Korona-aika
Virpi Lehdon koronapäiväkirja: Ankeasta korona-ajasta kehkeytyi yllättäen erittäin tuottelias angstisten akvarellien kausi

Virpi Lehdon ko­ro­na­päi­vä­kir­ja: An­keas­ta ko­ro­na-ajas­ta keh­key­tyi yl­lät­täen erit­täin tuot­te­lias angs­tis­ten ak­va­rel­lien kausi

06.10.2021 09:00
Tilaajille
Poikkeusaika tuonut hyvääkin – SSAB:n Tuomas Meriläinen: "Olemme käytännössä tehneet 1,5–vuotisen käytännön harjoituksen koko henkilöstön kanssa."

Poik­keus­ai­ka tuonut hy­vää­kin – SSAB:n Tuomas Me­ri­läi­nen: "Olemme käy­tän­nös­sä tehneet 1,5–­vuo­ti­sen käy­tän­nön har­joi­tuk­sen koko hen­ki­lös­tön kans­sa."

24.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Paluu normaaliin
Kolumni

Paluu nor­maa­liin

24.09.2021 07:00
Tilaajille
Lettukesteissä, joissa kaveriseura on taattu koronankin aikaan, otettiin niskalenkkiote yksinäisyydestä

Let­tu­kes­teis­sä, joissa ka­ve­ri­seu­ra on taattu ko­ro­nan­kin aikaan, otet­tiin nis­ka­lenk­ki­ote yk­si­näi­syy­des­tä

12.08.2021 19:00
Tilaajille
Hoitotyön taudinkuva: Tuplavuoroja, ylitöitä ja yksi solu kiinni

Hoi­to­työn tau­din­ku­va: Tup­la­vuo­ro­ja, yli­töi­tä ja yksi solu kiinni

26.07.2021 08:00
Tilaajille
Korona iski kovimmin kulttuuriin

Korona iski ko­vim­min kult­tuu­riin

05.03.2021 11:00
Tilaajille
Ravintoloitsijat ja lounasruokailijat: Voi ei, taasko mennään kiinni!

Ra­vin­to­loit­si­jat ja lou­nas­ruo­kai­li­jat: Voi ei, taasko mennään kiinni!

01.03.2021 10:00
Tilaajille
Pyhäjoen nuorten pienryhmäharrastus jatkuu mutta Jokikartanon vanhusten luona vierailua suositellaan välttämään

Py­hä­joen nuorten pien­ryh­mä­har­ras­tus jatkuu mutta Jo­ki­kar­ta­non van­hus­ten luona vie­rai­lua suo­si­tel­laan vält­tä­mään

27.02.2021 13:00
Yli 10 hengen sisätilaisuudet kiellettyjä maaliskuun loppuun saakka koko Raahen seudulla

Yli 10 hengen si­sä­ti­lai­suu­det kiel­let­ty­jä maa­lis­kuun loppuun saakka koko Raahen seu­dul­la

27.02.2021 10:00
“Ajasta ei osaakaan enää nauttia”

“Ajasta ei osaa­kaan enää naut­tia”

24.02.2021 11:00
Tilaajille
Korona-ajan ilmiö: Siikajoen golfkentän viereiset omakotitontit tekevät kauppansa

Ko­ro­na-ajan ilmiö: Sii­ka­joen golf­ken­tän vie­rei­set oma­ko­ti­ton­tit tekevät kaup­pan­sa

24.02.2021 10:00
Tilaajille
Sähköinen koronarokotustodistus tulossa Omakantaan

Säh­köi­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus tulossa Oma­kan­taan

22.02.2021 16:00
Tilaajille
Neulomisbuumi käy kuumana: Nyt vaan on pakko kutoa islantilaisvillapaita

Neu­lo­mis­buu­mi käy kuu­ma­na: Nyt vaan on pakko kutoa is­lan­ti­lais­vil­la­pai­ta

22.02.2021 07:01 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla yritykset pitävät kiinni työvoimastaan ja hakevat kasvua

Poh­jois-Poh­jan­maal­la yri­tyk­set pitävät kiinni työ­voi­mas­taan ja hakevat kasvua

17.02.2021 15:23
Tilaajille
"Tuemme tällä taidetta" - säätiö ei ole lähes vuoteen perinyt vuokraa Sofian talosta

"Tuemme tällä tai­det­ta" - säätiö ei ole lähes vuoteen perinyt vuokraa Sofian talosta

29.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Näin he sairastivat koronan: Raahen Seutu kysyi viideltä miten he nyt voivat

Näin he sai­ras­ti­vat ko­ro­nan: Raahen Seutu kysyi vii­del­tä miten he nyt voivat

25.01.2021 08:00 2
Tilaajille
Urheiluseurat näyttäisivät selviävän koronasta, mutta esimerkiksi tanssiseura Funky Hall on kymppitonnin tappiolla

Ur­hei­lu­seu­rat näyt­täi­si­vät sel­viä­vän ko­ro­nas­ta, mutta esi­mer­kik­si tans­si­seu­ra Funky Hall on kymp­pi­ton­nin tap­piol­la

22.01.2021 07:00
Tilaajille
Koronarajoituksia olisi vielä kestettävä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia olisi vielä kes­tet­tä­vä

14.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Koronaa ei karkoteta juomalla – alkoholin menekki näyttäisi laskeneen ja Raahen A-killallakin hiljaista

Koronaa ei kar­ko­te­ta juo­mal­la – al­ko­ho­lin menekki näyt­täi­si las­ke­neen ja Raahen A-kil­lal­la­kin hil­jais­ta

12.01.2021 19:00
Tilaajille
Teräsmarkkinoilla sarastaa: Lomautukset riittävät terästehtaalla tällä erää

Te­räs­mark­ki­noil­la sa­ras­taa: Lo­mau­tuk­set riit­tä­vät te­räs­teh­taal­la tällä erää

20.12.2020 15:00
Tilaajille