Kuvataide
Ahtisten veljesrakkautta Hailuodon festareilla

Ah­tis­ten vel­jes­rak­kaut­ta Hai­luo­don fes­ta­reil­la

15.07.2022 13:16
Tilaajille
Janika Knuutinen voitti Mettalanmäen liikenneympyrän suunnittelukilpailun – Sitten aukesi taidepato

Janika Knuu­ti­nen voitti Met­ta­lan­mäen lii­ken­ne­ym­py­rän suun­nit­te­lu­kil­pai­lun – Sitten aukesi tai­de­pa­to

10.03.2022 19:00 2
Tilaajille
Mummoilta malli käsillä tekemiseen

Mum­moil­ta malli käsillä te­ke­mi­seen

17.02.2022 10:22 1
Tilaajille
Niina Kestilä tekee taidetta omien arvojensa mukaan

Niina Kestilä tekee tai­det­ta omien ar­vo­jen­sa mukaan

13.01.2022 20:00
Tilaajille
Galleria Myötätuulessa saunotaan ja suihkutellaan veistosten keskellä

Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa sau­no­taan ja suih­ku­tel­laan veis­tos­ten kes­kel­lä

08.12.2021 13:30
Tilaajille
Savolainen kuvantekijä kastoi siveltimensä meriveteen – Raahesalin lämpiössä moni-ilmeinen näyttely

Sa­vo­lai­nen ku­van­te­ki­jä kastoi si­vel­ti­men­sä me­ri­ve­teen – Raa­he­sa­lin läm­piös­sä mo­ni-il­mei­nen näyt­te­ly

03.11.2021 09:00
Tilaajille
Yhdysvaltalainen Aaron viihtyy Raahessa – Huikea näyttely Raahen kirjastolla

Yh­dys­val­ta­lai­nen Aaron viihtyy Raa­hes­sa – Huikea näyt­te­ly Raahen kir­jas­tol­la

07.09.2021 19:33 1
Tilaajille
Sukuyhteydet Karl Stadigiin johdattivat arvostetun kuvanveistäjän Anu Matilaisen Raaheen – lue hänen ensivaikutelmansa Juvan veistospuistosta

Su­ku­yh­tey­det Karl Sta­di­giin joh­dat­ti­vat ar­vos­te­tun ku­van­veis­tä­jän Anu Ma­ti­lai­sen Raaheen – lue hänen en­si­vai­ku­tel­man­sa Juvan veis­tos­puis­tos­ta

23.07.2021 09:00
Tilaajille
Taidetta ja tohinaa yön yli – tunnelmia lasten taideleiriltä Ruokolahdelta

Tai­det­ta ja tohinaa yön yli – tun­nel­mia lasten tai­de­lei­ril­tä Ruo­ko­lah­del­ta

07.07.2021 10:00
Tilaajille
Saila Kleine Staarman maalaa taidolla niin Trumpin kuin valkosipulinkin

Saila Kleine Staar­man maalaa tai­dol­la niin Trumpin kuin val­ko­si­pu­lin­kin

05.07.2021 09:58 1
Tilaajille
Vielä ehtii ihastelemaan Raahe-opiston kevätnäyttelyn taidonnäytteitä

Vielä ehtii ihas­te­le­maan Raa­he-opis­ton ke­vät­näyt­te­lyn tai­don­näyt­tei­tä

14.05.2021 17:00
Tilaajille
Juha Laakso valmistautuu näyttelyyn, joka voi taas siirtyä

Juha Laakso val­mis­tau­tuu näyt­te­lyyn, joka voi taas siirtyä

12.04.2021 11:00
Tilaajille
Mari Pihlajakoskesta kasvoi rautainen kuvataidealan ammattilainen

Mari Pih­la­ja­kos­kes­ta kasvoi rau­tai­nen ku­va­tai­de­alan am­mat­ti­lai­nen

20.06.2020 18:00
Tilaajille
Riina Koskelan työ eteni Osuuspankin valtakunnallisen kuvataidekilpailun finaaliin

Riina Kos­ke­lan työ eteni Osuus­pan­kin val­ta­kun­nal­li­sen ku­va­tai­de­kil­pai­lun fi­naa­liin

18.05.2020 11:46
Tilaajille
Luonto pelkistyy hajoamispisteessä

Luonto pel­kis­tyy ha­joa­mis­pis­tees­sä

01.06.2017 11:58
Katso miten ihania töitä lapset ovat tehneet Purjeessa ja Solmussa

Katso miten ihania töitä lapset ovat tehneet Pur­jees­sa ja Sol­mus­sa

15.05.2017 10:00