Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pyhäjoen kunta
Valtaosa Pyhäjoen yli neljän miljoonan euron kiinteistöveroista tulee tuulivoimaloista

Val­ta­osa Py­hä­joen yli neljän mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­rois­ta tulee tuu­li­voi­ma­lois­ta

15.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Tuominen valittiin elinvoimajohtajaksi Pyhäjoelle

Tuo­mi­nen va­lit­tiin elin­voi­ma­joh­ta­jak­si Py­hä­joel­le

16.10.2023 15:47
Tilaajille
Pyhäjoen uusi tekonurmi on valmis – koulukampusalueella voi kohta harrastaa vaikka skeittausta ja hiihtämäänkin pääsee melkein ovelta

Py­hä­joen uusi te­ko­nur­mi on valmis – kou­lu­kam­pus­alueel­la voi kohta har­ras­taa vaikka skeit­taus­ta ja hiih­tä­mään­kin pääsee melkein ovelta

04.10.2023 13:48
Tilaajille
Sadas tuulivoimala pystyssä Pyhäjoella – Karhunnevankankaan sähköntuotto tulee olemaan merkittävä

Sadas tuu­li­voi­ma­la pys­tys­sä Py­hä­joel­la – ­Kar­hun­ne­van­kan­kaan säh­kön­tuot­to tulee olemaan mer­kit­tä­vä

16.11.2022 10:58
Tilaajille
Pyhäjoelle aletaan suunnitella uutta vanhusten ja vammaisten palvelutaloa

Py­hä­joel­le aletaan suun­ni­tel­la uutta van­hus­ten ja vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­loa

10.11.2022 14:31
Tilaajille
Kunhan lumitykit hankitaan, Rautiperälle aiotaan tehdä hiihtolatulunta varastoon

Kunhan lu­mi­ty­kit han­ki­taan, Rau­ti­pe­räl­le aiotaan tehdä hiih­to­la­tu­lun­ta va­ras­toon

10.11.2022 09:50 1
Tilaajille
Rautiperälle halutaan lumitykki – Pidentäisi hiihtokautta kuukaudella

Rau­ti­pe­räl­le ha­lu­taan lu­mi­tyk­ki – Pi­den­täi­si hiih­to­kaut­ta kuu­kau­del­la

09.12.2021 17:00
Tilaajille
Pyhäjoella siirrytään perustason koronarajoituksiin – 50 hengen yleisö- ja yksityistilaisuudet sallitaan

Py­hä­joel­la siir­ry­tään pe­rus­ta­son ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – 50 hengen yleisö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suu­det sal­li­taan

24.05.2021 13:58
Suunnistamisessa on seikkailun makua

Suun­nis­ta­mi­ses­sa on seik­kai­lun makua

06.03.2021 20:00
Tilaajille
Matinsaaren kaavat sinetöitiin Pyhäjoella – 46 omarantaista tonttia tarjolle

Ma­tin­saa­ren kaavat si­ne­töi­tiin Py­hä­joel­la – 46 oma­ran­tais­ta tonttia tar­jol­le

12.11.2020 20:00
Tilaajille