Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Liikunta
Koivuluoto Areenan hintalappu nousi 2,3 miljoonaa: Katso havainnekuvat hallista

Koi­vu­luo­to Areenan hin­ta­lap­pu nousi 2,3 mil­joo­naa: Katso ha­vain­ne­ku­vat hal­lis­ta

29.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Harrastus jossa saa matkailla, vaeltaa, sukeltaa ja hiihtää

Har­ras­tus jossa saa mat­kail­la, vael­taa, su­kel­taa ja hiihtää

11.08.2023 12:00
Tilaajille
Raahen kaupungin liikkumisohjelma etenee osallistamisvaiheeseen – asukaskysely on nyt avoinna

Raahen kau­pun­gin liik­ku­mis­oh­jel­ma etenee osal­lis­ta­mis­vai­hee­seen – asu­kas­ky­se­ly on nyt avoinna

08.08.2023 14:00
Tilaajille
Koivuluoto Areenaan voi järjestää mitä tahansa – Kokoluokka kelpaa vaikka Kaija Koolle

Koi­vu­luo­to Aree­naan voi jär­jes­tää mitä tahansa – Ko­ko­luok­ka kelpaa vaikka Kaija Koolle

05.07.2023 08:00 5
Tilaajille
"Täällähän voi pelata vaikka lentopalloa!" – Vihannin koulukeskuksen uusi sali miellytti tulevia käyttäjiä

"Tääl­lä­hän voi pelata vaikka len­to­pal­loa!" – Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen uusi sali miel­lyt­ti tulevia käyt­tä­jiä

29.05.2023 12:58
Tilaajille
Unelmien liikuntapäivänä lapset nauttivat ja seurat tutustuttivat eri lajeihin: "Lasten liikuttaminen on yhteinen asia"

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä­nä lapset naut­ti­vat ja seurat tu­tus­tut­ti­vat eri la­jei­hin: "Lasten lii­kut­ta­mi­nen on yh­tei­nen asia"

11.05.2023 17:00
Tilaajille
Tarvitsetko erityisliikuntakortin? Raahelaisen pitää hakea sitä juuri nyt

Tar­vit­set­ko eri­tyis­lii­kun­ta­kor­tin? Raa­he­lai­sen pitää hakea sitä juuri nyt

15.03.2023 17:00
Tilaajille
Raahen seudun erityisryhmätkin joutuvat odottamaan erityisliikuntakorttia, koska Pohteella ei ole toimintamallia korttien vaatimien todistusten tekoon

Raahen seudun eri­tyis­ryh­mät­kin jou­tu­vat odot­ta­maan eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia, koska Poh­teel­la ei ole toi­min­ta­mal­lia kort­tien vaa­ti­mien to­dis­tus­ten tekoon

10.03.2023 16:00
Tilaajille
Työmatkaliikunta yksi keino lisätä liikuntaa – "Kyllä se kotoa lähtevä esimerkki on hirveän tärkeä"

Työ­mat­ka­lii­kun­ta yksi keino lisätä lii­kun­taa – "Kyllä se kotoa lähtevä esi­merk­ki on hirveän tärkeä"

04.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Nyt pitäisi aktivoida vielä korkeakouluopiskelijat liikkumaan

Nyt pitäisi ak­ti­voi­da vielä kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat liik­ku­maan

03.02.2023 09:44
Tilaajille
Tätä mieltä: Miten vähän liikkuvat lapset saataisiin liikkumaan enemmän?

Tätä mieltä: Miten vähän liik­ku­vat lapset saa­tai­siin liik­ku­maan enem­män?

27.01.2023 13:00 1
Tilaajille
Pikkulahden rannassa käynnistyi liikuntavälineiden omatoimivuokraus

Pik­ku­lah­den ran­nas­sa käyn­nis­tyi lii­kun­ta­vä­li­nei­den oma­toi­mi­vuok­raus

19.01.2023 10:28
Tilaajille
Liikunnanopettaja Markus Tornberg on huolissaan lasten ja nuorten liikkumattomuudesta: "Koko ajan on liikaa nuoria, jotka eivät nauti liikkumisesta"

Lii­kun­nan­opet­ta­ja Markus Torn­berg on huo­lis­saan lasten ja nuorten liik­ku­mat­to­muu­des­ta: "Koko ajan on liikaa nuoria, jotka eivät nauti liik­ku­mi­ses­ta"

11.01.2023 08:30
Tilaajille
Valtakunnallisen Move!-mittauksen lukemat huolestuttavat

Val­ta­kun­nal­li­sen Mo­ve!-mit­tauk­sen lukemat huo­les­tut­ta­vat

11.01.2023 08:00
Tilaajille
Brahe haluaa liikunnan osaksi opiskelun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla

Brahe haluaa lii­kun­nan osaksi opis­ke­lun arkea, valtio tukee 24 000 eurolla

02.12.2022 19:00
Tilaajille
Liikunnan erityisavustusten haku alkoi: Päätökset tehdään ennen joulua

Lii­kun­nan eri­tyis­avus­tus­ten haku alkoi: Pää­tök­set tehdään ennen joulua

22.11.2022 19:00
Tilaajille
Raahessa ammattiopintoihin halutaan lisää liikettä niveliin

Raa­hes­sa am­mat­ti­opin­toi­hin ha­lu­taan lisää lii­ket­tä ni­ve­liin

12.10.2022 17:00
Tilaajille
Hämmästyttävän helppoa
Kolumni

Häm­mäs­tyt­tä­vän helppoa

03.10.2022 07:00 1
Tilaajille
Pyhäjokiset saavat uudet liikuntapaikat likelle koulua

Py­hä­jo­ki­set saavat uudet lii­kun­ta­pai­kat likelle koulua

16.08.2022 17:00
Tilaajille
Polkujuoksu vei raahelaisen mukanaan

Pol­ku­juok­su vei raa­he­lai­sen mu­ka­naan

29.06.2022 09:02
Tilaajille