Mainos: Lataa Raahen Seutu -so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mal­ka­mä­ki joutuu jät­tä­mään Raahen val­tuus­ton mutta Hum­mas­ten­nie­mi saa jatkaa

Matti Hummastenniemi saa jatkaa Raahen kaupunginvaltuustossa, Kari Malkamäki ei.
Matti Hummastenniemi saa jatkaa Raahen kaupunginvaltuustossa, Kari Malkamäki ei.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoo, että keskustalainen kaupunginvaltuutettu Kari Malkamäki ei voi jatkaa kaupunginvaltuutettuna, koska hän ei ole ollut kunnallisvaaleissa vaalikelpoinen asemansa takia.

Hallinto-oikeus katsoo, että Raahen kaupungin keskusvaalilautakunta on toiminut virheellisesti vahvistaessaan vaalituloksen, jossa Malkamäki on tullut valituksi.

Malkamäen valinnasta valtuustoon teki valituksen raahelainen eläkeläinen, politiikassa vaikuttanut vasemmistoliittolainen Matti Roukala.

Hän valitti hallinto-oikeuteen myös toisen keskustalaisen kaupunginvaltuutetun, Matti Hummastenniemen valinnasta. Tämä valitus ei kuitenkaan mennyt läpi hallinto-oikeudessa.

Kari Malkamäki on Raahen kaupungin omistaman Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiö kuuluu kaupungin kaupunkikonserniin. Hallinto-oikeuden mukaan hänet voidaan rinnastaa kunnan palveluksessa olevaan vastuullisessa tehtävässä toimivaan henkilöön, joka ei ole lain mukaan vaalikelpoinen kunnanvaltuutetuksi.

Matti Hummastenniemi puolestaan on Raahen Seudun Asuntosäätion toimitusjohtaja. Raahen kaupunki omistaa säätiöstä 75 prosenttia. Säätiön osuus Raahen harjoittamasta vuokra-asuntotoiminnasta on noin puolet. Yhtiön omistuksessa on 1 200 asuntoa.

Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan kaupunki on hajauttanut asuntojen vuokraustoimintaansa useampaan yhtiöön, eikä Asuntosäätiön toiminta todennäköisesti muodosta yli puolta koko kaupungin alueen vuokra-asuntotoiminnasta. Tämän vuoksi Asuntosäätiön hoidettavaksi uskotut tehtävät eivät muodosta niin merkittävää osuutta kaupungin koko asuntotoimen alasta, että Hummastenniemeä voitaisiin pitää vaalikelvottomana Raahen kaupunginvaltuustoon.

Malkamäki keräsi viime vaaleissa 118 ääntä keskustan äänilaariin.

Malkamäen tilalle kaupunginvaltuustoon tulee keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Hannu Halmetoja.

Oikaisu: Korjattu oikeuden nimi muotoon Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.