Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Infektiopoliklinikka
Raahen sairaalan infektiopoliklinikka suljetaan

Raahen sai­raa­lan in­fek­tio­po­li­kli­nik­ka sul­je­taan

03.01.2023 15:05
Tilaajille
Infektiopoliklinikka avataan syyskuussa uudelleen – koronatapauksia tulee jatkuvasti

In­fek­tio­po­li­kli­nik­ka avataan syys­kuus­sa uu­del­leen – ko­ro­na­ta­pauk­sia tulee jat­ku­vas­ti

19.08.2022 14:56
Infektio-osastolle mahtuu tarvittaessa 20 koronapotilasta –  ”koronatsunamin” pelätään saapuvan parin viikon päästä

In­fek­tio-osas­tol­le mahtuu tar­vit­taes­sa 20 ko­ro­na­po­ti­las­ta – ”ko­ro­nat­su­na­min” pe­lä­tään saa­pu­van parin viikon päästä

21.01.2022 08:00
Tilaajille
Infektiopoliklinikan puhelin ruuhkautunut – oireettomia ei testata

In­fek­tio­po­li­kli­ni­kan puhelin ruuh­kau­tu­nut – oi­reet­to­mia ei testata

26.08.2021 10:06
Infektiolääkäri Koivuneva vuodeksi virkavapaalle – Sijaisiksi kaksi lääkäriä

In­fek­tio­lää­kä­ri Koi­vu­ne­va vuo­dek­si vir­ka­va­paal­le – Si­jai­sik­si kaksi lää­kä­riä

28.05.2021 10:35
Tilaajille
Korona tuli Rassille kalliksi mutta kuinka kalliiksi?

Korona tuli Ras­sil­le kal­lik­si mutta kuinka kal­liik­si?

16.02.2021 15:00
Tilaajille
Raahen infektiopoliklinikalla ei enää näytteenottoa sunnuntaisin, mutta puhelinneuvonta palvelee

Raahen in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la ei enää näyt­teen­ot­toa sun­nun­tai­sin, mutta pu­he­lin­neu­von­ta pal­ve­lee

15.09.2020 10:02
Tilaajille
Kaksi sairastui Raahen seudulla viime viikolla covid19-tautiin; testaus ruuhkautunut mutta sairaustilanne rauhallinen

Kaksi sai­ras­tui Raahen seu­dul­la viime vii­kol­la covid19-tau­tiin; testaus ruuh­kau­tu­nut mutta sai­raus­ti­lan­ne rau­hal­li­nen

18.08.2020 15:56
Tilaajille
Infektiopoliklinikka laajentaa aukioloaikojaan –palvelut ajoittain ruuhkautuneet

In­fek­tio­po­li­kli­nik­ka laa­jen­taa au­ki­olo­ai­ko­jaan –pal­ve­lut ajoit­tain ruuh­kau­tu­neet

12.08.2020 16:10
Tilaajille