Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaupunginjohtaja
Raahen kaupunginjohtajan johtajasopimus sisältää muun muassa erityisen tehtävän ja puolen vuoden palkkaa vastaavan erokorvauksen

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan joh­ta­ja­so­pi­mus si­säl­tää muun muassa eri­tyi­sen teh­tä­vän ja puolen vuoden palkkaa vas­taa­van ero­kor­vauk­sen

19.02.2023 10:00 1
Tilaajille
Raahen ex-kaupunginjohtajan tapaus tulossa päätökseen – "Kaupunki katsoo asian omalta osaltaan loppuun käsitellyksi", nykyinen kaupunginjohtaja esittää

Raahen ex-kau­pun­gin­joh­ta­jan tapaus tulossa pää­tök­seen – "Kau­pun­ki katsoo asian omalta osal­taan loppuun kä­si­tel­lyk­si", ny­kyi­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää

01.09.2022 14:30
Tilaajille
Raahen uusi kaupunginjohtaja ei aio jämähtää: "Olen rohkea toimija ja kehittämishakuinen ihminen"

Raahen uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja ei aio jä­mäh­tää: "Olen rohkea toimija ja ke­hit­tä­mis­ha­kui­nen ih­mi­nen"

23.03.2022 08:00 1
Tilaajille
Haastattelut pidetty – Leena Mikkola-Riekkistä esitetään odotetusti kaupunginjohtajaksi

Haas­tat­te­lut pidetty – Leena Mik­ko­la-Riek­kis­tä esi­te­tään odo­te­tus­ti kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

16.03.2022 20:43 6
Tilaajille
Leena Mikkola-Riekkisestä tulossa Raahen kaupunginjohtaja – varsinaisia hakijoita vain yksi

Leena Mik­ko­la-Riek­ki­ses­tä tulossa Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja – var­si­nai­sia ha­ki­joi­ta vain yksi

09.03.2022 12:54 18
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka on nyt auki Raahessa – hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on nyt auki Raa­hes­sa – ha­ki­joi­ta voidaan haas­ta­tel­la jo ha­ku­ai­ka­na

23.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Esitys julki: Raaheen kolmen vuoden määräaikainen kaupunginjohtaja

Esitys julki: Raaheen kolmen vuoden mää­rä­ai­kai­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja

17.02.2022 10:55 4
Tilaajille
Vielä viimeinen virkatehtävä – "En todellakaan osannut tällaista ajatella"

Vielä vii­mei­nen vir­ka­teh­tä­vä – "En to­del­la­kaan osannut täl­lais­ta aja­tel­la"

10.02.2022 19:00 5
Tilaajille
Mattila nimettiin Raahen va. kaupunginjohtajaksi viran täyttämiseen saakka

Mattila ni­met­tiin Raahen va. kau­pun­gin­joh­ta­jak­si viran täyt­tä­mi­seen saakka

08.02.2022 17:00 3
Tilaajille
Raahessa pohditaan vakavasti määräaikaista kaupunginjohtajuutta – toivelistalla johtamistaitoja, yhteistyökykyä, aitoa läsnäoloa ja sitoutumista kaupunkiin

Raa­hes­sa poh­di­taan va­ka­vas­ti mää­rä­ai­kais­ta kau­pun­gin­joh­ta­juut­ta – toi­ve­lis­tal­la joh­ta­mis­tai­to­ja, yh­teis­työ­ky­kyä, aitoa läs­nä­oloa ja si­tou­tu­mis­ta kau­pun­kiin

07.02.2022 08:00 7
Tilaajille
Esitys Raahen väliaikaiseksi johtotroikaksi: Mattila, Pitkänen ja Vimpari - talousjohtajallekin löytyi sijainen

Esitys Raahen vä­li­ai­kai­sek­si joh­tot­roi­kak­si: Mat­ti­la, Pit­kä­nen ja Vimpari - ta­lous­joh­ta­jal­le­kin löytyi si­jai­nen

04.02.2022 14:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan sijaisuus palautettiin valmisteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­suus pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun

03.02.2022 10:39 1
Tilaajille
Nurkkalan erosopimus sinetöidään keskiviikkona – kaupunginhallituksella ylimääräinen kokous

Nurk­ka­lan ero­so­pi­mus si­ne­töi­dään kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la yli­mää­räi­nen kokous

31.01.2022 12:30 5
Tilaajille
Ari Nurkkalan irtisanoutumisessa noudatetaan johtajasopimusta

Ari Nurk­ka­lan ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­sa nou­da­te­taan joh­ta­ja­so­pi­mus­ta

28.01.2022 17:00 13
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajalle ensi vuodeksi kolme sijaista

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ensi vuo­dek­si kolme si­jais­ta

22.12.2021 11:00 3
Tilaajille
Raahe kilpailuttaa kaupunginjohtajan käyttöön uutta autoa

Raahe kil­pai­lut­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan käyt­töön uutta autoa

21.12.2021 16:00 7
Tilaajille
Ari Nurkkalan haastattelun jälkeen toimikunta päätti ehdottaa Esko Poikelaa Rauman kaupunginjohtajaksi

Ari Nurk­ka­lan haas­tat­te­lun jälkeen toi­mi­kun­ta päätti eh­dot­taa Esko Poi­ke­laa Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

08.09.2021 18:46 4
Tilaajille
Ari Nurkkala hakee Rauman kaupunginjohtajaksi

Ari Nurk­ka­la hakee Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

06.08.2021 14:41 6
Tilaajille
Gösta Norion työura jäi valitettavasti lyhyeksi

Gösta Norion työura jäi va­li­tet­ta­vas­ti ly­hyek­si

31.07.2021 14:00
Tilaajille
KRP päätti: Raahen ex-kaupunginjohtajan kohtelussa ei epäillä rikosta

KRP päätti: Raahen ex-kau­pun­gin­joh­ta­jan koh­te­lus­sa ei epäillä rikosta

03.05.2021 11:14 2
Tilaajille