Vanhustenhoito
Uudesta kaverista seuraa – Maksullinen sydänystäväpalvelu laajentuu Raaheen

Uudesta ka­ve­ris­ta seuraa – Mak­sul­li­nen sy­dän­ys­tä­vä­pal­ve­lu laa­jen­tuu Raaheen

30.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Mitoitusluku ei kerro koko todellisuutta
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Mi­toi­tus­lu­ku ei kerro koko to­del­li­suut­ta

29.06.2020 06:45 0
Tilaajille
Saloisten vanhainkoti oli vanhusten oikea koti jossa ei tunnettu muistisairautta

Sa­lois­ten van­hain­ko­ti oli van­hus­ten oikea koti jossa ei tun­net­tu muis­ti­sai­raut­ta

19.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Röbbelenit suunnittelevat Vihantiin vanhusten perhekotia - toiveena turvallisuus ja huolettomuus

Röb­be­le­nit suun­nit­te­le­vat Vi­han­tiin van­hus­ten per­he­ko­tia - toi­vee­na tur­val­li­suus ja huo­let­to­muus

06.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Aarne sai elämänsä ensimmäisen videopuhelun

Aarne sai elä­män­sä en­sim­mäi­sen vi­deo­pu­he­lun

27.03.2020 19:30 0
Tilaajille
Juhannusruusun monimutkainen kuvio: Talon omistaa arvopaperiyhtiö EVLI, operoijana Attendo, vuokraajana Raahen kaupunki

Ju­han­nus­ruu­sun mo­ni­mut­kai­nen kuvio: Talon omistaa ar­vo­pa­pe­ri­yh­tiö EVLI, ope­roi­ja­na At­ten­do, vuok­raa­ja­na Raahen kau­pun­ki

24.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Sinustako kiertävä perhehoitaja? Raahen seudulle aletaan kouluttaa kiertäviä perhehoitajia

Si­nus­ta­ko kier­tä­vä per­he­hoi­ta­ja? Raahen seu­dul­le aletaan kou­lut­taa kier­tä­viä per­he­hoi­ta­jia

12.02.2020 15:05 0
Tilaajille
Attendo ostamassa Vihannin Ukonmäen: purkaa sen rakennettuaan ensin uuden palvelutalon

Attendo os­ta­mas­sa Vi­han­nin Ukon­mäen: purkaa sen ra­ken­net­tuaan ensin uuden pal­ve­lu­ta­lon

06.11.2017 08:00 0
Vanhustenviikko yhdistää eri ikäpolvet – Messut viikon kohokohta

Van­hus­ten­viik­ko yh­dis­tää eri ikä­pol­vet – Messut viikon ko­ho­koh­ta

28.09.2017 14:02 0