitä ennenkin selvitty"

Sinikka Somero kokosi isoi­sän­sä ker­to­muk­set kir­jak­si: "Näin pan­de­mia-ai­ka­na voi todeta, että on sitä en­nen­kin sel­vit­ty"

20.04.2021 18:00
Tilaajille
Pauliina Vanhatalo avaa vielä kerran oven maailmaansa – Seuraava kirja sijoittuu Raaheen

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo avaa vielä kerran oven maail­maan­sa – Seu­raa­va kirja si­joit­tuu Raaheen

29.01.2021 09:23 1
Tilaajille
Heikki Lahnaoja kirjoitti pienoisromaanin epäonnisesta laivanvarustuksesta

Heikki Lah­nao­ja kir­joit­ti pie­nois­ro­maa­nin epä­on­ni­ses­ta lai­van­va­rus­tuk­ses­ta

01.01.2021 18:00
Tilaajille
Kari Tapion elämänkertaan sukelletaan maanantaina yhdessä kirjailija Antti Heikkisen ja Joona Jalkasen kanssa

Kari Tapion elä­män­ker­taan su­kel­le­taan maa­nan­tai­na yhdessä kir­jai­li­ja Antti Heik­ki­sen ja Joona Jal­ka­sen kanssa

20.11.2020 15:59
Tilaajille
Ajatus Pahajoen voimalasta syntyi kauppamatkalla: Sensuroimaton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pahajoesta kertovasta uudesta kirjastaan Ylösnousemus

Ajatus Pa­ha­joen voi­ma­las­ta syntyi kaup­pa­mat­kal­la: Sen­su­roi­ma­ton versio siitä mitä Ari Airio kertoo Pa­ha­joes­ta ker­to­vas­ta uudesta kir­jas­taan Ylös­nou­se­mus

24.10.2020 14:00
Tilaajille
Vuoropuhelut kirjailijoiden kanssa olivat parasta antia kirjamessuilla

Vuo­ro­pu­he­lut kir­jai­li­joi­den kanssa olivat parasta antia kir­ja­mes­suil­la

19.09.2020 20:00
Tilaajille