Korona-aika
Kuukausi
Asiakkaat joutuvat odottamaan Raahen Kuidun valokuituverkon valmistumista ensi vuoteen

Asiak­kaat jou­tu­vat odot­ta­maan Raahen Kuidun va­lo­kui­tu­ver­kon val­mis­tu­mis­ta ensi vuoteen

21.09.2020 14:45 0
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuusto kokoontuu kasvosuojuksin ja käsidesein Raahesaliin

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu kas­vo­suo­juk­sin ja kä­si­de­sein Raa­he­sa­liin

19.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Hybridikokoukset, joissa osa etäilee, eivät ole Raahen hallintosäännön mukaisia

Hyb­ri­di­ko­kouk­set, joissa osa etäi­lee, eivät ole Raahen hal­lin­to­sään­nön mu­kai­sia

19.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Raahen Seudun haastattelemat yrittäjät kertovat, että viikonlopun koronauutiset eivät karkottaneet asiakkaita, vaikka alkuviikosta olikin paikoitellen hiljaisempaa

Raahen Seudun haas­tat­te­le­mat yrit­tä­jät ker­to­vat, että vii­kon­lo­pun ko­ro­na­uu­ti­set eivät kar­kot­ta­neet asiak­kai­ta, vaikka al­ku­vii­kos­ta olikin pai­koi­tel­len hil­jai­sem­paa

28.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vieno Översti, 106: "Älkää koskaan kiroilko!"

Vieno Övers­ti, 106: "Älkää koskaan ki­roil­ko!"

05.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Paluuta normaaliin: Buffetit avautuvat ravintoloissa juhannuksen jälkeen, asiakasmäärät kasvavat ja aukiolot pitenevät

Paluuta nor­maa­liin: Buf­fe­tit avau­tu­vat ra­vin­to­lois­sa ju­han­nuk­sen jäl­keen, asia­kas­mää­rät kas­va­vat ja au­ki­olot pi­te­ne­vät

18.06.2020 13:13 0
Tilaajille
Taiteen edistämiskeskuksen korona-apurahoja myönnettiin Raahessa ainakin kolmelle taiteilijalle – "Sain tästä tavallaan kesätyön"

Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sen ko­ro­na-apu­ra­ho­ja myön­net­tiin Raa­hes­sa ainakin kol­mel­le tai­tei­li­jal­le – "Sain tästä ta­val­laan ke­sä­työn"

17.06.2020 15:41 0
Tilaajille
Toinen aalto on iso arvoitus
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Toinen aalto on iso ar­voi­tus

10.06.2020 06:45 0
Tilaajille
Etäsosiaalisuus luontuu yhdistyksessä: sieni-, ruusu tai perhosharrastus antaa seuraa ja samalla voi ihailla luontoa

Etä­so­siaa­li­suus luontuu yh­dis­tyk­ses­sä: sieni-, ruusu tai per­hos­har­ras­tus antaa seuraa ja samalla voi ihailla luontoa

07.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Vauhtimaalle voi varata rata-ajan netissä olevasta kalenterista

Vauh­ti­maal­le voi varata ra­ta-ajan netissä ole­vas­ta ka­len­te­ris­ta

05.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Ravintolaan ja kahvilaan pääsee taas syömään ja juomaan kesäkuun alettua

Ra­vin­to­laan ja kah­vi­laan pääsee taas syömään ja juomaan ke­sä­kuun alettua

30.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Ihmiset palasivat kauppoihin ja käsidesin käyttö vähenee

Ihmiset pa­la­si­vat kaup­poi­hin ja kä­si­de­sin käyttö vähenee

29.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Raahen hallinto palvelee jo ajanvarauksella, mutta osa kaupungin toimipisteistä pysyy suljettuna elokuun loppuun saakka

Raahen hal­lin­to pal­ve­lee jo ajan­va­rauk­sel­la, mutta osa kau­pun­gin toi­mi­pis­teis­tä pysyy sul­jet­tu­na elokuun loppuun saakka

26.05.2020 10:48 0
Tilaajille
Kannustusta korona-aikaan kirjeitse

Kan­nus­tus­ta ko­ro­na-ai­kaan kir­jeit­se

26.05.2020 10:41 0
Tilaajille
Osa veneistä jää maalle koronan takia

Osa ve­neis­tä jää maalle koronan takia

24.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Ilouutinen myös tilojen vuokraajille: Kesäkuussa voi taas juhlia vaikka häitä ja ripille pääsyä

Ilo­uu­ti­nen myös tilojen vuok­raa­jil­le: Ke­sä­kuus­sa voi taas juhlia vaikka häitä ja ripille pääsyä

19.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Viimein alkaa tapahtua: Nyt jo alle 500 henkilöä voi olla koolla turvavälein – ei kuitenkaan suositella ikäihmisille eikä riskiryhmille

Viimein alkaa ta­pah­tua: Nyt jo alle 500 hen­ki­löä voi olla koolla tur­va­vä­lein – ei kui­ten­kaan suo­si­tel­la ikä­ih­mi­sil­le eikä ris­ki­ryh­mil­le

19.05.2020 17:55 0
Tilaajille
Kaikki mikä toimii on rakkautta
Kolumni

Kaikki mikä toimii on rak­kaut­ta

08.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Yhtä lukuun ottamatta kaikki Raahen seudun koronaviruspotilaat parantuneet – väki voi tulla lääkärin vastaanotolle, mutta vappujuhlissa ei saa riskeerata

Yhtä lukuun ot­ta­mat­ta kaikki Raahen seudun ko­ro­na­vi­rus­po­ti­laat pa­ran­tu­neet – väki voi tulla lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le, mutta vap­pu­juh­lis­sa ei saa ris­kee­ra­ta

28.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Tita Haapajoen ilo kumpuaa ulkona liikkumisesta mutta myös etäkokous piristi – se oli kuin radiota olisi kuunnellut

Tita Haa­pa­joen ilo kumpuaa ulkona liik­ku­mi­ses­ta mutta myös etä­ko­kous piristi – se oli kuin radiota olisi kuun­nel­lut

10.04.2020 18:00 0
Tilaajille