Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Linnut
Vipinää pihalle lintujen ruokinnalla – Nyt on aika virittää tarjoilut kohdalleen

Vipinää pihalle lin­tu­jen ruo­kin­nal­la – Nyt on aika vi­rit­tää tar­joi­lut koh­dal­leen

18.11.2022 10:00
Tilaajille
Laulujoutsenkannan kasvu näyttää pysähtyneen – Siikajoella nähtiin yksi Joutsenbongauksen suurimmista joutsenparvista

Lau­lu­jout­sen­kan­nan kasvu näyttää py­säh­ty­neen – Sii­ka­joel­la nähtiin yksi Jout­sen­bon­gauk­sen suu­rim­mis­ta jout­sen­par­vis­ta

05.11.2022 14:00
Tilaajille
Kauemmaksi tuskin enää pääsee – punakuiri lensi ennätysmatkan Alaskasta Tasmaniaan

Kauem­mak­si tuskin enää pääsee – pu­na­kui­ri lensi en­nä­tys­mat­kan Alas­kas­ta Tas­ma­niaan

04.11.2022 09:00
Tilaajille
Viikonloppuna bongataan taas joutsenia –Pohjois-Pohjanmaalla levähtää perinteisesti paljon laulujoutsenia

Vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan taas jout­se­nia –Poh­jois-Poh­jan­maal­la le­väh­tää pe­rin­tei­ses­ti paljon lau­lu­jout­se­nia

25.10.2022 15:20
Tilaajille
Lähes 180 lintulajia nähty lokakuisessa Lokakisassa

Lähes 180 lin­tu­la­jia nähty lo­ka­kui­ses­sa Lo­ka­ki­sas­sa

21.10.2022 16:00 1
Tilaajille
Suomen linnuille laskettiin suojeluarvot – Yksilöiden korvaussummat kaipaisivat päivitystä

Suomen lin­nuil­le las­ket­tiin suo­je­lu­ar­vot – Yk­si­löi­den kor­vaus­sum­mat kai­pai­si­vat päi­vi­tys­tä

17.09.2022 16:00 1
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina – Lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na – Lin­tu­ti­hey­det vaih­te­le­vat pai­kal­li­ses­ti

05.09.2022 15:00
Tilaajille
Huuhkajan kuvat voivat olla apuna hanhiongelmaan - Pitkänkarin kentälle valkoposkihanhet ovat löytäneet tänä kesänä pöllön kuvista huolimatta

Huuh­ka­jan kuvat voivat olla apuna han­hi­on­gel­maan - Pit­kän­ka­rin ken­täl­le val­ko­pos­ki­han­het ovat löy­tä­neet tänä kesänä pöllön kuvista huo­li­mat­ta

16.08.2022 13:30
Tilaajille
Uimarannat taas vaarassa: Cityhanhien määrä vain kasvaa Raahessa

Ui­ma­ran­nat taas vaa­ras­sa: Ci­ty­han­hien määrä vain kasvaa Raa­hes­sa

21.07.2022 18:00 6
Tilaajille
Törmäpääskyt valtasivat kaupungin maakasat: Työpäällikkö lupaa pesintärauhan

Tör­mä­pääs­kyt val­ta­si­vat kau­pun­gin maa­ka­sat: Työ­pääl­lik­kö lupaa pe­sin­tä­rau­han

08.07.2022 13:41
Tilaajille
Pinnat paukkuvat ensi lauantaina: Pattijokisuun torni ensi kertaa Tornien taistossa

Pinnat pauk­ku­vat ensi lauan­tai­na: Pat­ti­jo­ki­suun torni ensi kertaa Tornien tais­tos­sa

06.05.2022 11:00
Tilaajille
Halukkaat pääsivät rakentamaan linnuille uusia koteja

Ha­luk­kaat pää­si­vät ra­ken­ta­maan lin­nuil­le uusia koteja

24.04.2022 10:00
Tilaajille
Lintuatlas kutsuu jokaista mukaan: "Tässä ei tarvitse olla suuri ornitologi"

Lin­tu­at­las kutsuu jo­kais­ta mukaan: "Tässä ei tar­vit­se olla suuri or­ni­to­lo­gi"

21.04.2022 20:00
Tilaajille
Maakotka tarvitsee pesimärauhaa – Pesäilmoituksesta saa palkkion

Maa­kot­ka tar­vit­see pe­si­mä­rau­haa – Pe­sä­il­moi­tuk­ses­ta saa palk­kion

01.04.2022 13:00
Tilaajille
Pitkän linjan lintumies Pekka Kärenaho kertoo harrastuksestaan – Kuuntele Päiväkahavilla-podcast

Pitkän linjan lin­tu­mies Pekka Kä­re­na­ho kertoo har­ras­tuk­ses­taan – Kuun­te­le Päi­vä­ka­ha­vil­la-pod­cast

24.03.2022 20:00
Tilaajille
Kevätmuutto etenee Pohjois-Pohjanmaalla –Ensimmäiset kottaraiset ehtivät jo Taivalkoskelle

Ke­vät­muut­to etenee Poh­jois-Poh­jan­maal­la –En­sim­mäi­set kot­ta­rai­set ehtivät jo Tai­val­kos­kel­le

15.03.2022 11:15
Tilaajille
Oulu ja Raahe jakoivat Tammikisan ykköspaikan – Jukka Hauru keräsi raahelaisista eniten lajeja

Oulu ja Raahe ja­koi­vat Tam­mi­ki­san yk­kös­pai­kan – Jukka Hauru keräsi raa­he­lai­sis­ta eniten lajeja

11.02.2022 12:04
Tilaajille
Metsähallitus parantaa linnuston elinoloja Pattijoella – Rivinrannan kalasataman maisema muuttuu

Met­sä­hal­li­tus pa­ran­taa lin­nus­ton elin­olo­ja Pat­ti­joel­la – Ri­vin­ran­nan ka­la­sa­ta­man maisema muuttuu

09.02.2022 10:00
Tilaajille
Valtteri-myrsky ei lannistanut Pihabongausta: Havaintoja yli puolesta miljoonasta linnusta

Valt­te­ri-myrs­ky ei lan­nis­ta­nut Pi­ha­bon­gaus­ta: Ha­vain­to­ja yli puo­les­ta mil­joo­nas­ta lin­nus­ta

03.02.2022 11:11
Tilaajille
Suomen suurin lintutapahtuma ensi viikonloppuna – Osallistu omalla pihallasi

Suomen suurin lin­tu­ta­pah­tu­ma ensi vii­kon­lop­pu­na – Osal­lis­tu omalla pi­hal­la­si

27.01.2022 19:00
Tilaajille