Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Tilaajille

Suo­mes­sa on eniten alle 25-vuo­tiai­den huu­me­kuo­le­mia Eu­roo­pas­sa - "Raa­hes­sa on parempi ti­lan­ne"

Päihdepsykiatrian erikoislääkäri Juri Protsenkon mukaan Raahessa ei ole alle 25-vuotiaiden huumeiden yliannostuksesta johtuvia kuolemia.

Raahen korvaushoitopoliklinikan hoidosta vastaava, päihdepsykiatrian erikoislääkäri Juri Protsenkon mukaan korona jopa vähensi huumeiden käyttöä. – Ainakin tiettyjen huumeiden käyttö vähentyi matkustusrajoitusten takia. Sen sijaan alkoholin käyttö lisääntyi korona-aikana huumeiden käyttäjilläkin, Protsenko sanoo.
Raahen korvaushoitopoliklinikan hoidosta vastaava, päihdepsykiatrian erikoislääkäri Juri Protsenkon mukaan korona jopa vähensi huumeiden käyttöä. – Ainakin tiettyjen huumeiden käyttö vähentyi matkustusrajoitusten takia. Sen sijaan alkoholin käyttö lisääntyi korona-aikana huumeiden käyttäjilläkin, Protsenko sanoo.
Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on Euroopan huumausaineraportin mukaan eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia Euroopassa. Myös Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Oikeuskemiayksikön mukaan alle 25-vuotiaiden yliannostuskuolemat eli huumemyrkytyskuolemat ovat rajussa nousussa. Kuolemat ovat yli kolminkertaistuneet vuosien 2015–2020 aikana. Suomessa kuoli vuonna 2020 huumemyrkytyksiin yhteensä 228 henkilöä. Kuolleista 76 oli alle 25-vuotiaita. Päihdepsykiatrian erikoislääkäri Juri Protsenko kertoo positiivisen viestin Raahen tilanteesta: Raahessa ei ole nuorten huumekuolemia.

– Raahen alueella ei näy nuorten huumekuolemat, ei ainakaan selkeästi sellaisia, jotka liittyvät yliannostuksiin. Sen sijaan huumekokeilut ovat yleistyneet, Raahen korvaushoitopoliklinikan hoidosta vastaava Protsenko kertoo.