Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronapassi
Keskuskauppakamarin tekemä kysely: 75 prosenttia yrityksistä kannattaa laajennetun rokotepassin käyttöönottoa – koronasta johtuvat poissaolot aiheuttaneet monelle ongelmia

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin tekemä kysely: 75 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa laa­jen­ne­tun ro­ko­te­pas­sin käyt­töön­ot­toa – ko­ro­nas­ta joh­tu­vat pois­sa­olot ai­heut­ta­neet monelle on­gel­mia

28.01.2022 07:30 1
Koronarajoitukset kiristyvät – katso hallituksen info suorana kello 9

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät – katso hal­li­tuk­sen info suorana kello 9

22.12.2021 08:45
EK:n kysely: 64 prosenttia suomalaisista kannattaa koronapassin käytön laajentamista työpaikoille

EK:n kysely: 64 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta työ­pai­koil­le

08.12.2021 18:15 3
Onko koronapassi voimassa vai ei?

Onko ko­ronapas­si voi­mas­sa vai ei?

08.12.2021 09:00
Tilaajille
Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pää­tök­sen ra­joi­tus­ten ja ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mi­ses­ta koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lasten har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ei puututa

03.12.2021 20:36 3
Koronapassit käyttöön

Ko­ronapas­sit käyt­töön

26.11.2021 12:00
Tilaajille
Koronapassit tarkastetaan Tapahtumatalo Raahen ala-aulassa

Ko­ronapas­sit tar­kas­te­taan Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raahen ala-au­las­sa

25.11.2021 13:18
Tilaajille
Koronapassin käyttöä ei pidä arastella
Pääkirjoitus

Ko­ronapas­sin käyttöä ei pidä aras­tel­la

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Koronapassilla laulamaan Kauneimpia joululauluja – Jumalanpalveluksiin rajoitettu määrä ihmisiä

Ko­ronapas­sil­la lau­la­maan Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ra­joi­tet­tu määrä ihmisiä

23.11.2021 18:30
Tilaajille
Koronapasseilla pikkujouluajan teattereihin – Pyhäjoen Näyttelijät eivät ota koronapassia käyttöön

Ko­ronapas­seil­la pik­ku­jou­lu­ajan teat­te­rei­hin – Py­hä­joen Näyt­te­li­jät eivät ota ko­ronapas­sia käyt­töön

23.11.2021 17:41
Tilaajille
RS kysyy: Onko sinulla käyttöä koronapassille?

RS kysyy: Onko sinulla käyttöä ko­ro­na­pas­sil­le?

22.11.2021 12:47 6
Tilaajille
Koronapassi otetaan käyttöön Raahen baareissa

Ko­ronapas­si otetaan käyt­töön Raahen baa­reis­sa

18.11.2021 18:30 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulossa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia aikaisintaan ensi keskiviikkona – Rajoituksista vapautuisi koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulossa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ai­kai­sin­taan ensi kes­ki­viik­ko­na – Ra­joi­tuk­sis­ta va­pau­tui­si ko­ronapas­sil­la

18.11.2021 15:38 1
Koronapassin käyttömahdollisuus laajenemassa yleisötilaisuuksiin Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ronapas­sin käyt­tö­mah­dol­li­suus laa­je­ne­mas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­siin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.11.2021 16:14 13
Ravintolarajoituksia Pohjois-Pohjanmaalle – toi­min­taa voi jatkaa ra­joi­tuk­set­ta ko­ronapas­sil­la

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia Poh­jois-Poh­jan­maal­le – toi­min­taa voi jatkaa ra­joi­tuk­set­ta ko­ronapas­sil­la

16.11.2021 08:52
Tilaajille
THL ohjeistaa: Juhli pikkujouluja porukassa vain, jos olet rokotettu

THL oh­jeis­taa: Juhli pik­ku­jou­lu­ja po­ru­kas­sa vain, jos olet ro­ko­tet­tu

06.11.2021 13:30
Koronapassi toi lisää väkeä rokotukseen

Ko­ronapas­si toi lisää väkeä ro­ko­tuk­seen

21.10.2021 17:30 1
Rajoitukset lähtivät, tauti jäi
Pääkirjoitus

Ra­joi­tuk­set läh­ti­vät, tauti jäi

16.10.2021 07:59
Tilaajille
Hallitus siirtää koronapassista ja maahantulosäännöksistä kertovaa tiedotustilaisuutta

Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40