Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Korona-aika
Pakkahuone on säilynyt yleisön lempimuseona

Pak­ka­huo­ne on säi­ly­nyt yleisön lem­pi­mu­seo­na

29.06.2022 08:00
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
Taksien yö- ja viikonloppuajot alkavat taas vilkastua kun ravintolat ovat auki pitempään

Taksien yö- ja vii­kon­lop­pu­ajot alkavat taas vil­kas­tua kun ra­vin­to­lat ovat auki pi­tem­pään

17.02.2022 19:30
Tilaajille
Koronasulku ohi ja Raahesali täyttyy taas väestä

Ko­ro­na­sul­ku ohi ja Raa­he­sa­li täyttyy taas väestä

13.02.2022 14:00
Tilaajille
Kaikki nyt vaan tekee vauvoja
Kolumni

Kaikki nyt vaan tekee vauvoja

04.02.2022 07:00
Tilaajille
Virpi Lehdon koronapäiväkirja: Ankeasta korona-ajasta kehkeytyi yllättäen erittäin tuottelias angstisten akvarellien kausi

Virpi Lehdon ko­ro­na­päi­vä­kir­ja: An­keas­ta ko­ro­na-ajas­ta keh­key­tyi yl­lät­täen erit­täin tuot­te­lias angs­tis­ten ak­va­rel­lien kausi

06.10.2021 09:00
Tilaajille
Poikkeusaika tuonut hyvääkin – SSAB:n Tuomas Meriläinen: "Olemme käytännössä tehneet 1,5–vuotisen käytännön harjoituksen koko henkilöstön kanssa."

Poik­keus­ai­ka tuonut hy­vää­kin – SSAB:n Tuomas Me­ri­läi­nen: "Olemme käy­tän­nös­sä tehneet 1,5–­vuo­ti­sen käy­tän­nön har­joi­tuk­sen koko hen­ki­lös­tön kans­sa."

24.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Paluu normaaliin
Kolumni

Paluu nor­maa­liin

24.09.2021 07:00
Tilaajille
Lettukesteissä, joissa kaveriseura on taattu koronankin aikaan, otettiin niskalenkkiote yksinäisyydestä

Let­tu­kes­teis­sä, joissa ka­ve­ri­seu­ra on taattu ko­ro­nan­kin aikaan, otet­tiin nis­ka­lenk­ki­ote yk­si­näi­syy­des­tä

12.08.2021 19:00
Tilaajille
Hoitotyön taudinkuva: Tuplavuoroja, ylitöitä ja yksi solu kiinni

Hoi­to­työn tau­din­ku­va: Tup­la­vuo­ro­ja, yli­töi­tä ja yksi solu kiinni

26.07.2021 08:00
Tilaajille
Korona iski kovimmin kulttuuriin

Korona iski ko­vim­min kult­tuu­riin

05.03.2021 11:00
Tilaajille
Ravintoloitsijat ja lounasruokailijat: Voi ei, taasko mennään kiinni!

Ra­vin­to­loit­si­jat ja lou­nas­ruo­kai­li­jat: Voi ei, taasko mennään kiinni!

01.03.2021 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen nuorten pienryhmäharrastus jatkuu mutta Jokikartanon vanhusten luona vierailua suositellaan välttämään

Py­hä­joen nuorten pien­ryh­mä­har­ras­tus jatkuu mutta Jo­ki­kar­ta­non van­hus­ten luona vie­rai­lua suo­si­tel­laan vält­tä­mään

27.02.2021 13:00
Yli 10 hengen sisätilaisuudet kiellettyjä maaliskuun loppuun saakka koko Raahen seudulla

Yli 10 hengen si­sä­ti­lai­suu­det kiel­let­ty­jä maa­lis­kuun loppuun saakka koko Raahen seu­dul­la

27.02.2021 10:00
“Ajasta ei osaakaan enää nauttia”

“Ajasta ei osaa­kaan enää naut­tia”

24.02.2021 11:00
Tilaajille
Korona-ajan ilmiö: Siikajoen golfkentän viereiset omakotitontit tekevät kauppansa

Ko­ro­na-ajan ilmiö: Sii­ka­joen golf­ken­tän vie­rei­set oma­ko­ti­ton­tit tekevät kaup­pan­sa

24.02.2021 10:00
Tilaajille
Sähköinen koronarokotustodistus tulossa Omakantaan

Säh­köi­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus tulossa Oma­kan­taan

22.02.2021 16:00
Tilaajille
Neulomisbuumi käy kuumana: Nyt vaan on pakko kutoa islantilaisvillapaita

Neu­lo­mis­buu­mi käy kuu­ma­na: Nyt vaan on pakko kutoa is­lan­ti­lais­vil­la­pai­ta

22.02.2021 07:01 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla yritykset pitävät kiinni työvoimastaan ja hakevat kasvua

Poh­jois-Poh­jan­maal­la yri­tyk­set pitävät kiinni työ­voi­mas­taan ja hakevat kasvua

17.02.2021 15:23
Tilaajille
"Tuemme tällä taidetta" - säätiö ei ole lähes vuoteen perinyt vuokraa Sofian talosta

"Tuemme tällä tai­det­ta" - säätiö ei ole lähes vuoteen perinyt vuokraa Sofian talosta

29.01.2021 11:00 1
Tilaajille