Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kasvomaskit
Maskisuositus loppuu Pohjois-Pohjanmaallakin – paitsi muutamassa tilanteessa

Mas­ki­suo­si­tus loppuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin – paitsi muu­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa

26.04.2022 15:57
Ihana nähdä ilmeitä ja kasvoja
Pääkirjoitus

Ihana nähdä ilmeitä ja kasvoja

23.04.2022 07:00
Tilaajille
Maskisuositukset uudelleen voimaan koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle

Mas­ki­suo­si­tuk­set uu­del­leen voimaan koko Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­le

11.08.2021 12:24 2
Korona tuli Rassille kalliksi mutta kuinka kalliiksi?

Korona tuli Ras­sil­le kal­lik­si mutta kuinka kal­liik­si?

16.02.2021 15:00
Tilaajille
Raahen Seutu tarkkaili:  Yllättävä näkymä marketissa

Raahen Seutu tark­kai­li: Yl­lät­tä­vä näkymä mar­ke­tis­sa

25.10.2020 12:00 2
Tilaajille
Prismojen ja S-markettien henkilökunta alkaa käyttää kasvomaskeja – osuuskauppa toivoo asiakkaiden ottavan mallia

Pris­mo­jen ja S-mar­ket­tien hen­ki­lö­kun­ta alkaa käyttää kas­vo­mas­ke­ja – osuus­kaup­pa toivoo asiak­kai­den ottavan mallia

14.10.2020 10:45 2
Tilaajille
Raahe-Kiekon peliin yleisölle maskipakko – kertakäyttömaskeja saa hallilta

Raa­he-Kie­kon peliin ylei­söl­le mas­ki­pak­ko – ker­ta­käyt­tö­mas­ke­ja saa hal­lil­ta

10.10.2020 12:33
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin suositus: Vastaanotoille mennään ensi viikolla maskit päässä

Sai­raan­hoi­to­pii­rin suo­si­tus: Vas­taan­otoil­le mennään ensi vii­kol­la maskit päässä

09.10.2020 16:36
Kaupungilta kasvomaskeja niitä tarvitseville

Kau­pun­gil­ta kas­vo­mas­ke­ja niitä tar­vit­se­vil­le

18.08.2020 15:20 13
Äänestä: Pitäisikö kasvomaskia käyttää aina julkisilla paikoilla liikkuessa?

Ää­nes­tä: Pi­täi­si­kö kas­vo­mas­kia käyttää aina jul­ki­sil­la pai­koil­la liik­kues­sa?

18.08.2020 13:36 3
Maskeille on nyt tarjontaa ja kysyntää

Mas­keil­le on nyt tar­jon­taa ja ky­syn­tää

15.08.2020 06:00
Tilaajille
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 14:24
Rakettimaisesti kallistuneesta kasvomaskista on hyötyä mutta myös riesaa

Ra­ket­ti­mai­ses­ti kal­lis­tu­nees­ta kas­vo­mas­kis­ta on hyötyä mutta myös riesaa

10.08.2020 08:00
Tilaajille
Raahessa kasvomaskeja on ostettu nyt enemmän, mutta hamstrausta ei ole havaittu

Raa­hes­sa kas­vo­mas­ke­ja on ostettu nyt enem­män, mutta hamst­raus­ta ei ole ha­vait­tu

04.08.2020 16:30
Tilaajille
Maskeista riittää mielipiteitä
Pääkirjoitus

Mas­keis­ta riittää mie­li­pi­tei­tä

16.05.2020 07:00
Tilaajille
Viruksen torjuntaa kaupoissa ja muuallakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ruk­sen tor­jun­taa kau­pois­sa ja muual­la­kin

15.05.2020 06:00
Tilaajille
Maskit maksavat milteipä maltaita: Yhden suu- ja nenäsuojaimen hinta noussut moninkertaiseksi

Maskit mak­sa­vat mil­tei­pä mal­tai­ta: Yhden suu- ja ne­nä­suo­jai­men hinta noussut mo­nin­ker­tai­sek­si

14.05.2020 20:00
Tilaajille
Ohjeet muuttuivat, maski suojaa muita
Pääkirjoitus

Ohjeet muut­tui­vat, maski suojaa muita

17.04.2020 06:45
Tilaajille
Lue Työterveyslaitoksen ohjeet kasvomaskien käyttämiselle ja muita vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Lue Työ­ter­veys­lai­tok­sen ohjeet kas­vo­mas­kien käyt­tä­mi­sel­le ja muita vas­tauk­sia usein ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin

14.04.2020 08:12
Tilaajille