Mainos: Lataa Raahen Seutu -so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Kuntokeidas Vesipekka
Kouluikäiset käyttävät Vesipekassa tästä lähtien oman sukupuolensa mukaista pukuhuonetta

Kou­lu­ikäi­set käyt­tä­vät Ve­si­pe­kas­sa tästä lähtien oman su­ku­puo­len­sa mu­kais­ta pu­ku­huo­net­ta

27.09.2022 10:08 1
Tilaajille
Sukelluskerhoa käynnistellään vuosien tauon jälkeen

Su­kel­lus­ker­hoa käyn­nis­tel­lään vuosien tauon jälkeen

19.08.2022 11:00
Tilaajille
Huoltotauon jälkeen näyttää hyvältä: Kuntokeidas Vesipekan kävijämäärät ovat olleet tähän mennessä ennätysvuoden 2019 tasoa

Huol­to­tauon jälkeen näyttää hy­väl­tä: Kun­to­kei­das Ve­si­pe­kan kä­vi­jä­mää­rät ovat olleet tähän men­nes­sä en­nä­tys­vuo­den 2019 tasoa

03.08.2022 10:00
Tilaajille
Vesipekka siirtyy kesäaikaan

Ve­si­pek­ka siirtyy ke­sä­ai­kaan

03.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Uintirannekkeet kirjastolle lainattaviksi – kirjastokortin omistaja saa viikon ilmaiset uinnit

Uin­ti­ran­nek­keet kir­jas­tol­le lai­nat­ta­vik­si – kir­jas­to­kor­tin omis­ta­ja saa viikon il­mai­set uinnit

05.05.2022 18:00 5
Tilaajille
Raahen liikuntapäivässä tarjolla kävelyä, uintia, temppuilua ja keittoa

Raahen lii­kun­ta­päi­väs­sä tar­jol­la kä­ve­lyä, uintia, temp­pui­lua ja keittoa

25.04.2022 14:01
Pelimailan saa uuteen iskuun Raahen uimahallilla

Pe­li­mai­lan saa uuteen iskuun Raahen ui­ma­hal­lil­la

18.03.2022 10:00
Tilaajille
Raahen uimahallin allastilat jaetaan lasiseinällä energian säästämiseksi

Raahen ui­ma­hal­lin al­las­ti­lat jaetaan la­si­sei­näl­lä ener­gian sääs­tä­mi­sek­si

17.03.2022 18:00 1
Tilaajille
Vesipekka avautuu perjantaina – koronapassia ei vaadita

Ve­si­pek­ka avautuu per­jan­tai­na – ko­ro­na­pas­sia ei vaadita

11.01.2022 11:49 1
Tilaajille
Frans Säily

Frans Säily

30.11.2021 14:23
Tilaajille
Ensi viikolla Vesipekassa tanssitaan vedessä – Katso miten tanssi sujuu tutussa uimahallissa

Ensi vii­kol­la Ve­si­pe­kas­sa tans­si­taan vedessä – Katso miten tanssi sujuu tutussa ui­ma­hal­lis­sa

18.11.2021 20:00
Tilaajille
Pickleball tarjoaa kierrepalloja ja jujutteluhommia – Raahen Seutu testasi uuden lajituttavuuden

Pick­le­ball tarjoaa kier­re­pal­lo­ja ja ju­jut­te­lu­hom­mia – Raahen Seutu testasi uuden la­ji­tut­ta­vuu­den

11.11.2021 18:00
Tilaajille
Neuvottelut Vesipekan iltalisäkäytännöstä jatkuu - kaupungin koko henkilöstöä halutaan kohdella tasa-arvoisesti

Neu­vot­te­lut Ve­si­pe­kan il­ta­li­sä­käy­tän­nös­tä jatkuu - kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töä ha­lu­taan koh­del­la ta­sa-ar­voi­ses­ti

23.09.2021 15:00
Tilaajille
Tätä on odotettu! Kuntokeidas Vesipekka avasi ovensa maanantaina

Tätä on odo­tet­tu! Kun­to­kei­das Ve­si­pek­ka avasi ovensa maa­nan­tai­na

10.05.2021 13:43
Tilaajille
Raahe ryhtyy höllentämään rajoituksia: Vesipekka avautuu maanantaiaamuna

Raahe ryhtyy höl­len­tä­mään ra­joi­tuk­sia: Ve­si­pek­ka avautuu maa­nan­tai­aa­mu­na

07.05.2021 14:00
Tilaajille
Vesipekka selventää mitä koronarajoitusten lieventäminen käytännössä tarkoittaa

Ve­si­pek­ka sel­ven­tää mitä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­nen käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

22.01.2021 11:17
Tilaajille
Koululaisryhmät pääsevät maanantaista lähtien uimahalliin uimaopetukseen

Kou­lu­lais­ryh­mät pää­se­vät maa­nan­tais­ta lähtien ui­ma­hal­liin ui­ma­ope­tuk­seen

21.01.2021 17:23
Tilaajille
Kuntokeidas Vesipekan sulku hyvitetään kausikorttien ja sarjalippujen käyttäjille

Kun­to­kei­das Ve­si­pe­kan sulku hy­vi­te­tään kau­si­kort­tien ja sar­ja­lip­pu­jen käyt­tä­jil­le

05.01.2021 10:34
Tilaajille
Kuntokeidas Vesipekan henkilökuntaan kuuluva saanut koronatartunnan

Kun­to­kei­das Ve­si­pe­kan hen­ki­lö­kun­taan kuuluva saanut ko­ro­na­tar­tun­nan

24.08.2020 20:02
Tilaajille
Uimahallisäätiön purku aiheuttaa muutoksia kaupungin talousarvioon

Ui­ma­hal­li­sää­tiön purku ai­heut­taa muu­tok­sia kau­pun­gin ta­lous­ar­vioon

16.08.2020 12:00
Tilaajille