Joh­ta­jis­ta tulee Raa­hes­sa pääl­li­köi­tä

Lucina Hänninen on jatkossa opetus- ja kasvatusjohtaja. Hänen entinen virkansa lakkautetaan.
Lucina Hänninen on jatkossa opetus- ja kasvatusjohtaja. Hänen entinen virkansa lakkautetaan.

Raahessa tehtiin viime kesäkuun alussa hallinnonuudistus. Sen yhteydessä on sovittu, että joitakin tehtävänimikkeitä muutetaan.

Käyttöön tulevat päällikkövirat, eli johtaja-päätteisiä virkanimikkeitä muutetaan päällikkö- päätteisiksi.

Kaupunginhallitus käsittelee tulevaisuuslautakunnan alaisten tulosalueiden esimiesten virkanimikkeitä ensi maanantain kokouksessaan.

Virkanimikkeiden muutoksen jälkeen tehtävissä jatkavat aiempien virkanimikkeiden mukaiset viranhaltijat.

Esityksen mukaan kaupunginhallitus perustaa hallintosäännön mukaisesti opetus- ja kasvatusjohtajan viran.

Opetus- ja kasvatusjohtajan virkaan siirretään tällä hetkellä opetuspäällikön virkaa hoitava, toimialajohtaja Lucina Hänninen.

Samalla opetuspäällikön virkanimikkeestä luovutaan ja opetuspäällikön virka lakkautetaan, koska viran tehtäväkokonaisuus sisältyy opetus- ja kasvatusjohtajan virkaan.

Museonjohtajan virkanimike säilyy ennallaan. Samoin ennallaan säilyvät Raahe-opiston rehtorin ja musiikkiopiston rehtorin virkanimikkeet.

Museo ja opistot ovat tulosyksiköitä.

Hallinnonuudistuksen myötä Raahen kaupungin lautakuntien määrä vähentyi merkittävästi. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen lisäksi Raahessa on toiminut viime kesäkuun alun jälkeen vain kolme lautakuntaa. Ne ovat rakennetun ympäristön lautakunta, tulevaisuuslautakunta ja kehittämislautakunta.