Liikunta
Kolumni Toni Länkinen

As­ke­leet kou­kut­ta­vat – "So­vel­lus kehuu aina vä­lil­lä, jos olet tehnyt asioita oikein"

21.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Sari Häkkinen laihdutti itsensä määrätietoisesti häikäisevään kuntoon

Sari Häk­ki­nen laih­dut­ti itsensä mää­rä­tie­toi­ses­ti häi­käi­se­vään kuntoon

15.09.2020 21:30 0
Tilaajille
Nyt kysytään Koivuoluodon urheilupuiston käyttäjiltä

Nyt ky­sy­tään Koi­vuo­luo­don ur­hei­lu­puis­ton käyt­tä­jil­tä

04.09.2020 15:42 0
Tilaajille
Lauantaina luvassa lämmintä hölkkää Raahen kauniin saariston pyöräteillä

Lauan­tai­na luvassa läm­min­tä hölkkää Raahen kauniin saa­ris­ton pyö­rä­teil­lä

12.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Puistot, kävelyreitit ja palvelut sopivalla etäisyydellä saavat ikääntyneet liikkeelle

Puis­tot, kä­ve­ly­rei­tit ja pal­ve­lut so­pi­val­la etäi­syy­del­lä saavat ikään­ty­neet liik­keel­le

12.08.2020 10:02 0
Tilaajille
Koronakesän kivoja puolia: ikäihminen saa jumpata ohjatusti ulkonakin

Ko­ro­na­ke­sän kivoja puolia: ikä­ih­mi­nen saa jumpata oh­ja­tus­ti ul­ko­na­kin

11.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Portaista tehoa treeniin –Hiihtomajan kuntoportaat valmiina kovaan käyttöön

Por­tais­ta tehoa tree­niin –Hiih­to­ma­jan kun­to­por­taat val­mii­na kovaan käyt­töön

08.07.2020 13:00 0
Tilaajille
Riemua kansallislajin parissa – pesiskoulusta eväät pelin saloihin

Riemua kan­sal­lis­la­jin parissa – pe­sis­kou­lus­ta eväät pelin sa­loi­hin

07.06.2020 16:00 0
Tilaajille
Vihantiin ensi vuonna nousevan liikuntasalin koko on päätetty

Vi­han­tiin ensi vuonna nou­se­van lii­kun­ta­sa­lin koko on pää­tet­ty

02.06.2020 12:25 0
Tilaajille
Keväällä ryhmäliikkujat joutuivat etäyhteyksien päähän, mutta nyt jumppatunteja aloitetaan ulkona

Ke­vääl­lä ryh­mä­liik­ku­jat jou­tui­vat etä­yh­teyk­sien päähän, mutta nyt jump­pa­tun­te­ja aloi­te­taan ulkona

28.05.2020 11:29 0
Tilaajille
Vesipekka avaa ovensa tiistaina

Ve­si­pek­ka avaa ovensa tiis­tai­na

26.05.2020 12:00 1
Tilaajille
Tulevan talven harjoitusvuorot haettavana

Tulevan talven har­joi­tus­vuo­rot haet­ta­va­na

02.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Nyt olisi salapoliisihommia tarjolla ja samalla voi mennä metsään reippailemaan

Nyt olisi sa­la­po­lii­si­hom­mia tar­jol­la ja samalla voi mennä metsään reip­pai­le­maan

30.04.2020 16:06 0
Tilaajille
Muutamalle raahelaisseuralle kehittämistukea

Muu­ta­mal­le raa­he­lais­seu­ral­le ke­hit­tä­mis­tu­kea

22.04.2020 10:48 0
Tilaajille
Autotalliin syntyi ikioma kuntosali

Au­to­tal­liin syntyi ikioma kun­to­sa­li

14.04.2020 20:00 0
Tilaajille
85-vuotias aktiivihiihtäjä Unto Suomalainen: "Sauvakävely on rumannäköistä"

85-vuo­tias ak­tii­vi­hiih­tä­jä Unto Suo­ma­lai­nen: "Sau­va­kä­ve­ly on ru­man­nä­köis­tä"

27.03.2020 10:00 0
Tilaajille
Kuntoiluportaat Raahen hiihtomajalle ensi kesänä

Kun­toi­lu­por­taat Raahen hiih­to­ma­jal­le ensi kesänä

22.03.2020 21:00 0
Tilaajille
Raahen kaupunki leikkaa itseään jalkaan
Lukijalta Mielipide

Raahen kau­pun­ki leikkaa itseään jalkaan

08.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Miten ihmeessä Raahessa ei muka pelata koripalloa?

Miten ih­mees­sä Raa­hes­sa ei muka pelata ko­ri­pal­loa?

06.02.2020 17:19 0
Tilaajille
Ennen kirmailtiin koulumatkailla, nyt istutaan kyydissä: koulun lakkautus vähentää liikunta-aikaa

Ennen kir­mail­tiin kou­lu­mat­kail­la, nyt is­tu­taan kyy­dis­sä: koulun lak­kau­tus vä­hen­tää lii­kun­ta-ai­kaa

05.02.2020 08:00 0
Tilaajille