Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanhukset
"Älkää siellä toimistoissa olko. Ette te siellä toimistoissa meitä näe ja kuule" – Ikäihmisten toive toteutui

"Älkää siellä toi­mis­tois­sa olko. Ette te siellä toi­mis­tois­sa meitä näe ja kuule" – I­käih­mis­ten toive to­teu­tui

27.04.2023 20:00 1
Tilaajille
Kunnes Attendo meidät erottaa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 aviovuoden jälkeen

Kunnes Attendo meidät erot­taa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 avio­vuo­den jälkeen

13.01.2023 08:00 8
Tilaajille
RS-gallup kysyi vanhustenviikon pääjuhlassa: Mitä ikääntyminen sinulle merkitsee?

RS-gal­lup kysyi van­hus­ten­vii­kon pää­juh­las­sa: Mitä ikään­ty­mi­nen sinulle mer­kit­see?

07.10.2022 11:00
Tilaajille
Luontoelämyksiä ja digitaitoja ikäihmisille  - myös musiikkia ja tanssia

Luon­to­elä­myk­siä ja di­gi­tai­to­ja ikä­ih­mi­sil­le - myös mu­siik­kia ja tanssia

29.09.2022 17:00
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
THL:n ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakaskysely alkoi – Läheisten toivotaan auttavan vastaamisessa

THL:n en­sim­mäi­nen kan­sal­li­nen van­hus­pal­ve­lu­jen asia­kas­ky­se­ly alkoi – Lä­heis­ten toi­vo­taan aut­ta­van vas­taa­mi­ses­sa

14.03.2022 18:00
Tilaajille
Eläimet tuovat iloa elämään

Eläimet tuovat iloa elämään

09.03.2022 19:00
Tilaajille
Eläkeläisiä työllistävä vanhusseurapalvelu laajenee Raahen seudulle: Sadattuhannet vanhukset kaipaavat seuraa

Elä­ke­läi­siä työl­lis­tä­vä van­hus­seu­ra­pal­ve­lu laa­je­nee Raahen seu­dul­le: Sa­dat­tu­han­net van­huk­set kai­paa­vat seuraa

15.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Lettukesteissä, joissa kaveriseura on taattu koronankin aikaan, otettiin niskalenkkiote yksinäisyydestä

Let­tu­kes­teis­sä, joissa ka­ve­ri­seu­ra on taattu ko­ro­nan­kin aikaan, otet­tiin nis­ka­lenk­ki­ote yk­si­näi­syy­des­tä

12.08.2021 19:00
Tilaajille
Itämaiset tanssijat ulkoiluttivat vanhuksia, mummot olivat mielissään

Itä­mai­set tans­si­jat ul­koi­lut­ti­vat van­huk­sia, mummot olivat mie­lis­sään

18.06.2021 20:00
Tilaajille
Palvelukeskusten lääkkeet koneelliseen annosjakeluun – Asiakkaan lääkekustannukset pienenevät

Pal­ve­lu­kes­kus­ten lääk­keet ko­neel­li­seen an­nos­ja­ke­luun – Asiak­kaan lää­ke­kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät

24.03.2021 19:00
Tilaajille
Vanhusten rokotukset aikaistuvat: Yli 75-vuotiaat voivat varata rokotusaikoja

Van­hus­ten ro­ko­tuk­set ai­kais­tu­vat: Yli 75-vuo­tiaat voivat varata ro­ko­tus­ai­ko­ja

24.02.2021 09:00
Hoitajamitoitus on Raahen seudulla lakisääteistä parempi

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus on Raahen seu­dul­la la­ki­sää­teis­tä parempi

19.02.2021 09:00
Tilaajille
Riksapyörät saapuivat kaupunkiin: vanhus pääsee riksa-ajelulla ulkoilemaan

Rik­sa­pyö­rät saa­pui­vat kau­pun­kiin: vanhus pääsee rik­sa-aje­lul­la ul­koi­le­maan

06.08.2020 14:02
Tilaajille
Pyhäjoella soitetaan edelleen yli 70-vuotiaille

Py­hä­joel­la soi­te­taan edel­leen yli 70-vuo­tiail­le

12.05.2020 19:30
Tilaajille
Saloisten vanhainkoti oli vanhusten oikea koti jossa ei tunnettu muistisairautta

Sa­lois­ten van­hain­ko­ti oli van­hus­ten oikea koti jossa ei tun­net­tu muis­ti­sai­raut­ta

19.04.2020 12:00
Tilaajille
Aarne sai elämänsä ensimmäisen videopuhelun

Aarne sai elä­män­sä en­sim­mäi­sen vi­deo­pu­he­lun

27.03.2020 19:30
Tilaajille
Yksinoloon on jo 10 vuodessa oppinut

Yk­sin­oloon on jo 10 vuo­des­sa oppinut

22.03.2020 16:00
Tilaajille
Vanhustyön keskusliitto tähdentää: yli 70-vuotiaiden eristäydyttävä: "Kuolonuhrit muissa maissa olleet iäkkäämpiä"

Van­hus­työn kes­kus­liit­to täh­den­tää: yli 70-vuo­tiai­den eris­täy­dyt­tä­vä: "Kuo­lo­nuh­rit muissa maissa olleet iäk­kääm­piä"

19.03.2020 12:47
Uusi tapa lievittää vanhusten yksinäisyyttä: Siikajokiset vanhukset saavat heidän kotonaan kiertävän kaverin

Uusi tapa lie­vit­tää van­hus­ten yk­si­näi­syyt­tä: Sii­ka­jo­ki­set van­huk­set saavat heidän ko­to­naan kier­tä­vän kaverin

26.02.2020 14:00
Tilaajille