Kiinteistöt
Sairaalan ja terveyskeskuksen rakennukset kuntoarviointiin Raahessa

Sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kuk­sen ra­ken­nuk­set kun­to­ar­vioin­tiin Raa­hes­sa

08.04.2021 11:16
Tilaajille
Lännenrannan myynti tietäisi takaisinperintää - ministeriö epäilee myös Piehingin kyläyhdistyksen resursseja

Län­nen­ran­nan myynti tie­täi­si ta­kai­sin­pe­rin­tää - mi­nis­te­riö epäilee myös Pie­hin­gin ky­lä­yh­dis­tyk­sen re­surs­se­ja

18.01.2021 10:00
Tilaajille
Energy Tower rasittaa Pyhäjoen kunnan teollisuusyhtiön taloutta

Energy Tower ra­sit­taa Py­hä­joen kunnan teol­li­suus­yh­tiön ta­lout­ta

31.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Porvarikoulu päätymässä purkamaan osan tiloistaan - "Turhaa kiinteistömassaa ei kannata ylläpitää", sanoo rehtori

Por­va­ri­kou­lu pää­ty­mäs­sä pur­ka­maan osan ti­lois­taan - "Turhaa kiin­teis­tö­mas­saa ei kannata yl­lä­pi­tää", sanoo rehtori

21.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Kaupunginhallitus äänesti: Lännenranta ja Paradise pysyvät myynnissä

Kau­pun­gin­hal­li­tus ää­nes­ti: Län­nen­ran­ta ja Pa­ra­di­se pysyvät myyn­nis­sä

16.03.2020 19:00
Tilaajille
Raahen seurakunta lähtee myymään tarpeettomia kiinteistöjään

Raahen seu­ra­kun­ta lähtee myymään tar­peet­to­mia kiin­teis­tö­jään

28.02.2020 21:00
Tilaajille
Naakka on kiinteistöpäälliköstä viheliäisen taitava lintu sillä se pistää nokkansa joka paikkaan

Naakka on kiin­teis­tö­pääl­li­kös­tä vi­he­liäi­sen taitava lintu sillä se pistää nok­kan­sa joka paik­kaan

29.11.2019 10:00
Tilaajille
Kiinteistöjen verotus kiristyy Siikajoella piirun verran

Kiin­teis­tö­jen verotus ki­ris­tyy Sii­ka­joel­la piirun verran

10.11.2017 17:00

Voi­ma­loi­den kiin­teis­tö­ve­ro mak­si­miin

09.11.2017 19:48
Kunnat keräävät jo nyt kiinteistöveroja enemmän kuin yhteisöveroja

Kunnat ke­rää­vät jo nyt kiin­teis­tö­ve­ro­ja enemmän kuin yh­tei­sö­ve­ro­ja

08.11.2017 09:00
Maakunnalle siirtyy 660 000 neliöä tiloja

Maa­kun­nal­le siirtyy 660 000 neliöä tiloja

07.11.2017 15:05
Ruskahalli myydään tontteineen Laatukatsastukselle

Rus­ka­hal­li myydään tont­tei­neen Laa­tu­kat­sas­tuk­sel­le

14.10.2017 18:00
Raahessa sisäilmaongelmiin puututaan heti

Raa­hes­sa si­sä­il­ma­on­gel­miin puu­tu­taan heti

11.10.2017 11:00
Raahen kaupunginhallitus hyväksyi Langin talon myynnin Kiinteistö Oy Langin Alakartanolle

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi Langin talon myynnin Kiin­teis­tö Oy Langin Ala­kar­ta­nol­le

05.09.2017 13:42
Vanha koulu joutunut surkeaan tilaan: Lapaluotolaiset vaativat Lapaluodon koulun purkamista

Vanha koulu jou­tu­nut sur­keaan tilaan: La­pa­luo­to­lai­set vaa­ti­vat La­pa­luo­don koulun pur­ka­mis­ta

28.07.2017 07:00
Reiponporvarin liikehuoneistot silausta vaille valmiita - asukkaat ovat jo päässeet muuttamaan

Rei­pon­por­va­rin lii­ke­huo­neis­tot si­laus­ta vaille val­mii­ta - asuk­kaat ovat jo pääs­seet muut­ta­maan

20.07.2017 14:00