Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työhyvinvointi
Kysely: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstö on ollut selvästi tyytymättömämpi uudistukseen ja sen tiedonkulkuun kuin muualla maassa

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen hen­ki­lös­tö on ollut sel­väs­ti tyy­ty­mät­tö­mäm­pi uu­dis­tuk­seen ja sen tie­don­kul­kuun kuin muualla maassa

27.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Hyvinvoinnilla luodaan pohjaa tulokselle – "Kohtele työtoveriasi niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan"

Hy­vin­voin­nil­la luodaan pohjaa tu­lok­sel­le – "Koh­te­le työ­to­ve­ria­si niin kuin ha­luai­sit itseäsi koh­del­ta­van"

13.03.2023 08:00 4
Tilaajille
OAJ: Opetusalan työmäärä on kasvanut huolestuttavasti – työnilo on ollut laskusuunnassa jo vuosia

OAJ: Ope­tus­alan työ­mää­rä on kas­va­nut huo­les­tut­ta­vas­ti – työnilo on ollut las­ku­suun­nas­sa jo vuosia

16.02.2022 12:31
Tilaajille
Paluu etätöistä työpaikalle voi johtaa ristiriitoihin: Ongelmat kannattaa käsitellä heti

Paluu etä­töis­tä työ­pai­kal­le voi johtaa ris­ti­rii­toi­hin: On­gel­mat kan­nat­taa kä­si­tel­lä heti

30.09.2021 20:00
Tilaajille
Yksinyrittäjille tukea: Mytty-hanke tarjoaa kehittämisapua mikroyrittäjille

Yk­sin­yrit­tä­jil­le tukea: Myt­ty-han­ke tarjoaa ke­hit­tä­mis­apua mik­ro­yrit­tä­jil­le

22.02.2021 14:06
Tilaajille
Korona koettelee työhyvinvointia
Pääkirjoitus

Korona koet­te­lee työ­hy­vin­voin­tia

11.02.2021 06:30
Tilaajille
Pyhäjoen kunta on hyvä työnantaja, mutta palkka voisi olla parempi

Py­hä­joen kunta on hyvä työ­nan­ta­ja, mutta palkka voisi olla parempi

21.03.2020 09:00
Tilaajille
Hevonen ja koira voivat auttaa työnohjauksessa käyvää löytämään työn ilon

Hevonen ja koira voivat auttaa työn­oh­jauk­ses­sa käyvää löy­tä­mään työn ilon

26.01.2020 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Tulospaineisen yhteiskunnan haasteet työhyvinvoinnille

Lu­ki­jal­ta: Tu­los­pai­nei­sen yh­teis­kun­nan haas­teet työ­hy­vin­voin­nil­le

01.11.2017 07:00