Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kuntokeidas Vesipekka
Raahen kaupungin liikuntaa voi varata ja ostaa verkkokaupassa

Raahen kau­pun­gin lii­kun­taa voi varata ja ostaa verk­ko­kau­pas­sa

05.01.2023 18:00
Tilaajille
Senioripassin ikäraja laskee 63 vuoteen ja käyttömahdollisuudet lisääntyvät

Se­nio­ri­pas­sin ikäraja laskee 63 vuoteen ja käyt­tö­mah­dol­li­suu­det li­sään­ty­vät

19.12.2022 16:30 8
Tilaajille
Lapset pääsevät purkamaan energiaa ja temppuilemaan Vesipekan palloiluhalliin

Lapset pää­se­vät pur­ka­maan ener­giaa ja temp­pui­le­maan Ve­si­pe­kan pal­loi­lu­hal­liin

21.10.2022 14:00
Neljä Vesipekan saunaa viileni toistaiseksi – toimenpide vaikuttaa eniten palloiluhallin käyttäjiin

Neljä Ve­si­pe­kan saunaa viileni tois­tai­sek­si – toi­men­pi­de vai­kut­taa eniten pal­loi­lu­hal­lin käyt­tä­jiin

03.10.2022 15:26
Tilaajille
Kouluikäiset käyttävät Vesipekassa tästä lähtien oman sukupuolensa mukaista pukuhuonetta

Kou­lu­ikäi­set käyt­tä­vät Ve­si­pe­kas­sa tästä lähtien oman su­ku­puo­len­sa mu­kais­ta pu­ku­huo­net­ta

27.09.2022 10:08 1
Tilaajille
Sukelluskerhoa käynnistellään vuosien tauon jälkeen

Su­kel­lus­ker­hoa käyn­nis­tel­lään vuosien tauon jälkeen

19.08.2022 11:00
Tilaajille
Huoltotauon jälkeen näyttää hyvältä: Kuntokeidas Vesipekan kävijämäärät ovat olleet tähän mennessä ennätysvuoden 2019 tasoa

Huol­to­tauon jälkeen näyttää hy­väl­tä: Kun­to­kei­das Ve­si­pe­kan kä­vi­jä­mää­rät ovat olleet tähän men­nes­sä en­nä­tys­vuo­den 2019 tasoa

03.08.2022 10:00
Tilaajille
Vesipekka siirtyy kesäaikaan

Ve­si­pek­ka siirtyy ke­sä­ai­kaan

03.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Uintirannekkeet kirjastolle lainattaviksi – kirjastokortin omistaja saa viikon ilmaiset uinnit

Uin­ti­ran­nek­keet kir­jas­tol­le lai­nat­ta­vik­si – kir­jas­to­kor­tin omis­ta­ja saa viikon il­mai­set uinnit

05.05.2022 18:00 5
Tilaajille
Raahen liikuntapäivässä tarjolla kävelyä, uintia, temppuilua ja keittoa

Raahen lii­kun­ta­päi­väs­sä tar­jol­la kä­ve­lyä, uintia, temp­pui­lua ja keittoa

25.04.2022 14:01
Pelimailan saa uuteen iskuun Raahen uimahallilla

Pe­li­mai­lan saa uuteen iskuun Raahen ui­ma­hal­lil­la

18.03.2022 10:00
Tilaajille
Raahen uimahallin allastilat jaetaan lasiseinällä energian säästämiseksi

Raahen ui­ma­hal­lin al­las­ti­lat jaetaan la­si­sei­näl­lä ener­gian sääs­tä­mi­sek­si

17.03.2022 18:00 1
Tilaajille
Vesipekka avautuu perjantaina – koronapassia ei vaadita

Ve­si­pek­ka avautuu per­jan­tai­na – ko­ronapas­sia ei vaadita

11.01.2022 11:49 1
Tilaajille
Frans Säily

Frans Säily

30.11.2021 14:23
Tilaajille
Ensi viikolla Vesipekassa tanssitaan vedessä – Katso miten tanssi sujuu tutussa uimahallissa

Ensi vii­kol­la Ve­si­pe­kas­sa tans­si­taan vedessä – Katso miten tanssi sujuu tutussa ui­ma­hal­lis­sa

18.11.2021 20:00
Tilaajille
Pickleball tarjoaa kierrepalloja ja jujutteluhommia – Raahen Seutu testasi uuden lajituttavuuden

Pick­le­ball tarjoaa kier­re­pal­lo­ja ja ju­jut­te­lu­hom­mia – Raahen Seutu testasi uuden la­ji­tut­ta­vuu­den

11.11.2021 18:00
Tilaajille
Neuvottelut Vesipekan iltalisäkäytännöstä jatkuu - kaupungin koko henkilöstöä halutaan kohdella tasa-arvoisesti

Neu­vot­te­lut Ve­si­pe­kan il­ta­li­sä­käy­tän­nös­tä jatkuu - kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töä ha­lu­taan koh­del­la ta­sa-ar­voi­ses­ti

23.09.2021 15:00
Tilaajille
Tätä on odotettu! Kuntokeidas Vesipekka avasi ovensa maanantaina

Tätä on odo­tet­tu! Kun­to­kei­das Ve­si­pek­ka avasi ovensa maa­nan­tai­na

10.05.2021 13:43
Tilaajille
Raahe ryhtyy höllentämään rajoituksia: Vesipekka avautuu maanantaiaamuna

Raahe ryhtyy höl­len­tä­mään ra­joi­tuk­sia: Ve­si­pek­ka avautuu maa­nan­tai­aa­mu­na

07.05.2021 14:00
Tilaajille
Vesipekka selventää mitä koronarajoitusten lieventäminen käytännössä tarkoittaa

Ve­si­pek­ka sel­ven­tää mitä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­nen käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

22.01.2021 11:17
Tilaajille