Covid-19
Kuukausi
Koronatilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta hyvinvointikuntayhtymää työllistävät edelleen tuberkuloositutkimukset

Ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut viime vii­kos­ta, mutta hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mää työl­lis­tä­vät edel­leen tu­ber­ku­loo­si­tut­ki­muk­set

24.11.2021 09:00
Tilaajille
Pyhäjoella tulee perjantaina voimaan laajennettu etätyösuositus

Py­hä­joel­la tulee per­jan­tai­na voimaan laa­jen­net­tu etä­työ­suo­si­tus

22.11.2021 16:00
Yli 50 uutta koronatartuntaa parissa päivässä – Raahen kaikista koronatartunnoista noin neljäsosa on tullut vähän reilun viikon aikana

Yli 50 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa parissa päi­väs­sä – Raahen kai­kis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta noin nel­jä­so­sa on tullut vähän reilun viikon aikana

18.11.2021 14:00 5
Raahen kaupunki palautti etätyösuosituksen – voimassa vuoden loppuun saakka

Raahen kau­pun­ki pa­laut­ti etä­työ­suo­si­tuk­sen – voi­mas­sa vuoden loppuun saakka

18.11.2021 12:43
Liki 50 uutta koronatartuntaa seutukuntaan

Liki 50 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa seu­tu­kun­taan

15.11.2021 12:20 1
Pääkirjoitus

Koronan kanssa ei pidä luottaa tuuriin

12.11.2021 06:00
Tilaajille
Raahessa 13 ja Siikajoella neljä uutta koronatartuntaa

Raa­hes­sa 13 ja Sii­ka­joel­la neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

10.11.2021 13:03 5
RAS muistuttaa: Flunssakausi tulee, eikä koronaepidemiakaan ole ohitse – sairaana tulee pysyä kotona

RAS muis­tut­taa: Fluns­sa­kau­si tulee, eikä ko­ro­na­epi­de­mia­kaan ole ohitse – sai­raa­na tulee pysyä kotona

08.11.2021 17:00
36 uutta koronatartuntaa Raahen seutukunnassa

36 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Raahen seu­tu­kun­nas­sa

08.11.2021 14:59 1
Raahen seutukunnassa 18 uutta koronavirustartuntaa – kotihoidon työntekijöillä tartuntoja

Raahen seu­tu­kun­nas­sa 18 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöil­lä tar­tun­to­ja

01.11.2021 12:47 2
Vanhemmat
Koronapositiivinen hoitaja altisti 15 asiakasta Ruukissa, myös hyvinvointikuntayhtymän työntekijöitä on altistunut

Ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen hoitaja altisti 15 asia­kas­ta Ruu­kis­sa, myös hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män työn­te­ki­jöi­tä on al­tis­tu­nut

06.10.2021 15:35 3
Leppiksen päiväkodin altistus- ja tartuntalukemat nousseet merkittävästi

Lep­pik­sen päi­vä­ko­din al­tis­tus- ja tar­tun­ta­lu­ke­mat nous­seet mer­kit­tä­väs­ti

27.09.2021 14:47
Suuri määrä korona-altistumisia johti päiväkodin sulkemiseen Siikajoella

Suuri määrä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia johti päi­vä­ko­din sul­ke­mi­seen Sii­ka­joel­la

24.09.2021 17:30
Poikkeusaika tuonut hyvääkin – SSAB:n Tuomas Meriläinen: "Olemme käytännössä tehneet 1,5–vuotisen käytännön harjoituksen koko henkilöstön kanssa."

Poik­keus­ai­ka tuonut hy­vää­kin – SSAB:n Tuomas Me­ri­läi­nen: "Olemme käy­tän­nös­sä tehneet 1,5–­vuo­ti­sen käy­tän­nön har­joi­tuk­sen koko hen­ki­lös­tön kans­sa."

24.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Koronatartunta ja altistumisia päiväkodissa Siikajoella

Ko­ro­na­tar­tun­ta ja al­tis­tu­mi­sia päi­vä­ko­dis­sa Sii­ka­joel­la

22.09.2021 08:55
Ensimmäisen rokotteen saanut Raahen seutukunnassa 74 prosenttia yli 12-vuotiaista – testausmäärät puolittuneet

En­sim­mäi­sen ro­kot­teen saanut Raahen seu­tu­kun­nas­sa 74 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta – tes­taus­mää­rät puo­lit­tu­neet

16.09.2021 19:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen matkailuyrittäjä lataa suorat sanat Lapin Kansassa: "Elämme poukkoilevan tätiviestinnän absurdaniassa"

Raa­he­lais­läh­töi­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä lataa suorat sanat Lapin Kan­sas­sa: "Elämme pouk­koi­le­van tä­ti­vies­tin­nän ab­sur­da­nias­sa"

15.09.2021 12:00 8
Tilaajille
Päiväkodissa Pyhäjoella 28 henkilön joukkoaltistuminen

Päi­vä­ko­dis­sa Py­hä­joel­la 28 hen­ki­lön jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

03.09.2021 13:01
Neljällä Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan työntekijällä koronatartunta

Nel­jäl­lä Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­työ­maan työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta

01.09.2021 11:42 1
Kouluilla koronarokotetaan ensi viikolla, nuorten rokottaminen etenee odotusten mukaisesti

Kou­luil­la ko­ro­na­ro­ko­te­taan ensi vii­kol­la, nuorten ro­kot­ta­mi­nen etenee odo­tus­ten mu­kai­ses­ti

20.08.2021 08:50
Tilaajille