Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Koronavirustestit
Raahen seutukunnassa rauhallinen koronatilanne – yksittäisiä altistumisia ilmaantuu välillä

Raahen seu­tu­kun­nas­sa rau­hal­li­nen ko­ro­na­ti­lan­ne – yk­sit­täi­siä al­tis­tu­mi­sia il­maan­tuu välillä

10.11.2020 12:27
Raahen infektiopoliklinikalla ei enää näytteenottoa sunnuntaisin, mutta puhelinneuvonta palvelee

Raahen in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la ei enää näyt­teen­ot­toa sun­nun­tai­sin, mutta pu­he­lin­neu­von­ta pal­ve­lee

15.09.2020 10:02
Tilaajille
Testataan ja testataan, mutta onneksi on negatiivisia tuloksia

Tes­ta­taan ja tes­ta­taan, mutta onneksi on ne­ga­tii­vi­sia tu­lok­sia

05.09.2020 12:18
Tilaajille
Kaksi sairastui Raahen seudulla viime viikolla covid19-tautiin; testaus ruuhkautunut mutta sairaustilanne rauhallinen

Kaksi sai­ras­tui Raahen seu­dul­la viime vii­kol­la covid19-tau­tiin; testaus ruuh­kau­tu­nut mutta sai­raus­ti­lan­ne rau­hal­li­nen

18.08.2020 15:56
Tilaajille
Raahen sairaalan testauskapasiteetti kovilla – Koronatilanne rauhallinen

Raahen sai­raa­lan tes­taus­ka­pa­si­teet­ti kovilla – Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen

06.08.2020 15:30
Tilaajille
Koronatilanne on Raahessa rauhallinen – testituloksen saa jo vuorokaudessa

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Raa­hes­sa rau­hal­li­nen – tes­ti­tu­lok­sen saa jo vuo­ro­kau­des­sa

30.06.2020 17:00
Tilaajille
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:32
Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on rauhallinen – Oysissa hoidossa viisi koronapotilasta eikä uusia sairastuneita ole tiedossa

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen – Oysissa hoi­dos­sa viisi ko­ro­na­po­ti­las­ta eikä uusia sai­ras­tu­nei­ta ole tie­dos­sa

04.05.2020 14:55
Tilaajille
Koronavirustesteille Kela-korvaus

Ko­ro­na­vi­rus­tes­teil­le Ke­la-kor­vaus

02.05.2020 08:00
Tilaajille
THL: Suomessa on nyt yli 5 000 ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 127 Pohjois-Pohjanmaalla

THL: Suo­mes­sa on nyt yli 5 000 ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 127 Poh­jois-Poh­jan­maal­la

01.05.2020 13:18
Tilaajille
Infektiopoliklinikan aukioloajat supistuvat ensi maanantaista lähtien

In­fek­tio­po­li­kli­ni­kan au­ki­olo­ajat su­pis­tu­vat ensi maa­nan­tais­ta lähtien

29.04.2020 09:52
Tilaajille
Yle: Koronatestit antavat paljon virheellisiä tuloksia – pahimmillaan jopa puolet ne­ga­tii­vi­sis­ta voi olla vääriä

Yle: Ko­ro­na­tes­tit antavat paljon vir­heel­li­siä tu­lok­sia – pa­him­mil­laan jopa puolet ne­ga­tii­vi­sis­ta voi olla vääriä

27.04.2020 11:36
Tilaajille
Nyt tarvitaan rutkasti lisää testausta
Pääkirjoitus

Nyt tar­vi­taan rut­kas­ti lisää tes­taus­ta

22.04.2020 06:46
Tilaajille
Koronaviruksen kotonaan sairastanut raahelaisnainen: "En olisi ikinä uskonut, että se oli koronaa"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­to­naan sai­ras­ta­nut raa­he­lais­nai­nen: "En olisi ikinä us­ko­nut, että se oli ko­ro­naa"

02.04.2020 21:00
Tilaajille
Kaksi testillä varmistettua koronatapausta Raahen koronavastaanotolla

Kaksi tes­til­lä var­mis­tet­tua ko­ro­na­ta­paus­ta Raahen ko­ro­na­vas­taan­otol­la

01.04.2020 11:22
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella seitsemän uutta koronatartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

29.03.2020 16:20
Tilaajille
Raahen sairaalassa ei ole koronaviruspotilaita: Pohjois-Pohjanmaalla on viisi uutta varmistettua tartuntaa, yksi potilas tehohoidossa

Raahen sai­raa­las­sa ei ole ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­ta: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on viisi uutta var­mis­tet­tua tar­tun­taa, yksi potilas te­ho­hoi­dos­sa

27.03.2020 14:58
Tilaajille
Rajoitukset pitää ottaa tosissaan
Pääkirjoitus

Ra­joi­tuk­set pitää ottaa to­sis­saan

25.03.2020 06:45
Tilaajille
RAS ei tiedota enää koronatapauksista – noudattaa viestinnässä sairaanhoitopiirin linjausta

RAS ei tiedota enää ko­ro­na­ta­pauk­sis­ta – nou­dat­taa vies­tin­näs­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin lin­jaus­ta

24.03.2020 16:05
Tilaajille
Tilanne sunnuntaina: Raahen näytteissä ei todettuja tartuntoja

Tilanne sun­nun­tai­na: Raahen näyt­teis­sä ei to­det­tu­ja tar­tun­to­ja

22.03.2020 17:35
Tilaajille