Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pyhäjoen seurakunta
Rovasti Aaro Leipälän pitkäaikainen haave vihdoin toteutuu

Rovasti Aaro Lei­pä­län pit­kä­ai­kai­nen haave vihdoin to­teu­tuu

22.11.2023 14:00
Piispa myönsi Raahen seutukuntaan rovastin arvonimiä

Piispa myönsi Raahen seu­tu­kun­taan ro­vas­tin ar­vo­ni­miä

16.11.2023 14:00 4
Tilaajille
Pyhäjoen pappilassa alkaa uusi elämä – Elokuvaosuuskunta lupaa monenlaista toimintaa ja tapahtumia

Py­hä­joen pap­pi­las­sa alkaa uusi elämä – Elo­ku­va­osuus­kun­ta lupaa mo­nen­lais­ta toi­min­taa ja ta­pah­tu­mia

27.10.2023 16:48 3
Tilaajille
Ainali ei mahtanut mitään kanttorikutsumukselle

Ainali ei mah­ta­nut mitään kant­to­ri­kut­su­muk­sel­le

03.03.2023 13:00
Tilaajille
Kinkeriperinne elää yhä Pyhäjoella. Rippikoululaisetkin kuulustellaan

Kin­ke­ri­pe­rin­ne elää yhä Py­hä­joel­la. Rip­pi­kou­lu­lai­set­kin kuu­lus­tel­laan

25.02.2023 14:00
Tilaajille
Pyhäjoki tukee lapsiperheitä vauvasta lähtien

Py­hä­jo­ki tukee lap­si­per­hei­tä vau­vas­ta lähtien

29.11.2022 16:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit: Katso lista kirkkovaltuustoon valituista

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: Katso lista kirk­ko­val­tuus­toon va­li­tuis­ta

21.11.2022 10:49
Tilaajille
Äänestä autossa: Raahen seurakunnan äänestysauto kiertää kyliä

Äänestä au­tos­sa: Raahen seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­au­to kiertää kyliä

28.10.2022 10:00
Tilaajille
Vaalikone ei kiinnostanut kaikkia ehdokkaita

Vaa­li­ko­ne ei kiin­nos­ta­nut kaikkia eh­dok­kai­ta

16.10.2022 16:00
Tilaajille
Katso tästä seurakuntavaalien ehdokkaat Raahen ja Pyhäjoen seurakunnissa

Katso tästä seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaat Raahen ja Py­hä­joen seu­ra­kun­nis­sa

27.09.2022 13:07
Tilaajille
Pyhäjoen pappila myyntiin ja ensin lisää rakennusoikeutta

Py­hä­joen pappila myyn­tiin ja ensin lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta

22.04.2022 10:00
Tilaajille
Koronapassilla laulamaan Kauneimpia joululauluja – Jumalanpalveluksiin rajoitettu määrä ihmisiä

Ko­ronapas­sil­la lau­la­maan Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ra­joi­tet­tu määrä ihmisiä

23.11.2021 18:30
Tilaajille
Seurakunnat kutistuvat: nyt seurakunnissa kuollaan enemmän kuin kastetaan

Seu­ra­kun­nat ku­tis­tu­vat: nyt seu­ra­kun­nis­sa kuol­laan enemmän kuin kas­te­taan

03.02.2021 11:00
Tilaajille
Seurakunnat peruvat yleisötapahtumansa – Jumalanpalveluksia ja joululaulutilaisuuksia voi katsoa striiminä netissä

Seu­ra­kun­nat peruvat ylei­sö­ta­pah­tu­man­sa – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja jou­lu­lau­lu­ti­lai­suuk­sia voi katsoa strii­mi­nä netissä

01.12.2020 18:00
Tilaajille
Uusi kirkko rakennettiin palaneen paikalle

Uusi kirkko ra­ken­net­tiin pa­la­neen pai­kal­le

06.06.2020 13:00
Tilaajille
Pyhäjoen kirkko

Py­hä­joen kirkko

06.06.2020 13:00
Tilaajille
Kesätyöt kunnissa vaakalaudalla

Ke­sä­työt kun­nis­sa vaa­ka­lau­dal­la

20.04.2020 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen hautausmaat täyttyvät: Vanhoja hautoja toivotaan otettavan sukujen käyttöön tai seurakunta uudelleenkäyttää haudat

Py­hä­joen hau­taus­maat täyt­ty­vät: Vanhoja hautoja toi­vo­taan otet­ta­van sukujen käyt­töön tai seu­ra­kun­ta uu­del­leen­käyt­tää haudat

08.01.2020 09:00
Tilaajille