Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
Raahen lukion abit saivat luvan palata lähiopetukseen

Raahen lukion abit saivat luvan palata lä­hi­ope­tuk­seen

12:27
Tilaajille
Kuukausi
Koronarajoituksia olisi vielä kestettävä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia olisi vielä kes­tet­tä­vä

14.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Pyhäjoki jatkaa koronarajoituksia – Linjaus sama kuin aluehallintoviraston

Py­hä­jo­ki jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Linjaus sama kuin alue­hal­lin­to­vi­ras­ton

14.01.2021 16:58
Aluehallintovirasto jatkaa kokoontumisrajoituksia – Enintään 10 hengen tilaisuudet mahdollisia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jatkaa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – Enin­tään 10 hengen ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia

14.01.2021 10:43
Maakunnan koronasuositukset jatkuvat helmikuuhun – Maskisuositus yli 12-vuotiaille

Maa­kun­nan ko­ro­na­suo­si­tuk­set jat­ku­vat hel­mi­kuu­hun – Mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le

12.01.2021 16:36 1
Vanhemmat
Raahen jäähallin ovet avautuvat edustusjoukkueille

Raahen jää­hal­lin ovet avau­tu­vat edus­tus­jouk­kueil­le

18.12.2020 15:33
Tilaajille
Koronarajoitukset jatkuvat Pyhäjoella 18. tammikuuta saakka

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Py­hä­joel­la 18. tam­mi­kuu­ta saakka

17.12.2020 16:26
Raahen seurakunnalta lahja hoivalaitoksiin – Sielunhoivakasseista kättä pidempää hoitajille

Raahen seu­ra­kun­nal­ta lahja hoi­va­lai­tok­siin – Sie­lun­hoi­va­kas­seis­ta kättä pi­dem­pää hoi­ta­jil­le

15.12.2020 20:00
Tilaajille
Rajoitukset jatkunevat Raahessa – joitakin tarkennuksia tulossa ainakin kilpaurheiluun

Ra­joi­tuk­set jat­ku­ne­vat Raa­hes­sa – joi­ta­kin tar­ken­nuk­sia tulossa ainakin kil­pa­ur­hei­luun

15.12.2020 12:02 1
Tilaajille
Ravitsemusliikkeiden rajoitukset jatkuvat helmikuun loppuun – Ovet kiinni kello 23

Ra­vit­se­mus­liik­kei­den ra­joi­tuk­set jat­ku­vat hel­mi­kuun loppuun – Ovet kiinni kello 23

10.12.2020 19:00
Tilaajille
Raahen poliisiaseman lupapalveluihin vain ajanvarauksella - poliisi suosittelee verkkoasiointia aina kun se on mahdollista

Raahen po­lii­si­ase­man lu­pa­pal­ve­lui­hin vain ajan­va­rauk­sel­la - poliisi suo­sit­te­lee verk­ko­asioin­tia aina kun se on mah­dol­lis­ta

02.12.2020 10:04
Tilaajille
Rokotetta odotellessa on pakko sinnitellä
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ro­ko­tet­ta odo­tel­les­sa on pakko sin­ni­tel­lä

02.12.2020 06:45
Tilaajille
Koronatilanne vaatii rajuja toimia - Raahen yläkoulut määrättiin käyttämään kasvomaskeja

Ko­ro­na­ti­lan­ne vaatii rajuja toimia - Raahen ylä­kou­lut mää­rät­tiin käyt­tä­mään kas­vo­mas­ke­ja

02.12.2020 06:00
Tilaajille
Funky Hallin syystanssit tanssittu – Naisvoimistelijoiden jumpat keskeytettiin

Funky Hallin syys­tans­sit tans­sit­tu – Nais­voi­mis­te­li­joi­den jumpat kes­key­tet­tiin

01.12.2020 19:00
Tilaajille
Seurakunnat peruvat yleisötapahtumansa – Jumalanpalveluksia ja joululaulutilaisuuksia voi katsoa striiminä netissä

Seu­ra­kun­nat peruvat ylei­sö­ta­pah­tu­man­sa – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja jou­lu­lau­lu­ti­lai­suuk­sia voi katsoa strii­mi­nä netissä

01.12.2020 18:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahe siirtyy pääosin etäopetukseen

Kou­lu­tus­kes­kus Brahe siirtyy pääosin etä­ope­tuk­seen

30.11.2020 16:45
Tilaajille
Siikajoki sulkee kirjastotkin kokonaan, myös kunnanviraston huutokauppa perutaan

Sii­ka­jo­ki sulkee kir­jas­tot­kin ko­ko­naan, myös kun­nan­vi­ras­ton huu­to­kaup­pa pe­ru­taan

30.11.2020 14:59
Tilaajille
Pyhäjoen kunta sulkee, rajoittaa ja peruu - perussuomalaiset aikovat silti järjestää itsenäisyyspäiväjuhlan

Py­hä­joen kunta sulkee, ra­joit­taa ja peruu - pe­rus­suo­ma­lai­set aikovat silti jär­jes­tää it­se­näi­syys­päi­vä­juh­lan

30.11.2020 13:46 1
Tilaajille
Raahe sulkee julkiset tilansa tiistaista alkaen ja keskeyttää ryhmäharrastustoiminnan - "Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin"

Raahe sulkee jul­ki­set tilansa tiis­tais­ta alkaen ja kes­keyt­tää ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan - "E­del­ly­te­tään yh­dis­tys­ten ja ur­hei­lu­seu­ro­jen toi­mi­van samoin"

30.11.2020 12:31
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle valmistellaan uusia koronarajoituksia: Yli kymmenen hengen tapahtumat kielletään ja julkiset tilat suljetaan, toinen aste etäopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­le val­mis­tel­laan uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia: Yli kym­me­nen hengen ta­pah­tu­mat kiel­le­tään ja jul­ki­set tilat sul­je­taan, toinen aste etä­ope­tuk­seen

29.11.2020 16:52