Covid-19
Koronavirus kuormittaa yhä Raahen sairaalaa – koronapotilaita on ollut viikon sisällä enemmän kuin kertaakaan aiemmin

Ko­ro­na­vi­rus kuor­mit­taa yhä Raahen sai­raa­laa – ko­ro­na­po­ti­lai­ta on ollut viikon sisällä enemmän kuin ker­taa­kaan aiemmin

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Koronaa Raahen seutukunnassa enemmän kuin koskaan ennen – myös sairaalakuormitus on Raahen alueella korkeimmillaan

Koronaa Raahen seu­tu­kun­nas­sa enemmän kuin koskaan ennen – myös sai­raa­la­kuor­mi­tus on Raahen alueel­la kor­keim­mil­laan

24.03.2022 13:31 1
Tilaajille
Raahen kaupungin etätyösuositus jatkuu koko maaliskuun

Raahen kau­pun­gin etä­työ­suo­si­tus jatkuu koko maa­lis­kuun

02.03.2022 19:00
Tilaajille
Koronarokotukset päättyvät Kummatin koululla parin viikon päästä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set päät­ty­vät Kum­ma­tin kou­lul­la parin viikon päästä

02.03.2022 14:00
Tilaajille
"Otit sitten pikku tirsat", sanoi puoliso Janne Nissiselle puhelimessa: Takana oli kriittisiä päiviä, joista Nissinen ei muistanut mitään

"Otit sitten pikku tir­sat", sanoi puoliso Janne Nis­si­sel­le pu­he­li­mes­sa: Takana oli kriit­ti­siä päiviä, joista Nis­si­nen ei muis­ta­nut mitään

27.02.2022 20:00 2
Tilaajille
Marjukka Manninen vakuuttaa: "Potilasturvallinen hoitotyö on kunnossa"

Mar­juk­ka Man­ni­nen va­kuut­taa: "Po­ti­las­tur­val­li­nen hoi­to­työ on kun­nos­sa"

10.02.2022 10:52
Tilaajille
Koronatsunami ei tullut ainakaan vielä – vaara ei ole kuitenkaan ohi

Ko­ro­nat­su­na­mi ei tullut ai­na­kaan vielä – vaara ei ole kui­ten­kaan ohi

08.02.2022 10:03
Tilaajille
Nelosrokotuksia annetaan jo Raahessa

Ne­los­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan jo Raa­hes­sa

04.02.2022 13:00
Tilaajille
Infektio-osastolle mahtuu tarvittaessa 20 koronapotilasta –  ”koronatsunamin” pelätään saapuvan parin viikon päästä

In­fek­tio-osas­tol­le mahtuu tar­vit­taes­sa 20 ko­ro­na­po­ti­las­ta – ”ko­ro­nat­su­na­min” pe­lä­tään saa­pu­van parin viikon päästä

21.01.2022 08:00
Tilaajille
Raahelaiset ovat huolehtineet alueella aktiivisimmin koronarokotuksistaan, mutta seutukunnallisesti rokotuksissa ollaan muuta maata jäljessä

Raa­he­lai­set ovat huo­leh­ti­neet alueel­la ak­tii­vi­sim­min ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­taan, mutta seu­tu­kun­nal­li­ses­ti ro­ko­tuk­sis­sa ollaan muuta maata jäl­jes­sä

20.01.2022 19:30
Tilaajille
Koronanäytteenottoon jatkossa vain puhelinajanvarauksella

Ko­ro­na­näyt­teen­ot­toon jat­kos­sa vain pu­he­lin­ajan­va­rauk­sel­la

19.01.2022 16:00
Korona on pliisu kirosanaksi
Kolumni

Korona on pliisu ki­ro­sa­nak­si

19.01.2022 07:00
Tilaajille
Korona levinnyt myös työpaikoilla – Hanhikiven työmaalla on ollut kahden viime viikon aikana parikymmentä tartuntaa

Korona le­vin­nyt myös työ­pai­koil­la – Han­hi­ki­ven työ­maal­la on ollut kahden viime viikon aikana pa­ri­kym­men­tä tar­tun­taa

14.01.2022 08:00 1
Tilaajille
Denverissä sairaanhoitajana työskentelevä Päivi Halkola-Atwood: "Hoitohenkilökunta alkaa olla todella väsynyttä"

Den­ve­ris­sä sai­raan­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Päivi Hal­ko­la-At­wood: "Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta alkaa olla todella vä­sy­nyt­tä"

11.01.2022 20:00
Tilaajille
Yksi tartunta ei vie luokkaa karanteeniin – tartuntatautilääkäri: "Ei ole aikaa määrätä jokaisen lapsen sairastumisesta 20-30 ihmistä karanteeniin"

Yksi tar­tun­ta ei vie luokkaa ka­ran­tee­niin – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: "Ei ole aikaa määrätä jo­kai­sen lapsen sai­ras­tu­mi­ses­ta 20-30 ihmistä ka­ran­tee­niin"

11.01.2022 18:00 1
Tilaajille
32 prosenttia Raahen koronatesteistä positiivisia

32 pro­sent­tia Raahen ko­ro­na­tes­teis­tä po­si­tii­vi­sia

11.01.2022 13:14
Tilaajille
Koronaan voi altistua missä tahansa, omikron-variantinkin uskotaan jo olevan Raahen seudulla

Ko­ro­naan voi al­tis­tua missä ta­han­sa, omik­ron-va­rian­tin­kin us­ko­taan jo olevan Raahen seu­dul­la

07.01.2022 16:00
Kotitestien hinta putosi – saatavuusongelmat ovat kiusanneet myös Raahessa

Ko­ti­tes­tien hinta putosi – saa­ta­vuus­on­gel­mat ovat kiu­san­neet myös Raa­hes­sa

04.01.2022 18:00
Tilaajille
Raahen sairaalan osastoilla vierailtu ohjeistusten vastaisesti – "Potilaan luokse voi mennä kerrallaan maksimissaan kaksi omaista tai läheistä"

Raahen sai­raa­lan osas­toil­la vie­rail­tu oh­jeis­tus­ten vas­tai­ses­ti – "Po­ti­laan luokse voi mennä ker­ral­laan mak­si­mis­saan kaksi omaista tai lä­heis­tä"

28.12.2021 10:39 1
Tilaajille
Raahessa 62 uutta koronatartuntaa

Raa­hes­sa 62 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

27.12.2021 12:26 1