korona
Viimeisin tunti
Kuin sipulia kuorisi – korona-aikana esille nousee koko ajan uusia uhkia

Kuin sipulia kuorisi – ko­ro­na-ai­ka­na esille nousee koko ajan uusia uhkia

10:00 0
Tilaajille
Toinen aalto huolettaa perheitä

Toinen aalto huo­let­taa per­hei­tä

09:58 0
Tilaajille
Kuukausi
Sairaanhoitopiiri: Pohjois-Pohjanmaalla todettujen koronatartuntojen määrä edelleen maltillinen

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä edel­leen mal­til­li­nen

03.09.2020 10:44 0
Tilaajille
Luvassa on tiukkaa päättämistä – Ensi vuonna valittavilla valtuutetuilla on edessään suuria ja vaikeita päätöksiä

Luvassa on tiukkaa päät­tä­mis­tä – Ensi vuonna va­lit­ta­vil­la val­tuu­te­tuil­la on edes­sään suuria ja vai­kei­ta pää­tök­siä

02.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Viikonloppu toi yhden lisää - Raahessa nyt yhdeksän todennettua koronatartuntaa

Vii­kon­lop­pu toi yhden lisää - Raa­hes­sa nyt yh­dek­sän to­den­net­tua ko­ro­na­tar­tun­taa

30.08.2020 12:07 2
Tilaajille
Ei uusia koronatapauksia Raahessa

Ei uusia ko­ro­na­ta­pauk­sia Raa­hes­sa

28.08.2020 12:19 0
Tilaajille
Raahen kahdeksas koronatartunta tuli ilmi jo sunnuntaina – altistumisia ei ole tapahtunut

Raahen kah­dek­sas ko­ro­na­tar­tun­ta tuli ilmi jo sun­nun­tai­na – al­tis­tu­mi­sia ei ole ta­pah­tu­nut

27.08.2020 13:40 1
Tilaajille
Raahessa yksi uusi varmistunut koronavirustartunta

Raa­hes­sa yksi uusi var­mis­tu­nut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

27.08.2020 12:13 0
Tilaajille
Ei uusia varmistuneita koronatapauksia Raahessa

Ei uusia var­mis­tu­nei­ta ko­ro­na­ta­pauk­sia Raa­hes­sa

26.08.2020 12:06 0
Tilaajille
Raahen koronakatastrofi jäämässä säikähdykseksi? - "Näyttää lupaavalta", sanovat ylijohtaja ja terveydenhuollon johtaja

Raahen ko­ro­na­ka­tast­ro­fi jää­mäs­sä säi­käh­dyk­sek­si? - "Näyt­tää lu­paa­val­ta", sanovat yli­joh­ta­ja ja ter­vey­den­huol­lon johtaja

25.08.2020 21:00 3
Tilaajille
Raahen koronatapaus numero 7 avautuu blogissaan

Raahen ko­ro­na­ta­paus numero 7 avautuu blo­gis­saan

25.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Raahessa ei kirjattu uusia koronatapauksia

Raa­hes­sa ei kir­jat­tu uusia ko­ro­na­ta­pauk­sia

25.08.2020 12:27 3
Tilaajille
Raahen Oluthuoneen yrittäjällä koronatartunta – altistuneita voi olla satoja

Raahen Olut­huo­neen yrit­tä­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – al­tis­tu­nei­ta voi olla satoja

22.08.2020 20:58 39
Raahen Keskuskoululla koronatapaus – kymmeniä altistuneita tavoitellaan viikonlopun aikana

Raahen Kes­kus­kou­lul­la ko­ro­na­ta­paus – kym­me­niä al­tis­tu­nei­ta ta­voi­tel­laan vii­kon­lo­pun aikana

22.08.2020 14:08 1
Jos useat perheenjäsenet kärsivät samankaltaisista oireista, riittää, että koronatestissä käy vain yksi

Jos useat per­heen­jä­se­net kär­si­vät sa­man­kal­tai­sis­ta oi­reis­ta, riit­tää, että ko­ro­na­tes­tis­sä käy vain yksi

20.08.2020 15:48 0
Tilaajille
Parasetamolia tai deksametasonia sisältävien lääkkeiden myyntiä rajoitetaan saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseksi

Pa­ra­se­ta­mo­lia tai dek­sa­me­ta­so­nia si­säl­tä­vien lääk­kei­den myyntiä ra­joi­te­taan saa­ta­vuu­den ja riit­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­sek­si

18.08.2020 15:15 0
Tilaajille
Vanhemmat
Maskeille on nyt tarjontaa ja kysyntää

Mas­keil­le on nyt tar­jon­taa ja ky­syn­tää

15.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Raahessa uusi koronatapaus – THL kirjannut kaupungissa yhteensä viisi tautitapausta

Raa­hes­sa uusi ko­ro­na­ta­paus – THL kir­jan­nut kau­pun­gis­sa yh­teen­sä viisi tau­ti­ta­paus­ta

07.08.2020 13:40 0
Tilaajille
Seuratoiminta nousuaallossa – "Aina on selvitty eteenpäin, niin nytkin"

Seu­ra­toi­min­ta nou­su­aal­los­sa – "Aina on sel­vit­ty eteen­päin, niin nytkin"

05.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Raahessa kasvomaskeja on ostettu nyt enemmän, mutta hamstrausta ei ole havaittu

Raa­hes­sa kas­vo­mas­ke­ja on ostettu nyt enem­män, mutta hamst­raus­ta ei ole ha­vait­tu

04.08.2020 16:30 0
Tilaajille