Pääkirjoitus
Tilaajille

Kii­tet­tä­vää tal­koo­hen­keä

Työnantajan ja esimiestason tulee nyt pitää huoli siitä, että avun hyödyntäminen ei kaadu ainakaan keinotekoisiin esteisiin.

Tulevaisuuslautakunnan alaiselta toimialalta kuuluu Raahessa hyvää. Hyvänä asiana ei toki voi pitää tietoa siitä, että toiminta kouluissa ja päiväkodeissa on hankaloitunut koronapandemian aikana ja takia. Hyvältä, tai tässä vaiheessa ainakin lupaavalta, kuulostaa sen sijaan se, miten tulevaisuuslautakunnan alaisilta tulosalueilta on tarjolla apua Raahen koulujen ja päiväkotien sijaisongelmaan.

Sijaisten saaminen koulu- ja päiväkotimaailmaan on etenkin nyt äärimmäisen hankalaa. Sijaisten etsiminen teettääkin sekä koulujen rehtoreilla että päiväkotien johtajilla kohtuuttoman paljon työtä ja syö aikaa muulta tekemiseltä.