Linnut

Ter­va­pääs­ky on häm­mäs­tyt­tä­vä lintu: Se ei ole pääs­ky­nen ja elää lähes koko elä­män­sä ilmassa

09.07.2021 12:00
Tilaajille

Pönt­tö­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan jälleen pi­ha­pii­rin pönt­tö­lin­tu­ja – tu­han­net ihmiset osal­lis­tu­vat vuo­sit­tain

25.05.2021 12:47

Nyt omalle pihalle lin­nun­pönt­tö­jä ra­ken­ta­maan

16.04.2021 10:00
Tilaajille

Raahe sai tal­vi­jout­se­nen – lin­tu­mies pyytää: jät­tä­kää joutsen rauhaan

18.01.2021 13:02
Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si oli lin­tu­har­ras­ta­jal­le hyvä – Jukka Hauru keräsi 256 ha­vain­toa

10.12.2020 20:00
Tilaajille

Näitkö ku­nin­gas­ka­las­ta­jaa tänä vuonna: Ha­vain­to­ja en­nä­tys­mää­rä

03.12.2020 18:00
Tilaajille

Katso tark­kaan mitä ammut: Väärä lintu voi käydä todella kal­liik­si

19.08.2020 06:15
Tilaajille

Joko olet kuullut tai­vaal­ta van­han­piian mä­kä­tys­tä?

05.06.2020 18:00 1
Tilaajille

Raahen lin­tu­ve­det mukana suo­je­lu­oh­jel­mas­sa – Lintuja las­ke­taan kesällä useaan ot­tee­seen ja tu­los­ten mukaan suun­ni­tel­laan ran­to­jen rai­vaus­ta

28.05.2020 17:00
Tilaajille

Pihojen taisto yl­lät­ti: Lintuja kat­sot­tiin lähes 3 000 pihalla

11.05.2020 13:57
Tilaajille

Bird­li­fe haas­taa: Opi tun­te­maan 100 lin­tu­la­jia

15.04.2020 19:00
Tilaajille

Kyyh­ky­nen ma­joit­tui päi­väk­si par­ve­ke­tuo­liin

26.03.2020 21:00
Tilaajille

Raahe ehtii vielä päi­hit­tää Oulun tam­mi­kuun pin­na­ral­lis­sa

23.01.2020 15:00
Tilaajille

Ke­sä­lin­nut pär­jää­vät vielä

09.01.2020 19:00
Tilaajille

Suo­mes­sa tal­veh­ti­via ve­si­lin­tu­ja las­ke­taan nyt

05.01.2020 10:00

Naakka on kiin­teis­tö­pääl­li­kös­tä vi­he­liäi­sen taitava lintu sillä se pistää nok­kan­sa joka paik­kaan

29.11.2019 10:00
Tilaajille

Hiliman poika Heikki

01.10.2017 16:00

Lin­tu­jen muutto on vielä kesken

29.09.2017 10:00

Me­ri­kot­kien pesintä kärsi kyl­mäs­tä ke­vääs­tä

18.08.2017 11:00

Riis­ta­kol­mioi­den ke­sä­las­ken­ta alkoi tänään

28.07.2017 12:00