Korona
Kuukausi
Raahesalin itsenäisyyspäiväjuhla on peruttu koronatilanteen vuoksi – Raahen Seutu lähettää kaupungin juhlalähetyksen

Raa­he­sa­lin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­la on peruttu ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – Raahen Seutu lä­het­tää kau­pun­gin juh­la­lä­he­tyk­sen

27.11.2021 17:00
Koronatilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta hyvinvointikuntayhtymää työllistävät edelleen tuberkuloositutkimukset

Ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut viime vii­kos­ta, mutta hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mää työl­lis­tä­vät edel­leen tu­ber­ku­loo­si­tut­ki­muk­set

24.11.2021 09:00
Tilaajille
Korona on nyt suurperheiden syyslomatuliainen

Korona on nyt suur­per­hei­den syys­lo­ma­tu­liai­nen

21.11.2021 12:00 5
Tilaajille
Yli 50 uutta koronatartuntaa parissa päivässä – Raahen kaikista koronatartunnoista noin neljäsosa on tullut vähän reilun viikon aikana

Yli 50 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa parissa päi­väs­sä – Raahen kai­kis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta noin nel­jäs­osa on tullut vähän reilun viikon aikana

18.11.2021 14:00 5
Koronapassin käyttömahdollisuus laajenemassa yleisötilaisuuksiin Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ronapas­sin käyt­tö­mah­dol­li­suus laa­je­ne­mas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­siin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.11.2021 16:14 13
Liki 50 uutta koronatartuntaa seutukuntaan

Liki 50 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa seu­tu­kun­taan

15.11.2021 12:20 1
Raahessa 13 ja Siikajoella neljä uutta koronatartuntaa

Raa­hes­sa 13 ja Sii­ka­joel­la neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

10.11.2021 13:03 5
Pohjois-Pohjanmaa siirtyi koronaepidemian leviämisvaiheeseen – Maskisuosituksiin linjattiin tarkennuksia

Poh­jois-Poh­jan­maa siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen – Mas­ki­suo­si­tuk­siin lin­jat­tiin tar­ken­nuk­sia

09.11.2021 16:26 2
Vanhemmat
RAS muistuttaa: Flunssakausi tulee, eikä koronaepidemiakaan ole ohitse – sairaana tulee pysyä kotona

RAS muis­tut­taa: Fluns­sa­kau­si tulee, eikä ko­ro­na­epi­de­mia­kaan ole ohitse – sai­raa­na tulee pysyä kotona

08.11.2021 17:00
36 uutta koronatartuntaa Raahen seutukunnassa

36 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Raahen seu­tu­kun­nas­sa

08.11.2021 14:59 1
Koronarokotukset laahaavat edelleen – Marjukka Manninen: "Jos kuvittelee olevansa kuolematon, kannattaa miettiä läheisiään"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­haa­vat edel­leen – Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Jos ku­vit­te­lee ole­van­sa kuo­le­ma­ton, kan­nat­taa miettiä lä­hei­siään"

02.11.2021 16:00
Tilaajille
Raahen seutukunnassa 18 uutta koronavirustartuntaa – kotihoidon työntekijöillä tartuntoja

Raahen seu­tu­kun­nas­sa 18 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöil­lä tar­tun­to­ja

01.11.2021 12:47 2
Raahessa testataan, jäljitetään ja rokotetaan varmasti ainakin vielä kevään ajan

Raa­hes­sa tes­ta­taan, jäl­ji­te­tään ja ro­ko­te­taan var­mas­ti ainakin vielä kevään ajan

31.10.2021 10:00
Tilaajille
Vaikeiden aikojen unelmabiisi
Kolumni

Vai­kei­den aikojen unel­ma­bii­si

22.10.2021 07:00
Tilaajille
Leppiksen päiväkodin altistus- ja tartuntalukemat nousseet merkittävästi

Lep­pik­sen päi­vä­ko­din al­tis­tus- ja tar­tun­ta­lu­ke­mat nous­seet mer­kit­tä­väs­ti

27.09.2021 14:47
Poikkeusaika tuonut hyvääkin – SSAB:n Tuomas Meriläinen: "Olemme käytännössä tehneet 1,5–vuotisen käytännön harjoituksen koko henkilöstön kanssa."

Poik­keus­ai­ka tuonut hy­vää­kin – SSAB:n Tuomas Me­ri­läi­nen: "Olemme käy­tän­nös­sä tehneet 1,5–­vuo­ti­sen käy­tän­nön har­joi­tuk­sen koko hen­ki­lös­tön kans­sa."

24.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Koronatartunta ja altistumisia päiväkodissa Siikajoella

Ko­ro­na­tar­tun­ta ja al­tis­tu­mi­sia päi­vä­ko­dis­sa Sii­ka­joel­la

22.09.2021 08:55
Ensimmäisen rokotteen saanut Raahen seutukunnassa 74 prosenttia yli 12-vuotiaista – testausmäärät puolittuneet

En­sim­mäi­sen ro­kot­teen saanut Raahen seu­tu­kun­nas­sa 74 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta – tes­taus­mää­rät puo­lit­tu­neet

16.09.2021 19:00
Tilaajille
Koronan takia potilaita tullee olemaan sairaalahoidossa läpi talven, mutta määrä pysynee rokotuskattavuuden nousun takia  alhaisena

Koronan takia po­ti­lai­ta tullee olemaan sai­raa­la­hoi­dos­sa läpi talven, mutta määrä pysynee ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den nousun takia al­hai­se­na

14.09.2021 15:16
Tilaajille
Täysimääräisiä koronakorvauksia edellytetään

Täy­si­mää­räi­siä ko­ro­na­kor­vauk­sia edel­ly­te­tään

29.08.2021 20:00