Liikunta
Polkujuoksu vei raahelaisen mukanaan

Pol­ku­juok­su vei raa­he­lai­sen mu­ka­naan

29.06.2022 09:02
Tilaajille
Selkäliitto muistuttaa: Liikuntaa ei kannata unohtaa kesälläkään

Sel­kä­liit­to muis­tut­taa: Lii­kun­taa ei kannata unohtaa ke­säl­lä­kään

28.06.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoelle 35 500 euron tukipotti kuntalaisten liikuttamiseen

Sii­ka­joel­le 35 500 euron tu­ki­pot­ti kun­ta­lais­ten lii­kut­ta­mi­seen

04.03.2022 13:01
Tilaajille
Mittaamattoman mitattavaa
Kolumni

Mit­taa­mat­to­man mi­tat­ta­vaa

21.02.2022 07:00
Tilaajille
Personal trainer Aleksi Noponen tuli liikuttamaan raahelaisia: "Ihmiset ovat täällä positiivisempia kuin Keski-Suomessa"

Per­so­nal trainer Aleksi Noponen tuli lii­kut­ta­maan raa­he­lai­sia: "Ih­mi­set ovat täällä po­si­tii­vi­sem­pia kuin Kes­ki-Suo­mes­sa"

01.02.2022 20:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Miksi on tärkeää, että lapset saavat harrastaa myös korona-aikana?

Tätä mieltä: Miksi on tär­keää, että lapset saavat har­ras­taa myös ko­ro­na-ai­ka­na?

20.01.2022 21:00
Tilaajille
Yksityiset kuntosalit avautuivat jälleen Raahessa – kaupungin salit vielä kiinni

Yk­si­tyi­set kun­to­sa­lit avau­tui­vat jälleen Raa­hes­sa – kau­pun­gin salit vielä kiinni

04.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Mikä on ollut parasta tässä urheiluvuodessa Raahen seutukunnassa?

Mikä on ollut parasta tässä ur­hei­lu­vuo­des­sa Raahen seu­tu­kun­nas­sa?

24.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Liike on loistava lääke ja kansan käsi on karttuisa
Mielipidekirjoitus

Liike on lois­ta­va lääke ja kansan käsi on kart­tui­sa

19.11.2021 06:00
Tilaajille
Rautiperä saa kuntoportaat mutta ei lumitykkiä

Rau­ti­pe­rä saa kun­to­por­taat mutta ei lu­mi­tyk­kiä

20.10.2021 11:00
Tilaajille
Yhtä raksia vaille valmis

Yhtä raksia vaille valmis

21.08.2021 12:00
Tilaajille
Siikajoen salit auki ilmaiseksi juhannukselle

Sii­ka­joen salit auki il­mai­sek­si ju­han­nuk­sel­le

10.06.2021 08:05
Tilaajille
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

07.04.2021 13:13
Nyt saa juosta ja hyppiä - Pyhäjoella halutaan lisätä liikettä varhaiskasvatuksessa olevien lasten arkeen

Nyt saa juosta ja hyppiä - Py­hä­joel­la ha­lu­taan lisätä lii­ket­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevien lasten arkeen

26.02.2021 10:03
Tilaajille
Talkoilla luodaan iloa asukkaiden arkeen – Kaupunki ei talkoisiin osallistu

Tal­koil­la luodaan iloa asuk­kai­den arkeen – Kau­pun­ki ei tal­koi­siin osal­lis­tu

23.02.2021 16:00 1
Tilaajille
Rautiperä-työryhmä alkaa pohtia lumitykin ja kuntoportaiden hankintaa

Rau­ti­pe­rä-työ­ryh­mä alkaa pohtia lu­mi­ty­kin ja kun­to­por­tai­den han­kin­taa

03.02.2021 13:39 1
Tilaajille
Raahessa suunnitellaan liikuntapaikkojen avaamista lapsille ja nuorille sekä edustusjoukkueille

Raa­hes­sa suun­ni­tel­laan lii­kun­ta­paik­ko­jen avaa­mis­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä edus­tus­jouk­kueil­le

20.01.2021 15:56 7
Tilaajille
Lasten ja nuorten saatava harrastaa koronasta huolimatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten saatava har­ras­taa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

18.01.2021 06:29
Tilaajille
Kuntosaleilla riittää haasteita – "Vuosi oli todella surkea"

Kun­to­sa­leil­la riittää haas­tei­ta – "Vuosi oli todella surkea"

08.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Move!-mittaus: Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt

Mo­ve!-mit­taus: Lasten ja nuorten kes­tä­vyys­kun­to on hei­ken­ty­nyt

10.12.2020 14:00
Tilaajille