Covid-19
Suurin osa sairastuneista ei tartuta, mutta läheisyys vaikuttaa: perheen sisällä puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 06:01 0
Tilaajille
Suomessa 149 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla ei yhtään uutta tapausta

Suo­mes­sa 149 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei yhtään uutta ta­paus­ta

22.09.2020 13:26 0
Tilaajille
Koronanäytteitä ei oteta Raahessa sunnuntaisin

Ko­ro­na­näyt­tei­tä ei oteta Raa­hes­sa sun­nun­tai­sin

19.09.2020 08:04 0
Tilaajille
Raahen infektiopoliklinikalla ei enää näytteenottoa sunnuntaisin, mutta puhelinneuvonta palvelee

Raahen in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la ei enää näyt­teen­ot­toa sun­nun­tai­sin, mutta pu­he­lin­neu­von­ta pal­ve­lee

15.09.2020 10:02 0
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 36 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomen ainoa uusi tartunta on Kainuusta

THL: Suo­mes­sa todettu 36 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­men ainoa uusi tar­tun­ta on Kai­nuus­ta

07.09.2020 15:09 0
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri: Pohjois-Pohjanmaalla todettujen koronatartuntojen määrä edelleen maltillinen

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä edel­leen mal­til­li­nen

03.09.2020 10:44 0
Tilaajille
THL:n tilastoissa 19 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

THL:n ti­las­tois­sa 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

02.09.2020 12:56 0
Suora lähetys Koronavilkku-mobiilisovelluksesta

Suora lähetys Ko­ro­na­vilk­ku-mo­bii­li­so­vel­luk­ses­ta

31.08.2020 14:00 0
Tilaajille
Viikonloppu toi yhden lisää - Raahessa nyt yhdeksän todennettua koronatartuntaa

Vii­kon­lop­pu toi yhden lisää - Raa­hes­sa nyt yh­dek­sän to­den­net­tua ko­ro­na­tar­tun­taa

30.08.2020 12:07 2
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 14 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilastoissa yksi tartunta Raahessa, Lapissa yksi uusi tapaus

THL: Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan ti­las­tois­sa yksi tar­tun­ta Raa­hes­sa, Lapissa yksi uusi tapaus

23.08.2020 12:14 0
Raahen Keskuskoululla koronatapaus – kymmeniä altistuneita tavoitellaan viikonlopun aikana

Raahen Kes­kus­kou­lul­la ko­ro­na­ta­paus – kym­me­niä al­tis­tu­nei­ta ta­voi­tel­laan vii­kon­lo­pun aikana

22.08.2020 14:08 1
"Oireiden kanssa saa olla tarkkana" – Allergian ja ko­ro­na­vi­ruk­sen hen­gi­tys­tie­oi­reet muistuttavat toisiaan, mutta oululaisen allergia-asiantuntijan mukaan ei ole viitteitä, että allergikot sai­ras­tui­si­vat herkemmin

"Oi­rei­den kanssa saa olla tark­ka­na" – Al­ler­gian ja ko­ro­na­vi­ruk­sen hen­gi­tys­tie­oi­reet muis­tut­ta­vat toi­siaan, mutta ou­lu­lai­sen al­ler­gia-asian­tun­ti­jan mukaan ei ole viit­tei­tä, että al­ler­gi­kot sai­ras­tui­si­vat her­kem­min

24.04.2020 08:34 0
Tilaajille