Covid-19
Viimeisin 12 tuntia
Halpa-Hallin tartuntaketjussa jo 15 koronapositiivista – lisää voi tulla muutamia

Hal­pa-Hal­lin tar­tun­ta­ket­jus­sa jo 15 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta – lisää voi tulla muu­ta­mia

11:44
Viikko
Raahen Halpa-Hallista lähti aprillipäivänä monta tartuntaa – nyt kaikki tartuntaketjut ovat tiedossa

Raahen Hal­pa-Hal­lis­ta lähti ap­ril­li­päi­vä­nä monta tar­tun­taa – nyt kaikki tar­tun­ta­ket­jut ovat tie­dos­sa

14.04.2021 13:50
Rokotteita ei haaskata – RAS:n rokotejonossa yritetty kiilailla

Ro­kot­tei­ta ei haas­ka­ta – RAS:n ro­ko­te­jo­nos­sa yri­tet­ty kii­lail­la

13.04.2021 18:00
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakoululla kaksi koronatapausta – Tokmannilla ja Halpa-Hallissa mahdollisia altistumisia

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lul­la kaksi ko­ro­na­ta­paus­ta – Tok­man­nil­la ja Hal­pa-Hal­lis­sa mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia

12.04.2021 15:29
Raahessa kymmenen koronatartuntaa viidessä päivässä

Raa­hes­sa kym­me­nen ko­ro­na­tar­tun­taa vii­des­sä päi­väs­sä

12.04.2021 14:05
Kuukausi
Raahessa neljä uutta koronatartuntaa – kauppa voi olla muutamassa tartunnassa yhdistävä tekijä

Raa­hes­sa neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – kauppa voi olla muu­ta­mas­sa tar­tun­nas­sa yh­dis­tä­vä tekijä

08.04.2021 12:05 1
Pohjois-Pohjanmaa palasi perustasolle - "Jos tilanne säilyy hyvänä, päästään suosituksia ja rajoituksia purkamaan lähiviikkoina"

Poh­jois-Poh­jan­maa palasi pe­rus­ta­sol­le - "Jos tilanne säilyy hyvänä, pääs­tään suo­si­tuk­sia ja ra­joi­tuk­sia pur­ka­maan lä­hi­viik­koi­na"

06.04.2021 16:25
Superpäivänä annettiin liki 500 rokotusta – rokotuksiin ei ole tulossa kesätaukoa

Su­per­päi­vä­nä an­net­tiin liki 500 ro­ko­tus­ta – ro­ko­tuk­siin ei ole tulossa ke­sä­tau­koa

01.04.2021 17:00 1
Tilaajille
Seuraa suoraa lähetystä: Hallitus kertoo liikkumisrajoituksista kello 13.15

Seuraa suoraa lä­he­tys­tä: Hal­li­tus kertoo liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta kello 13.15

25.03.2021 13:01
Mitä mieltä olet rokotusjärjestyksestä? Tulisiko sitä muuttaa?

Mitä mieltä olet ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä? Tu­li­si­ko sitä muut­taa?

19.03.2021 12:01 4
Pahimmillaan yli tuhat seutukunnassa annettua rokotusta ei näkynyt THL:n tilastossa – Nyt ongelma on korjattu

Pa­him­mil­laan yli tuhat seu­tu­kun­nas­sa an­net­tua ro­ko­tus­ta ei näkynyt THL:n ti­las­tos­sa – Nyt ongelma on kor­jat­tu

18.03.2021 16:35
Tilaajille
Ravintolasulku lisäsi lomautettujen määrää myös Raahen alueella — Viime kevään lukemat ovat vielä kaukana

Ra­vin­to­la­sul­ku lisäsi lo­mau­tet­tu­jen määrää myös Raahen alueel­la — Viime kevään lukemat ovat vielä kaukana

17.03.2021 10:49
Tilaajille
Vanhemmat
Tietohallinto-ongelma sekoitti rokotustilastot

Tie­to­hal­lin­to-on­gel­ma se­koit­ti ro­ko­tus­ti­las­tot

16.03.2021 13:47
Nälkä panee vaikka jonottamaan - lounasruokailijat kasaantuvat nyt sinne mistä ruokaa saa

Nälkä panee vaikka jo­not­ta­maan - lou­nas­ruo­kai­li­jat ka­saan­tu­vat nyt sinne mistä ruokaa saa

15.03.2021 07:00
Tilaajille
Korona tulee uniin, mutta moni kokee nukkuvansa samalla tavalla kuin ennen epidemiaakin

Korona tulee uniin, mutta moni kokee nuk­ku­van­sa samalla tavalla kuin ennen epi­de­miaa­kin

14.03.2021 10:00
Tilaajille
RAS siirtyy rokottamaan ikäjärjestyksessä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laajenee

RAS siirtyy ro­kot­ta­maan ikä­jär­jes­tyk­ses­sä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laa­je­nee

12.03.2021 14:11
Tavoitteena rokottaa kaikki yli 70-vuotiaat huhtikuun loppuun mennessä – AstraZenecan ikäraja poistui

Ta­voit­tee­na ro­kot­taa kaikki yli 70-vuo­tiaat huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä – Ast­ra­Ze­ne­can ikäraja poistui

10.03.2021 19:00
Tilaajille
Pyhäjoen koronatartuntaketjussa 16 henkilöä – kunnanjohtaja Matti Soronen: "Olen todella huolestunut"

Py­hä­joen ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­jus­sa 16 hen­ki­löä – kun­nan­joh­ta­ja Matti So­ro­nen: "Olen todella huo­les­tu­nut"

10.03.2021 15:50
Tilaajille
Pyhäjoella taas kolme uutta tartuntaa – Hanhikivellä ei tartuntoja kahteen viikkoon

Py­hä­joel­la taas kolme uutta tar­tun­taa – Han­hi­ki­vel­lä ei tar­tun­to­ja kahteen viik­koon

10.03.2021 13:33
Tilaajille
Pyhäjoella kolme uutta tartuntaa, mutta koronatilanne on kokonaisuudessaan ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – suositukset ja rajoitukset säilyvät

Py­hä­joel­la kolme uutta tar­tun­taa, mutta ko­ro­na­ti­lan­ne on ko­ko­nai­suu­des­saan en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set säi­ly­vät

09.03.2021 16:44