Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuntokeidas Vesipekka
Ennätys rikki Vesipekassa – Altaassa enemmän kävijöitä kuin koskaan ennen

Ennätys rikki Ve­si­pe­kas­sa – Al­taas­sa enemmän kä­vi­jöi­tä kuin koskaan ennen

25.01.2024 14:00
Tilaajille
Raahen koululaiset uivat kilpaa.

Raahen kou­lu­lai­set uivat kilpaa.

20.04.2023 15:13
Tilaajille
Tarvitsetko erityisliikuntakortin? Raahelaisen pitää hakea sitä juuri nyt

Tar­vit­set­ko eri­tyis­lii­kun­ta­kor­tin? Raa­he­lai­sen pitää hakea sitä juuri nyt

15.03.2023 17:00
Tilaajille
Raahen seudun erityisryhmätkin joutuvat odottamaan erityisliikuntakorttia, koska Pohteella ei ole toimintamallia korttien vaatimien todistusten tekoon

Raahen seudun eri­tyis­ryh­mät­kin jou­tu­vat odot­ta­maan eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia, koska Poh­teel­la ei ole toi­min­ta­mal­lia kort­tien vaa­ti­mien to­dis­tus­ten tekoon

10.03.2023 16:00
Tilaajille
Raahen kaupungin liikuntaa voi varata ja ostaa verkkokaupassa

Raahen kau­pun­gin lii­kun­taa voi varata ja ostaa verk­ko­kau­pas­sa

05.01.2023 18:00
Tilaajille
Senioripassin ikäraja laskee 63 vuoteen ja käyttömahdollisuudet lisääntyvät

Se­nio­ri­pas­sin ikäraja laskee 63 vuoteen ja käyt­tö­mah­dol­li­suu­det li­sään­ty­vät

19.12.2022 16:30 8
Tilaajille
Lapset pääsevät purkamaan energiaa ja temppuilemaan Vesipekan palloiluhalliin

Lapset pää­se­vät pur­ka­maan ener­giaa ja temp­pui­le­maan Ve­si­pe­kan pal­loi­lu­hal­liin

21.10.2022 14:00
Neljä Vesipekan saunaa viileni toistaiseksi – toimenpide vaikuttaa eniten palloiluhallin käyttäjiin

Neljä Ve­si­pe­kan saunaa viileni tois­tai­sek­si – toi­men­pi­de vai­kut­taa eniten pal­loi­lu­hal­lin käyt­tä­jiin

03.10.2022 15:26
Tilaajille
Kouluikäiset käyttävät Vesipekassa tästä lähtien oman sukupuolensa mukaista pukuhuonetta

Kou­lu­ikäi­set käyt­tä­vät Ve­si­pe­kas­sa tästä lähtien oman su­ku­puo­len­sa mu­kais­ta pu­ku­huo­net­ta

27.09.2022 10:08 1
Tilaajille
Sukelluskerhoa käynnistellään vuosien tauon jälkeen

Su­kel­lus­ker­hoa käyn­nis­tel­lään vuosien tauon jälkeen

19.08.2022 11:00
Tilaajille
Huoltotauon jälkeen näyttää hyvältä: Kuntokeidas Vesipekan kävijämäärät ovat olleet tähän mennessä ennätysvuoden 2019 tasoa

Huol­to­tauon jälkeen näyttää hy­väl­tä: Kun­to­kei­das Ve­si­pe­kan kä­vi­jä­mää­rät ovat olleet tähän men­nes­sä en­nä­tys­vuo­den 2019 tasoa

03.08.2022 10:00
Tilaajille
Vesipekka siirtyy kesäaikaan

Ve­si­pek­ka siirtyy ke­sä­ai­kaan

03.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Uintirannekkeet kirjastolle lainattaviksi – kirjastokortin omistaja saa viikon ilmaiset uinnit

Uin­ti­ran­nek­keet kir­jas­tol­le lai­nat­ta­vik­si – kir­jas­to­kor­tin omis­ta­ja saa viikon il­mai­set uinnit

05.05.2022 18:00 5
Tilaajille
Raahen liikuntapäivässä tarjolla kävelyä, uintia, temppuilua ja keittoa

Raahen lii­kun­ta­päi­väs­sä tar­jol­la kä­ve­lyä, uintia, temp­pui­lua ja keittoa

25.04.2022 14:01
Pelimailan saa uuteen iskuun Raahen uimahallilla

Pe­li­mai­lan saa uuteen iskuun Raahen ui­ma­hal­lil­la

18.03.2022 10:00
Tilaajille
Raahen uimahallin allastilat jaetaan lasiseinällä energian säästämiseksi

Raahen ui­ma­hal­lin al­las­ti­lat jaetaan la­si­sei­näl­lä ener­gian sääs­tä­mi­sek­si

17.03.2022 18:00 1
Tilaajille
Vesipekka avautuu perjantaina – koronapassia ei vaadita

Ve­si­pek­ka avautuu per­jan­tai­na – ko­ronapas­sia ei vaadita

11.01.2022 11:49 1
Tilaajille
Frans Säily

Frans Säily

30.11.2021 14:23
Tilaajille
Ensi viikolla Vesipekassa tanssitaan vedessä – Katso miten tanssi sujuu tutussa uimahallissa

Ensi vii­kol­la Ve­si­pe­kas­sa tans­si­taan vedessä – Katso miten tanssi sujuu tutussa ui­ma­hal­lis­sa

18.11.2021 20:00
Tilaajille
Pickleball tarjoaa kierrepalloja ja jujutteluhommia – Raahen Seutu testasi uuden lajituttavuuden

Pick­le­ball tarjoaa kier­re­pal­lo­ja ja ju­jut­te­lu­hom­mia – Raahen Seutu testasi uuden la­ji­tut­ta­vuu­den

11.11.2021 18:00
Tilaajille