Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Linnut
Suurvaelluksen käpytikat eksyivät Perämerelle – hakivat turvaa laivoista ja vajosivat aaltoihin Raahen edustalla

Suur­vael­luk­sen kä­py­ti­kat ek­syi­vät Pe­rä­me­rel­le – hakivat turvaa lai­vois­ta ja va­jo­si­vat aal­toi­hin Raahen edus­tal­la

04.08.2023 14:30
Tilaajille
Valkoposkihanhet valtasivat Raahen rannat ja puistot jälleen – "Lakimuutos varmistaisi sen, että rauhallinen rinnakkainen yhteiselo voisi onnistua"

Val­ko­pos­ki­han­het val­ta­si­vat Raahen rannat ja puistot jälleen – "La­ki­muu­tos var­mis­tai­si sen, että rau­hal­li­nen rin­nak­kai­nen yh­teis­elo voisi on­nis­tua"

04.08.2023 08:00 7
Tilaajille
Taistelua ilman verenmakua suussa – Tornien taistossa kuusi tornia Raahen seutukunnasta

Tais­te­lua ilman ve­ren­ma­kua suussa – Tornien tais­tos­sa kuusi tornia Raahen seu­tu­kun­nas­ta

28.04.2023 10:00
Tilaajille
Lintuharrastaja Pekka Kärenaho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

Lin­tu­har­ras­ta­ja Pekka Kä­re­na­ho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

21.04.2023 12:00 1
Tilaajille
Laulaako joutsen kuollessaan? Kansallislintuun liittyy monia uskomuksia

Lau­laa­ko joutsen kuol­les­saan? Kan­sal­lis­lin­tuun liittyy monia us­ko­muk­sia

14.04.2023 11:26
Tilaajille
Kaikille lintulajeille kuuluu pesimärauha

Kai­kil­le lin­tu­la­jeil­le kuuluu pe­si­mä­rau­ha

13.04.2023 14:45
Kurkiparven tärvelemä perunapelto korvataan aiempaa nopeammin – Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta uusittiin

Kur­ki­par­ven tär­ve­le­mä pe­ru­na­pel­to kor­va­taan aiempaa no­peam­min – Laki rau­hoi­tet­tu­jen eläin­ten ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta uu­sit­tiin

21.01.2023 12:56
Tilaajille
Mitä eläimiä jää jäljelle? Listasimme 24 eläintä, jotka sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon

Mitä eläimiä jää jäl­jel­le? Lis­ta­sim­me 24 eläin­tä, jotka so­peu­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon

09.01.2023 16:50
Tilaajille
Laulujoutsenia jäi runsaasti talvehtimaan Pohjois-Suomeen

Lau­lu­jout­se­nia jäi run­saas­ti tal­veh­ti­maan Poh­jois-Suo­meen

09.01.2023 16:00
Tilaajille
Pihabongaus-tapahtuma järjestetään tammikuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pihalintuja tarkkaili yli 25 000 suomalaista

Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pi­ha­lin­tu­ja tark­kai­li yli 25 000 suo­ma­lais­ta

05.01.2023 12:54
Kymmenien vuosien tutkimus vahvistaa: Hömötiainen tarvitsee pökkelöitä

Kym­me­nien vuosien tut­ki­mus vah­vis­taa: Hö­mö­tiai­nen tar­vit­see pök­ke­löi­tä

30.12.2022 14:00 1
Tilaajille
Vanhat niityt linnuille avoimiksi – Tauvon Ulkonokalla ja Munahiedassa nousee puuta maasta

Vanhat niityt lin­nuil­le avoi­mik­si – Tauvon Ul­ko­no­kal­la ja Mu­na­hie­das­sa nousee puuta maasta

16.12.2022 15:09
Tilaajille
Vipinää pihalle lintujen ruokinnalla – Nyt on aika virittää tarjoilut kohdalleen

Vipinää pihalle lin­tu­jen ruo­kin­nal­la – Nyt on aika vi­rit­tää tar­joi­lut koh­dal­leen

18.11.2022 10:00
Tilaajille
Laulujoutsenkannan kasvu näyttää pysähtyneen – Siikajoella nähtiin yksi Joutsenbongauksen suurimmista joutsenparvista

Lau­lu­jout­sen­kan­nan kasvu näyttää py­säh­ty­neen – Sii­ka­joel­la nähtiin yksi Jout­sen­bon­gauk­sen suu­rim­mis­ta jout­sen­par­vis­ta

05.11.2022 14:00
Tilaajille
Kauemmaksi tuskin enää pääsee – punakuiri lensi ennätysmatkan Alaskasta Tasmaniaan

Kauem­mak­si tuskin enää pääsee – pu­na­kui­ri lensi en­nä­tys­mat­kan Alas­kas­ta Tas­ma­niaan

04.11.2022 09:00
Tilaajille
Viikonloppuna bongataan taas joutsenia –Pohjois-Pohjanmaalla levähtää perinteisesti paljon laulujoutsenia

Vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan taas jout­se­nia –Poh­jois-Poh­jan­maal­la le­väh­tää pe­rin­tei­ses­ti paljon lau­lu­jout­se­nia

25.10.2022 15:20
Tilaajille
Lähes 180 lintulajia nähty lokakuisessa Lokakisassa

Lähes 180 lin­tu­la­jia nähty lo­ka­kui­ses­sa Lo­ka­ki­sas­sa

21.10.2022 16:00 1
Tilaajille
Suomen linnuille laskettiin suojeluarvot – Yksilöiden korvaussummat kaipaisivat päivitystä

Suomen lin­nuil­le las­ket­tiin suo­je­lu­ar­vot – Yk­si­löi­den kor­vaus­sum­mat kai­pai­si­vat päi­vi­tys­tä

17.09.2022 16:00 1
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina – Lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na – Lin­tu­ti­hey­det vaih­te­le­vat pai­kal­li­ses­ti

05.09.2022 15:00
Tilaajille
Huuhkajan kuvat voivat olla apuna hanhiongelmaan - Pitkänkarin kentälle valkoposkihanhet ovat löytäneet tänä kesänä pöllön kuvista huolimatta

Huuh­ka­jan kuvat voivat olla apuna han­hi­on­gel­maan - Pit­kän­ka­rin ken­täl­le val­ko­pos­ki­han­het ovat löy­tä­neet tänä kesänä pöllön kuvista huo­li­mat­ta

16.08.2022 13:30
Tilaajille