Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Koronarajoitukset
Viimeisin 24 tuntia
Pohjois-Pohjanmaalla todetaan paljon koronatartuntoja, mutta sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena – kokoontumisrajoituksia tulisi koronanyrkin mukaan tarkastella uudelleen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­de­taan paljon ko­ro­na­tar­tun­to­ja, mutta sai­raa­la­hoi­don tarve on pysynyt mal­til­li­se­na – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia tulisi ko­ro­na­nyr­kin mukaan tar­kas­tel­la uu­del­leen

25.01.2022 16:47
Kuukausi
Ulkotiloja koskeva kokoontumisrajoitus poistuu Pohjois-Pohjanmaalla lauantaista alkaen, kertoo avi – Sisätilojen kokoontumiskielto pysyy voimassa

Ul­ko­ti­lo­ja koskeva ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus poistuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la lauan­tais­ta alkaen, kertoo avi – Si­sä­ti­lo­jen ko­koon­tu­mis­kiel­to pysyy voi­mas­sa

21.01.2022 17:30 1
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
Kestääkö Raahe-Kiekon talous pelata tyhjille katsomoille?

Kes­tää­kö Raa­he-Kie­kon talous pelata tyh­jil­le kat­so­moil­le?

13.01.2022 12:22 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki pitää rajoitukset ennallaan – muutoksia valmisteilla jäljitys- ja testauskäytäntöihin

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki pitää ra­joi­tuk­set en­nal­laan – muu­tok­sia val­mis­teil­la jäl­ji­tys- ja tes­taus­käy­tän­töi­hin

11.01.2022 17:02
Vesipekka avautuu perjantaina – koronapassia ei vaadita

Ve­si­pek­ka avautuu per­jan­tai­na – ko­ro­na­pas­sia ei vaadita

11.01.2022 11:49 1
Tilaajille
Kaikki kaupungin liikuntapaikat aukeavat taas

Kaikki kau­pun­gin lii­kun­ta­pai­kat au­kea­vat taas

10.01.2022 15:18
Tilaajille
Aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla järjestettävät yleisötilaisuudet tammikuun loppuun – tilojen sulkupäätös kuitenkin kumoutuu välittömästi

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to kieltää kaikki si­sä­ti­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det tam­mi­kuun loppuun – tilojen sul­ku­pää­tös kui­ten­kin ku­mou­tuu vä­lit­tö­mäs­ti

08.01.2022 21:57 13
Raahessa koulut alkavat lähiopetuksessa

Raa­hes­sa koulut alkavat lä­hio­pe­tuk­ses­sa

07.01.2022 17:30 1
Hallinto-oikeudelta ratkaisut: Avin päätös Pohjois-Pohjanmaan kuntosalisulusta ei lainmukainen, perustelut puutteelliset – Oikeuden mukaan myös kaikkien muidenkin tilojen sulku olisi tullut kumota

Hal­lin­to-oi­keu­del­ta rat­kai­sut: Avin päätös Poh­jois-Poh­jan­maan kun­to­sa­li­su­lus­ta ei lain­mu­kai­nen, pe­rus­te­lut puut­teel­li­set – Oi­keu­den mukaan myös kaik­kien mui­den­kin tilojen sulku olisi tullut kumota

05.01.2022 19:14
Tilaajille
Koronarajoitukset sulkevat Vesipekan, luistelukopit ja hiihtomajat sekä tuovat tilakohtaisia rajoituksia liikuntapaikkoihin

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set sul­ke­vat Ve­si­pe­kan, luis­te­lu­ko­pit ja hiih­to­ma­jat sekä tuovat ti­la­koh­tai­sia ra­joi­tuk­sia lii­kun­ta­paik­koi­hin

05.01.2022 16:00 7
Toivon, ettei huono arpa osu kohdalle
Kolumni

Toivon, ettei huono arpa osu koh­dal­le

05.01.2022 07:00
Tilaajille
Maakunnan koronanyrkki: Tilanne jatkuu vakavana, potilasmäärien odotetaan nousevan – Ensimmäiset omikron-tartunnat varmistuivat viikkojen viiveellä

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Tilanne jatkuu va­ka­va­na, po­ti­las­mää­rien odo­te­taan nou­se­van – En­sim­mäi­set omik­ron-tar­tun­nat var­mis­tui­vat viik­ko­jen vii­veel­lä

04.01.2022 17:30
Yksityiset kuntosalit avautuivat jälleen Raahessa – kaupungin salit vielä kiinni

Yk­si­tyi­set kun­to­sa­lit avau­tui­vat jälleen Raa­hes­sa – kau­pun­gin salit vielä kiinni

04.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuntosalille viisi asiakasta kerrallaan – Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä linjasi koronatoimenpiteet 15. tammikuuta saakka

Kun­to­sa­lil­le viisi asia­kas­ta ker­ral­laan – Py­hä­joen kunnan va­rau­tu­mi­sen joh­to­ryh­mä linjasi ko­ro­na­toi­men­pi­teet 15. tam­mi­kuu­ta saakka

03.01.2022 14:00 1
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta uusi välipäätös kuntoketju Liikun valitukseen: Kuntosaleja voi nyt pitää auki 15. tammikuuta saakka

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­ta uusi vä­li­pää­tös kun­to­ket­ju Liikun va­li­tuk­seen: Kun­to­sa­le­ja voi nyt pitää auki 15. tam­mi­kuu­ta saakka

31.12.2021 14:08 6
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös avaa kuntosalit – mutta vain yhdeksi päiväksi

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vä­li­pää­tös avaa kun­to­sa­lit – mutta vain yhdeksi päi­väk­si

30.12.2021 16:40 2
Tilaajille
Avi päätti jatkaa tilojen sulkupäätöstä ja yleisötilaisuuksien kieltoa 15. tammikuuta saakka

Avi päätti jatkaa tilojen sul­ku­pää­tös­tä ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sien kieltoa 15. tam­mi­kuu­ta saakka

29.12.2021 15:46 4
Raahen sairaalan osastoilla vierailtu ohjeistusten vastaisesti – "Potilaan luokse voi mennä kerrallaan maksimissaan kaksi omaista tai läheistä"

Raahen sai­raa­lan osas­toil­la vie­rail­tu oh­jeis­tus­ten vas­tai­ses­ti – "Po­ti­laan luokse voi mennä ker­ral­laan mak­si­mis­saan kaksi omaista tai lä­heis­tä"

28.12.2021 10:39 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ravintolayrittäjä joutuu jälleen kerran lomauttamaan, kun uudet rajoitukset tulevat voimaan

Ra­vin­to­lay­rit­tä­jä joutuu jälleen kerran lo­maut­ta­maan, kun uudet ra­joi­tuk­set tulevat voimaan

23.12.2021 18:00
Tilaajille