Liikunta
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

07.04.2021 13:13
Nyt saa juosta ja hyppiä - Pyhäjoella halutaan lisätä liikettä varhaiskasvatuksessa olevien lasten arkeen

Nyt saa juosta ja hyppiä - Py­hä­joel­la ha­lu­taan lisätä lii­ket­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevien lasten arkeen

26.02.2021 10:03
Tilaajille
Talkoilla luodaan iloa asukkaiden arkeen – Kaupunki ei talkoisiin osallistu

Tal­koil­la luodaan iloa asuk­kai­den arkeen – Kau­pun­ki ei tal­koi­siin osal­lis­tu

23.02.2021 16:00 1
Tilaajille
Rautiperä-työryhmä alkaa pohtia lumitykin ja kuntoportaiden hankintaa

Rau­ti­pe­rä-työ­ryh­mä alkaa pohtia lu­mi­ty­kin ja kun­to­por­tai­den han­kin­taa

03.02.2021 13:39 1
Tilaajille
Raahessa suunnitellaan liikuntapaikkojen avaamista lapsille ja nuorille sekä edustusjoukkueille

Raa­hes­sa suun­ni­tel­laan lii­kun­ta­paik­ko­jen avaa­mis­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä edus­tus­jouk­kueil­le

20.01.2021 15:56 7
Tilaajille
Lasten ja nuorten saatava harrastaa koronasta huolimatta
Lukijalta Mielipide

Lasten ja nuorten saatava har­ras­taa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

18.01.2021 06:29
Tilaajille
Kuntosaleilla riittää haasteita – "Vuosi oli todella surkea"

Kun­to­sa­leil­la riittää haas­tei­ta – "Vuosi oli todella surkea"

08.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Move!-mittaus: Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt

Mo­ve!-mit­taus: Lasten ja nuorten kes­tä­vyys­kun­to on hei­ken­ty­nyt

10.12.2020 14:00
Tilaajille
Funky Hallin syystanssit tanssittu – Naisvoimistelijoiden jumpat keskeytettiin

Funky Hallin syys­tans­sit tans­sit­tu – Nais­voi­mis­te­li­joi­den jumpat kes­key­tet­tiin

01.12.2020 19:00
Tilaajille
Liikuntapaikat menivät kiinni – Raahe-Kiekolle ennätyspitkä joulutauko, AS Moon pelannee tyhjälle katsomolle

Lii­kun­ta­pai­kat menivät kiinni – Raa­he-Kie­kol­le en­nä­tys­pit­kä jou­lu­tau­ko, AS Moon pe­lan­nee tyh­jäl­le kat­so­mol­le

01.12.2020 15:35 3
Tilaajille
Liikkujat liikkuvat myös korona-aikana – kuilu vähän ja paljon liikkuvan välillä on kuitenkin kasvanut

Liik­ku­jat liik­ku­vat myös ko­ro­na-ai­ka­na – kuilu vähän ja paljon liik­ku­van välillä on kui­ten­kin kas­va­nut

07.11.2020 12:00
Tilaajille
Liikuntapassille jatkoa?

Lii­kun­ta­pas­sil­le jatkoa?

02.11.2020 10:00
Tilaajille
Kolumni Toni Länkinen

As­ke­leet kou­kut­ta­vat – "So­vel­lus kehuu aina vä­lil­lä, jos olet tehnyt asioita oikein"

21.10.2020 07:00
Tilaajille
Sari Häkkinen laihdutti itsensä määrätietoisesti häikäisevään kuntoon

Sari Häk­ki­nen laih­dut­ti itsensä mää­rä­tie­toi­ses­ti häi­käi­se­vään kuntoon

15.09.2020 21:30
Tilaajille
Nyt kysytään Koivuoluodon urheilupuiston käyttäjiltä

Nyt ky­sy­tään Koi­vuo­luo­don ur­hei­lu­puis­ton käyt­tä­jil­tä

04.09.2020 15:42
Tilaajille
Lauantaina luvassa lämmintä hölkkää Raahen kauniin saariston pyöräteillä

Lauan­tai­na luvassa läm­min­tä hölkkää Raahen kauniin saa­ris­ton pyö­rä­teil­lä

12.08.2020 11:00
Tilaajille
Puistot, kävelyreitit ja palvelut sopivalla etäisyydellä saavat ikääntyneet liikkeelle

Puis­tot, kä­ve­ly­rei­tit ja pal­ve­lut so­pi­val­la etäi­syy­del­lä saavat ikään­ty­neet liik­keel­le

12.08.2020 10:02
Tilaajille
Koronakesän kivoja puolia: ikäihminen saa jumpata ohjatusti ulkonakin

Ko­ro­na­ke­sän kivoja puolia: ikä­ih­mi­nen saa jumpata oh­ja­tus­ti ul­ko­na­kin

11.08.2020 18:00
Tilaajille
Portaista tehoa treeniin –Hiihtomajan kuntoportaat valmiina kovaan käyttöön

Por­tais­ta tehoa tree­niin –Hiih­to­ma­jan kun­to­por­taat val­mii­na kovaan käyt­töön

08.07.2020 13:00
Tilaajille
Riemua kansallislajin parissa – pesiskoulusta eväät pelin saloihin

Riemua kan­sal­lis­la­jin parissa – pe­sis­kou­lus­ta eväät pelin sa­loi­hin

07.06.2020 16:00
Tilaajille