Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jätehuolto
Kiertokaari valitsi urakoitsijat bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin, mukana viisi yritystä

Kier­to­kaa­ri valitsi ura­koit­si­jat bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­siin, mukana viisi yri­tys­tä

01.05.2023 15:30 4
Kiertokaari ottaa hoitaakseen Raahen ja Siikajoen taajama-alueiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen

Kier­to­kaa­ri ottaa hoi­taak­seen Raahen ja Sii­ka­joen taa­ja­ma-aluei­den bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­sen

20.03.2023 08:00
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­sel­le

21.01.2023 20:05
Tilaajille
Biolanin mukaan halvimman ja kalleimman ero lähes kymmenkertainen – Raahessa kallein biojätteen erilliskeräys

Bio­la­nin mukaan hal­vim­man ja kal­leim­man ero lähes kym­men­ker­tai­nen – Raa­hes­sa kallein bio­jät­teen eril­lis­ke­räys

02.11.2022 10:30
Tilaajille
Ruuanjätteille tulee oma keräysastia – Siikajoella biojätteitä kerättävä yli viiden asunnon kiinteistöissä

Ruuan­jät­teil­le tulee oma ke­räy­sas­tia – Sii­ka­joel­la bio­jät­tei­tä ke­rät­tä­vä yli viiden asunnon kiin­teis­töis­sä

17.09.2022 17:30
Tilaajille
Kompostointi kannattaa rahallisesti, sillä kohta taajama-alueelta aletaan kerätä biojätettä erikseen ja se maksaa

Kom­pos­toin­ti kan­nat­taa ra­hal­li­ses­ti, sillä kohta taa­ja­ma-alueel­ta aletaan kerätä bio­jä­tet­tä erik­seen ja se maksaa

10.05.2022 21:00
Tilaajille
Pyhäjoen jäteasemalla otetaan vastaan myös muovia

Py­hä­joen jä­tea­se­mal­la otetaan vastaan myös muovia

25.12.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjoki saa upouuden automaattisen lajittelupihan joka toimii joka päivä

Py­hä­jo­ki saa upouu­den au­to­maat­ti­sen la­jit­te­lu­pi­han joka toimii joka päivä

05.02.2021 10:00
Tilaajille
Pyhäjokinen maksaa roskapussinsa viennistä vähemmän kuin raahelainen

Py­hä­jo­ki­nen maksaa ros­ka­pus­sin­sa vien­nis­tä vä­hem­män kuin raa­he­lai­nen

05.02.2021 08:00 4
Tilaajille
Kauas on tultu lokkien haisevasta valtakunnasta

Kauas on tultu lokkien hai­se­vas­ta val­ta­kun­nas­ta

04.12.2020 08:00
Tilaajille
Älä päästä rottaa roskiksellesi: Raahessa jaettu rottaohjeita

Älä päästä rottaa ros­kik­sel­le­si: Raa­hes­sa jaettu rot­taoh­jei­ta

10.06.2020 06:00
Tilaajille
Edesvastuutonta: Lasiset kaapin ovet sysättiin luontoon vaikka kierrättääkin olisi voinut

Edes­vas­tuu­ton­ta: Lasiset kaapin ovet sy­sät­tiin luon­toon vaikka kier­rät­tää­kin olisi voinut

10.11.2017 08:00