Koronarajoitukset
Nyt ei sovi ruuhkautua edes kirkossa

Nyt ei sovi ruuh­kau­tua edes kir­kos­sa

21.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan myös joulukuussa – rajoituksia voidaan päivittää tautitilanteen mukaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan myös jou­lu­kuus­sa – ra­joi­tuk­sia voidaan päi­vit­tää tau­ti­ti­lan­teen mukaan

20.11.2020 13:57 0
Hallitus tiedotti uusista koronalinjauksista – katso tallenne tilaisuudesta

Hal­li­tus tie­dot­ti uusista ko­ro­na­lin­jauk­sis­ta – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

15.10.2020 13:28 0
THL: Syyslomalaisten kiinnitettävä huomiota hygieniaan, turvaväleihin ja maskien käyttöön

THL: Syys­lo­ma­lais­ten kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta hy­gie­niaan, tur­va­vä­lei­hin ja maskien käyt­töön

06.10.2020 13:31 0
Ravintoloita sulkeutuu ja henkilöstöstä moni joutuu pakkolomalle – Mitä mieltä sinä olet aukiolorajoituksista?

Ra­vin­to­loi­ta sul­keu­tuu ja hen­ki­lös­tös­tä moni joutuu pak­ko­lo­mal­le – Mitä mieltä sinä olet au­kio­lo­ra­joi­tuk­sis­ta?

01.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Tapahtumien yleisöraja pysyy 500 hengessä: Ohjauskirjeessä oli virhe

Ta­pah­tu­mien ylei­sö­ra­ja pysyy 500 hen­ges­sä: Oh­jaus­kir­jees­sä oli virhe

24.08.2020 13:48 0
Tilaajille
Raahen palvelukodit avautuvat vierailuille elokuusta lähtien – Hyvä käsihygienia ja muita ehtoja huomioitava

Raahen pal­ve­lu­ko­dit avau­tu­vat vie­rai­luil­le elo­kuus­ta lähtien – Hyvä kä­si­hy­gie­nia ja muita ehtoja huo­mioi­ta­va

31.07.2020 13:05 0
Tilaajille
Vieno Översti, 106: "Älkää koskaan kiroilko!"

Vieno Övers­ti, 106: "Älkää koskaan ki­roil­ko!"

05.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Paluuta normaaliin: Buffetit avautuvat ravintoloissa juhannuksen jälkeen, asiakasmäärät kasvavat ja aukiolot pitenevät

Paluuta nor­maa­liin: Buf­fe­tit avau­tu­vat ra­vin­to­lois­sa ju­han­nuk­sen jäl­keen, asia­kas­mää­rät kas­va­vat ja au­ki­olot pi­te­ne­vät

18.06.2020 13:13 0
Tilaajille
Poikkeusolot päättyvät huomenna tiistaina mutta ravintoloiden rajoitukset jatkuvat

Poik­keus­olot päät­ty­vät huo­men­na tiis­tai­na mutta ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set jat­ku­vat

15.06.2020 15:28 0
Tilaajille
Miiluareenalle heinäkuussa yli 500 silmäparia

Mii­lu­aree­nal­le hei­nä­kuus­sa yli 500 sil­mä­pa­ria

13.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Rajoituksia puretaan tänään – Raahelaiset ovat kaivanneet erityisesti kirjastoa ja liikuntapaikkoja

Ra­joi­tuk­sia pu­re­taan tänään – Raa­he­lai­set ovat kai­van­neet eri­tyi­ses­ti kir­jas­toa ja lii­kun­ta­paik­ko­ja

01.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Rajoitusten pitää olla johdonmukaisia
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ra­joi­tus­ten pitää olla joh­don­mu­kai­sia

27.05.2020 06:45 0
Tilaajille
Vesipekka avaa ovensa tiistaina

Ve­si­pek­ka avaa ovensa tiis­tai­na

26.05.2020 12:00 1
Tilaajille
Raahen hallinto palvelee jo ajanvarauksella, mutta osa kaupungin toimipisteistä pysyy suljettuna elokuun loppuun saakka

Raahen hal­lin­to pal­ve­lee jo ajan­va­rauk­sel­la, mutta osa kau­pun­gin toi­mi­pis­teis­tä pysyy sul­jet­tu­na elokuun loppuun saakka

26.05.2020 10:48 0
Tilaajille
Ravintoloiden piina ei ole vielä ohi
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Ra­vin­to­loi­den piina ei ole vielä ohi

20.05.2020 06:45 0
Tilaajille
Ilouutinen myös tilojen vuokraajille: Kesäkuussa voi taas juhlia vaikka häitä ja ripille pääsyä

Ilo­uu­ti­nen myös tilojen vuok­raa­jil­le: Ke­sä­kuus­sa voi taas juhlia vaikka häitä ja ripille pääsyä

19.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Viimein alkaa tapahtua: Nyt jo alle 500 henkilöä voi olla koolla turvavälein – ei kuitenkaan suositella ikäihmisille eikä riskiryhmille

Viimein alkaa ta­pah­tua: Nyt jo alle 500 hen­ki­löä voi olla koolla tur­va­vä­lein – ei kui­ten­kaan suo­si­tel­la ikä­ih­mi­sil­le eikä ris­ki­ryh­mil­le

19.05.2020 17:55 0
Tilaajille
Katso suorana kello 13: Hallitus kertoo ravintoloiden avaamisesta

Katso suorana kello 13: Hal­li­tus kertoo ra­vin­to­loi­den avaa­mi­ses­ta

19.05.2020 12:44 0
Kirjastojen avaaminen auttaa korona-arjessa
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Kir­jas­to­jen avaa­mi­nen auttaa ko­ro­na-ar­jes­sa

08.05.2020 06:45 0
Tilaajille