Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Vanhustenhoito
Pyhäjoelle aletaan suunnitella uutta vanhusten ja vammaisten palvelutaloa

Py­hä­joel­le aletaan suun­ni­tel­la uutta van­hus­ten ja vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­loa

10.11.2022 14:31
Tilaajille
Attendo suunnittelee muuttoa – Siikapirtin väki ehkä Raaheen Merilokkiin

Attendo suun­nit­te­lee muuttoa – Sii­ka­pir­tin väki ehkä Raaheen Me­ri­lok­kiin

09.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Raahen vanhusjuhlassa: Sairaalatasoista hoitoa voidaan tulevaisuudessa antaa kotona osastohoidon sijaan

Raahen van­hus­juh­las­sa: Sai­raa­la­ta­sois­ta hoitoa voidaan tu­le­vai­suu­des­sa antaa kotona osas­to­hoi­don sijaan

06.10.2022 17:00
Hoitajapula näkyy nyt myös yksityisissä hoivakodeissa eikä vanhuksia oteta sisään lisää sen takia

Hoi­ta­ja­pu­la näkyy nyt myös yk­si­tyi­sis­sä hoi­va­ko­deis­sa eikä van­huk­sia oteta sisään lisää sen takia

13.06.2022 09:00
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
Pyhäjoella aloitettiin uuden hoivakorttelin valmistelu

Py­hä­joel­la aloi­tet­tiin uuden hoi­va­kort­te­lin val­mis­te­lu

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen hankkeelle ARA:n avustusta – kunnanhallituksen puheenjohtaja ei muista yhtä suurta pottia Siikajoen aiemmin saaneen

Mä­ke­län­rin­teen hank­keel­le ARA:n avus­tus­ta – kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ei muista yhtä suurta pottia Sii­ka­joen aiemmin saaneen

13.10.2021 15:30
Tilaajille
Fantastinen vanhustenviikko: Aunekin nousi pyörätuolista tanssimaan

Fan­tas­ti­nen van­hus­ten­viik­ko: Aunekin nousi pyö­rä­tuo­lis­ta tans­si­maan

07.10.2021 16:00
Tilaajille
Aimo Karppinen 19 vuotta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aimo Karp­pi­nen 19 vuotta

27.09.2021 08:12
Tilaajille
Vastine Aimo Karppisen mielipidekirjoitukseen
Lukijalta

Vastine Aimo Karp­pi­sen mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen

09.04.2021 06:35
Tilaajille
Lyödäänkö vanhusten yöhoito laimin Salonkartanossa?
Mielipidekirjoitus

Lyö­dään­kö van­hus­ten yöhoito laimin Sa­lon­kar­ta­nos­sa?

31.03.2021 11:16 2
Tilaajille
Hoitajamitoitus on Raahen seudulla lakisääteistä parempi

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus on Raahen seu­dul­la la­ki­sää­teis­tä parempi

19.02.2021 09:00
Tilaajille
Eeva Tokola aikoo seuraavaksi tallentaa Raahen vanhainkodin hoitohenkilökunnan arkea kirjan kansiin

Eeva Tokola aikoo seu­raa­vak­si tal­len­taa Raahen van­hain­ko­din hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan arkea kirjan kansiin

13.12.2020 12:00
Tilaajille
Laki voimaan huomenna: Vanhusten palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon vähimmäishenkilöstömitoitus

Laki voimaan huo­men­na: Van­hus­ten pal­ve­lu­asu­mi­seen ja pit­kä­ai­kai­seen lai­tos­hoi­toon vä­him­mäis­hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus

30.09.2020 15:45
Tilaajille
Uudesta kaverista seuraa – Maksullinen sydänystäväpalvelu laajentuu Raaheen

Uudesta ka­ve­ris­ta seuraa – Mak­sul­li­nen sy­dän­ys­tä­vä­pal­ve­lu laa­jen­tuu Raaheen

30.07.2020 18:00
Tilaajille
Mitoitusluku ei kerro koko todellisuutta
Pääkirjoitus

Mi­toi­tus­lu­ku ei kerro koko to­del­li­suut­ta

29.06.2020 06:45
Tilaajille
Saloisten vanhainkoti oli vanhusten oikea koti jossa ei tunnettu muistisairautta

Sa­lois­ten van­hain­ko­ti oli van­hus­ten oikea koti jossa ei tun­net­tu muis­ti­sai­raut­ta

19.04.2020 12:00
Tilaajille
Röbbelenit suunnittelevat Vihantiin vanhusten perhekotia - toiveena turvallisuus ja huolettomuus

Röb­be­le­nit suun­nit­te­le­vat Vi­han­tiin van­hus­ten per­he­ko­tia - toi­vee­na tur­val­li­suus ja huo­let­to­muus

06.04.2020 06:00
Tilaajille
Aarne sai elämänsä ensimmäisen videopuhelun

Aarne sai elä­män­sä en­sim­mäi­sen vi­deo­pu­he­lun

27.03.2020 19:30
Tilaajille
Juhannusruusun monimutkainen kuvio: Talon omistaa arvopaperiyhtiö EVLI, operoijana Attendo, vuokraajana Raahen kaupunki

Ju­han­nus­ruu­sun mo­ni­mut­kai­nen kuvio: Talon omistaa ar­vo­pa­pe­ri­yh­tiö EVLI, ope­roi­ja­na At­ten­do, vuok­raa­ja­na Raahen kau­pun­ki

24.03.2020 19:00
Tilaajille