Vanhukset
Riksapyörät saapuivat kaupunkiin: vanhus pääsee riksa-ajelulla ulkoilemaan

Rik­sa­pyö­rät saa­pui­vat kau­pun­kiin: vanhus pääsee rik­sa-aje­lul­la ul­koi­le­maan

06.08.2020 14:02 0
Tilaajille
Pyhäjoella soitetaan edelleen yli 70-vuotiaille

Py­hä­joel­la soi­te­taan edel­leen yli 70-vuo­tiail­le

12.05.2020 19:30 0
Tilaajille
Saloisten vanhainkoti oli vanhusten oikea koti jossa ei tunnettu muistisairautta

Sa­lois­ten van­hain­ko­ti oli van­hus­ten oikea koti jossa ei tun­net­tu muis­ti­sai­raut­ta

19.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Aarne sai elämänsä ensimmäisen videopuhelun

Aarne sai elä­män­sä en­sim­mäi­sen vi­deo­pu­he­lun

27.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Yksinoloon on jo 10 vuodessa oppinut

Yk­sin­oloon on jo 10 vuo­des­sa oppinut

22.03.2020 16:00 0
Tilaajille
Vanhustyön keskusliitto tähdentää: yli 70-vuotiaiden eristäydyttävä: "Kuolonuhrit muissa maissa olleet iäkkäämpiä"

Van­hus­työn kes­kus­liit­to täh­den­tää: yli 70-vuo­tiai­den eris­täy­dyt­tä­vä: "Kuo­lo­nuh­rit muissa maissa olleet iäk­kääm­piä"

19.03.2020 12:47 0
Uusi tapa lievittää vanhusten yksinäisyyttä: Siikajokiset vanhukset saavat heidän kotonaan kiertävän kaverin

Uusi tapa lie­vit­tää van­hus­ten yk­si­näi­syyt­tä: Sii­ka­jo­ki­set van­huk­set saavat heidän ko­to­naan kier­tä­vän kaverin

26.02.2020 14:00 0
Tilaajille
Lääkäri toisi maksa- ja veriruuat kouluihin takaisin mutta siinä on yksi ongelma: lapset eivät halua syödä niitä

Lääkäri toisi maksa- ja ve­ri­ruuat kou­lui­hin ta­kai­sin mutta siinä on yksi on­gel­ma: lapset eivät halua syödä niitä

13.02.2020 16:00 0
Tilaajille
Sinustako kiertävä perhehoitaja? Raahen seudulle aletaan kouluttaa kiertäviä perhehoitajia

Si­nus­ta­ko kier­tä­vä per­he­hoi­ta­ja? Raahen seu­dul­le aletaan kou­lut­taa kier­tä­viä per­he­hoi­ta­jia

12.02.2020 15:05 0
Tilaajille
Arkkitehdin visio: Tällainen talo voisi joustaa, kasvaa ja supistua asukkaan elämäntilanteen mukaan ja ratkaista vanhusten kotihoidon ongelmaa

Ark­ki­teh­din visio: Täl­lai­nen talo voisi jous­taa, kasvaa ja su­pis­tua asuk­kaan elä­män­ti­lan­teen mukaan ja rat­kais­ta van­hus­ten ko­ti­hoi­don on­gel­maa

08.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Veikko laulaa vanhuksille kahvipalkalla

Veikko laulaa van­huk­sil­le kah­vi­pal­kal­la

07.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Mainingin tila huolestuttaa, hoitajamitoitus toteutettava
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mai­nin­gin tila huo­les­tut­taa, hoi­ta­ja­mi­toi­tus to­teu­tet­ta­va

25.11.2019 16:04 0
Omaisuusriitoja ilmenee läheisen kuoltua

Omai­suus­rii­to­ja ilmenee lä­hei­sen kuoltua

21.01.2018 15:00 0
Lukiolaiset tekivät vanhuksille 70 joulukorttia

Lu­kio­lai­set tekivät van­huk­sil­le 70 jou­lu­kort­tia

21.12.2017 14:19 0
Attendo ostamassa Vihannin Ukonmäen: purkaa sen rakennettuaan ensin uuden palvelutalon

Attendo os­ta­mas­sa Vi­han­nin Ukon­mäen: purkaa sen ra­ken­net­tuaan ensin uuden pal­ve­lu­ta­lon

06.11.2017 08:00 0
Palvelukeskus Ukonmäki on laitettu myyntiin

Pal­ve­lu­kes­kus Ukon­mä­ki on lai­tet­tu myyn­tiin

05.09.2017 09:36 0
Bingoa ja seuraa - arvokasta vapaaehtoistyötä ikäihmisille

Bingoa ja seuraa - ar­vo­kas­ta va­paa­eh­tois­työ­tä ikä­ih­mi­sil­le

15.07.2017 08:00 0
Lionsien tukemana kesätyöntekijöitä Palvelukeskus Kotirantaan

Lion­sien tu­ke­ma­na ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä Pal­ve­lu­kes­kus Ko­ti­ran­taan

04.06.2017 17:00 0