Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronapandemia
THL: Koronarokotuksen tehosteannokselle ei tarvetta kuluvana keväänä

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen te­hos­te­an­nok­sel­le ei tar­vet­ta ku­lu­va­na keväänä

01.03.2023 09:55 1
THL: Koronaviruspandemiasta on siirrytty uuteen vaiheeseen

THL: Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­ta on siir­ryt­ty uuteen vai­hee­seen

27.07.2022 14:55
Raahen sairaalan vierailurajoitukset ovat yhä käytössä

Raahen sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­set ovat yhä käy­tös­sä

30.04.2022 17:00
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös alittaa talousarvion yli 2 miljoonalla eurolla

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ti­lin­pää­tös alittaa ta­lous­ar­vion yli 2 mil­joo­nal­la eurolla

24.02.2022 12:00 2
Tilaajille
Kiitettävää talkoohenkeä
Pääkirjoitus

Kii­tet­tä­vää tal­koo­hen­keä

19.02.2022 07:00 2
Tilaajille
Raahelaiset ovat huolehtineet alueella aktiivisimmin koronarokotuksistaan, mutta seutukunnallisesti rokotuksissa ollaan muuta maata jäljessä

Raa­he­lai­set ovat huo­leh­ti­neet alueel­la ak­tii­vi­sim­min ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­taan, mutta seu­tu­kun­nal­li­ses­ti ro­ko­tuk­sis­sa ollaan muuta maata jäl­jes­sä

20.01.2022 19:30
Tilaajille
Puolustusvoimat johtamaan rokotuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat joh­ta­maan ro­ko­tuk­sia

05.01.2022 11:30
Tilaajille
Lasten osuus koronaan sairastuneissa on noussut: Kuinka moni on joutunut sairaalahoitoon?

Lasten osuus ko­ro­naan sai­ras­tu­neis­sa on nous­sut: Kuinka moni on jou­tu­nut sai­raa­la­hoi­toon?

24.11.2021 08:40 1
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 77 uutta koronatartuntaa, Raahessa 12 tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 77 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Raa­hes­sa 12 tar­tun­taa

05.11.2021 13:17
Kouluilla koronarokotetaan ensi viikolla, nuorten rokottaminen etenee odotusten mukaisesti

Kou­luil­la ko­ro­na­ro­ko­te­taan ensi vii­kol­la, nuorten ro­kot­ta­mi­nen etenee odo­tus­ten mu­kai­ses­ti

20.08.2021 08:50
Tilaajille
Joukkoaltistuminen Koivuluodon koululla, tiistaina kahdeksan tartuntaa

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Koi­vu­luo­don kou­lul­la, tiis­tai­na kah­dek­san tar­tun­taa

18.08.2021 13:53
Melan perheen hurja elämänmuutos: Koronaa pakoon Berliinistä Lampinsaareen

Melan perheen hurja elä­män­muu­tos: Koronaa pakoon Ber­lii­nis­tä Lam­pin­saa­reen

02.07.2021 06:30
Tilaajille
Koronarokotteita kaikille yli 16–vuotiaille, rokotustodistukset toimivat taas oikein

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta kai­kil­le yli 16–­vuo­tiail­le, ro­ko­tus­to­dis­tuk­set toi­mi­vat taas oikein

21.06.2021 08:00
Tilaajille
Koronakoordinaatioryhmä päätti: Pohjois-Pohjanmaalla luovutaan yleisötapahtumien rajoituksista, päätös voimaan heti

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la luo­vu­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­sis­ta, päätös voimaan heti

01.06.2021 17:43
Matkalla maaliin on vielä monta estettä
Pääkirjoitus

Mat­kal­la maaliin on vielä monta estettä

19.04.2021 06:30
Tilaajille
Juha Laakso valmistautuu näyttelyyn, joka voi taas siirtyä

Juha Laakso val­mis­tau­tuu näyt­te­lyyn, joka voi taas siirtyä

12.04.2021 11:00
Tilaajille
THL: Suomessa 566 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa yhdeksän uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 566 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa yh­dek­sän uutta tar­tun­taa

02.04.2021 12:40
Pidetään huoli myös lähimmäisistä!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään huoli myös lä­him­mäi­sis­tä!

02.04.2021 07:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun kuntien ja kuntayhtymien johtajat vaativat rokotteiden jakamista väestöpohjaan perustuen

Poh­jois-Poh­jan­maan sekä Kainuun kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien joh­ta­jat vaa­ti­vat ro­kot­tei­den ja­ka­mis­ta väes­tö­poh­jaan pe­rus­tuen

31.03.2021 14:44 4
Tilaajille
Liikkumisrajoitukset viimeinen toimi pandemian hoidossa
Kolumni

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set vii­mei­nen toimi pan­de­mian hoi­dos­sa

31.03.2021 07:00
Tilaajille