Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Linnut
Viimeisin 24 tuntia
Huuhkajan kuvat voivat olla apuna hanhiongelmaan - Pitkänkarin kentälle valkoposkihanhet ovat löytäneet tänä kesänä pöllön kuvista huolimatta

Huuh­ka­jan kuvat voivat olla apuna han­hi­on­gel­maan - Pit­kän­ka­rin ken­täl­le val­ko­pos­ki­han­het ovat löy­tä­neet tänä kesänä pöllön kuvista huo­li­mat­ta

16.08.2022 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
Uimarannat taas vaarassa: Cityhanhien määrä vain kasvaa Raahessa

Ui­ma­ran­nat taas vaa­ras­sa: Ci­ty­han­hien määrä vain kasvaa Raa­hes­sa

21.07.2022 18:00 6
Tilaajille
Törmäpääskyt valtasivat kaupungin maakasat: Työpäällikkö lupaa pesintärauhan

Tör­mä­pääs­kyt val­ta­si­vat kau­pun­gin maa­ka­sat: Työ­pääl­lik­kö lupaa pe­sin­tä­rau­han

08.07.2022 13:41
Tilaajille
Pinnat paukkuvat ensi lauantaina: Pattijokisuun torni ensi kertaa Tornien taistossa

Pinnat pauk­ku­vat ensi lauan­tai­na: Pat­ti­jo­ki­suun torni ensi kertaa Tornien tais­tos­sa

06.05.2022 11:00
Tilaajille
Halukkaat pääsivät rakentamaan linnuille uusia koteja

Ha­luk­kaat pää­si­vät ra­ken­ta­maan lin­nuil­le uusia koteja

24.04.2022 10:00
Tilaajille
Lintuatlas kutsuu jokaista mukaan: "Tässä ei tarvitse olla suuri ornitologi"

Lin­tu­at­las kutsuu jo­kais­ta mukaan: "Tässä ei tar­vit­se olla suuri or­ni­to­lo­gi"

21.04.2022 20:00
Tilaajille
Maakotka tarvitsee pesimärauhaa – Pesäilmoituksesta saa palkkion

Maa­kot­ka tar­vit­see pe­si­mä­rau­haa – Pe­sä­il­moi­tuk­ses­ta saa palk­kion

01.04.2022 13:00
Tilaajille
Pitkän linjan lintumies Pekka Kärenaho kertoo harrastuksestaan – Kuuntele Päiväkahavilla-podcast

Pitkän linjan lin­tu­mies Pekka Kä­re­na­ho kertoo har­ras­tuk­ses­taan – Kuun­te­le Päi­vä­ka­ha­vil­la-pod­cast

24.03.2022 20:00
Tilaajille
Kevätmuutto etenee Pohjois-Pohjanmaalla –Ensimmäiset kottaraiset ehtivät jo Taivalkoskelle

Ke­vät­muut­to etenee Poh­jois-Poh­jan­maal­la –En­sim­mäi­set kot­ta­rai­set ehtivät jo Tai­val­kos­kel­le

15.03.2022 11:15
Tilaajille
Oulu ja Raahe jakoivat Tammikisan ykköspaikan – Jukka Hauru keräsi raahelaisista eniten lajeja

Oulu ja Raahe ja­koi­vat Tam­mi­ki­san yk­kös­pai­kan – Jukka Hauru keräsi raa­he­lai­sis­ta eniten lajeja

11.02.2022 12:04
Tilaajille
Metsähallitus parantaa linnuston elinoloja Pattijoella – Rivinrannan kalasataman maisema muuttuu

Met­sä­hal­li­tus pa­ran­taa lin­nus­ton elin­olo­ja Pat­ti­joel­la – Ri­vin­ran­nan ka­la­sa­ta­man maisema muuttuu

09.02.2022 10:00
Tilaajille
Valtteri-myrsky ei lannistanut Pihabongausta: Havaintoja yli puolesta miljoonasta linnusta

Valt­te­ri-myrs­ky ei lan­nis­ta­nut Pi­ha­bon­gaus­ta: Ha­vain­to­ja yli puo­les­ta mil­joo­nas­ta lin­nus­ta

03.02.2022 11:11
Tilaajille
Suomen suurin lintutapahtuma ensi viikonloppuna – Osallistu omalla pihallasi

Suomen suurin lin­tu­ta­pah­tu­ma ensi vii­kon­lop­pu­na – Osal­lis­tu omalla pi­hal­la­si

27.01.2022 19:00
Tilaajille
PPLY:n tammikisa alkaa lauantaina – Raahe hävisi pisteellä Oululle viime vuonna

PPLY:n tam­mi­ki­sa alkaa lauan­tai­na – Raahe hävisi pis­teel­lä Oululle viime vuonna

31.12.2021 14:00
Tilaajille
Joulun linnulla on punainen rinta

Joulun lin­nul­la on pu­nai­nen rinta

25.12.2021 14:00
Tilaajille
Suomen pesimälinnusto kartoitetaan – Lintuatlaskartoituksen yksi tärkeä tavoite on laajentaa linnustonseurantaan osallistujien määrää

Suomen pe­si­mä­lin­nus­to kar­toi­te­taan – Lin­tu­at­las­kar­toi­tuk­sen yksi tärkeä tavoite on laa­jen­taa lin­nus­ton­seu­ran­taan osal­lis­tu­jien määrää

28.11.2021 14:30
Tilaajille
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tu­inf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 12:20
Tilaajille
Tervapääsky on hämmästyttävä lintu: Se ei ole pääskynen ja elää lähes koko elämänsä ilmassa

Ter­va­pääs­ky on häm­mäs­tyt­tä­vä lintu: Se ei ole pääs­ky­nen ja elää lähes koko elä­män­sä ilmassa

09.07.2021 12:00
Tilaajille
Pönttöbongauksessa tarkkaillaan jälleen pihapiirin pönttölintuja – tuhannet ihmiset osallistuvat vuosittain

Pönt­tö­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan jälleen pi­ha­pii­rin pönt­tö­lin­tu­ja – tu­han­net ihmiset osal­lis­tu­vat vuo­sit­tain

25.05.2021 12:47
Nyt omalle pihalle linnunpönttöjä rakentamaan

Nyt omalle pihalle lin­nun­pönt­tö­jä ra­ken­ta­maan

16.04.2021 10:00
Tilaajille