Tilaajille

Lasten osuus ko­ro­naan sai­ras­tu­neis­sa on nous­sut: Kuinka moni on jou­tu­nut sai­raa­la­hoi­toon?

Koko koronapandemian aikana Suomessa on joutunut sairaalahoitoon runsaat sata alle 16-vuotiasta. Heistä noin puolet on ollut vauvoja. Myös OYSissa tyypillinen koronan lapsipotilas on vauva.

Lasten suhteellinen osuus koronatapauksista on noussut, mutta toistaiseksi ei ole havaittu signaalia koronaan sairastuneiden lasten lisääntyneestä sairaalahoidon tarpeesta.
Lasten suhteellinen osuus koronatapauksista on noussut, mutta toistaiseksi ei ole havaittu signaalia koronaan sairastuneiden lasten lisääntyneestä sairaalahoidon tarpeesta.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kun muu väestö alkaa olla rokotettuna koronaa vastaan, epidemian on arvioitu painottuvan nuorempiin ikäluokkiin. THL:n tilastojen valossa näin onkin käynyt, epidemia jyllää rokottamattomien keskuudessa. Alle 12-vuotiaita ei ole rokotettu. Rokotekattavuus Pohjois-Pohjanmaalla 12–15-vuotiaissa on ensimmäisen annoksen osalta 67, 8 prosenttia ja toisen annoksen osalta 47,4 prosenttia, kun vastaavat luvut koko Suomessa ovat 73,9 prosenttia ja  61,8. 16–19-vuotiaiden osalta prosentit ovat Pohjois-Pohjanmaalla 75,9 ja 62,6 ja koko maassa 80,9 ja 71,5.

Onko lasten ja nuorten sairaalahoidon tarve lisääntynyt Suomessa viime aikoina, THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi?

– Syys-lokakuun aikana sairaalahoidossa oli 20 alle 16-vuotiasta, joista alle yksivuotiaita oli lähes puolet. 16-18-vuotiaita oli sairaalassa alle viisi. Marraskuun lukuja meillä ei rekisteriviiveen takia ole vielä luotettavasti, mutta kun kysyimme tilannetta sairaaloista runsas viikko, ei muutosta aiempaan raportoitu OYSia lukuun ottamatta, jossa oli hoidettu jonkin verran enemmän potilaita kuin aiemmin. Tapausmäärät ovat kuitenkin alueilla niin pieniä, että  suhteellisesti isot heitot ovat tavallisia.